Ratkaisu sosiaalisten tilanteiden pelkoon | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Vapaaehtoistoiminta

557 katselukertaa

Kokeilu on luotu 15.11.2017

Joonas Koskinen

Ratkaisu sosiaalisten tilanteiden pelkoon

Sosiaalinen ahdistus on lukuisien ihmisten yksinäisyyden ja heikentyneen työkyvyn taustalla. Ilmiötä ymmärtäen suunniteltu vapaaehtoistyö saisi liikkeelle lukuisat ihmiset, jotka näkyvät lähinnä numeroina tilastoissa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Sosiaalinen ahdistus on määritelty (Stein & Stein, 2008) työkyvyttömyyttä aiheuttavien syiden kärkikymmenikköön. Mielenterveyden häiriöksi määritelty sosiaalisten tilanteiden pelko on maailmanlaajuisesti kolmanneksi yleisin häiriö masennuksen ja alkoholismin jälkeen. Edellä mainitusta huolimatta ongelman laajuuteen ja vakavuuteen on alettu kiinnittää huomiota laajemmin vasta 2000-luvun puolella. Viime vuosina aiheen tutkimus on lisääntynyt merkittävästi, mutta tästäkin huolimatta aihe ei juuri ole julkisuudessa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Ongelman kanssa kamppailevien henkilöiden on vaikeaa saada tehokasta apua ongelmiinsa. Jotkut ovat tarpeeksi onnekkaita päästäkseen asianmukaiseen terapiaan. Hekään eivät kuitenkaan usein hyödy tästäkään pitkällä tähtäimellä, elleivät pääse osallistumaan aktiivisiin vuorovaikutustilanteisiin riittävän suotuisissa olosuhteissa. Ehdotan ratkaisua tähän vähälle huomiolle jääneeseen, mutta yhteiskunnallisesti merkittävään ongelmaan. Sosiaalisesta ahdistuksesta kärsiville voidaan laatia vapaaehtoistoimintaa, joka on suunnattu heille ja suunniteltu heidän kokemuksiaan ymmärtäen. Toiminnan sisällössä on olennaisinta se, että sen sosiaalinen haastavuus on säädeltävissä henkilön tilanteen mukaan.