Remonttiprojektien "Whatsapp" | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

573 katselukertaa

Kokeilu on luotu 16.08.2018

TH Yrityspalvelut Oy

Remonttiprojektien "Whatsapp"

Hankkeemme tavoitteena on yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa luoda ja testata kaikille avoin SaaS -tyyppinen palvelu (Palvelu), joka mahdollistaa korjausurakoitsijan useiden yhtäaikaisten hankkeiden, viestinnän ja dokumentoinnin keskittämisen yhteen paikkaan digitaalisessa muodossa. Palvelussa on tarkoitus myös huomioida projektinaikainen dokumentointi ja muutostenhallinta. https://www.tyotilaus.fi

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Remonttiprojekteissa tilaajien ja urakoitsijoiden välinen viestintä on usein hajallaan sähköposteissa ja puhelinkeskusteluissa, ja hankkeissa on usein vaikea selvittää jälkikäteen mitä on sovittu.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

16.08.2018

1       Ongelma ja idea


Rakennusalalla työn tuottavuus polkee paikallaan ja markkinoilla esiintyy lukuisia häiriötekijöitä, kuten harmaata taloutta ja muunlaista vilpillistä toimintaa. Toiminnan avoimuuden puute mahdollistaa helpommin kyseenalaiset toimintatavat eikä asiakkailla, eikä viranomaisilla ole keinoja tai välineitä puuttua tilanteeseen.


Lisäksi alalla on todella paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joilla ei ole asianmukaisia hallinnointityökaluja useiden urakoiden tehokkaaseen hallinnointiin. Sopimukset muutoksineen, työn aikataulutus, asiakas- ja sidosryhmäkommunikointi (varsinkin muutostilanteissa), mahdolliset riitatilanteet, ja dokumentointi vievät liikaa aikaa tuottavalta tekemiseltä, mikä on johtanut siihen, että ne usein jätetään joko kokonaan tekemättä tai ne hoidetaan korkeintaan välttävästi.


”Kukaan ei ole kärryillä missä mennään, miksi ja paljonko tämä lopulta maksaa!”


Remonttiprojektien ”whatsapp” ratkaisee ongelman seuraavasti:


Palvelu digitalisoi urakoiden hallinnan ja kommunikoinnin Asiakkaiden ja Urakoitsijoiden sekä muiden Sidosryhmien välillä sisältäen sopimukset muutoksineen, dokumentoinnin, seurannan/valvonnan, muutostilanteet ja hyväksynnät, mikä tekee transaktioista avoimempia ja helpommin hallittavia. Palvelu saatetaan kenen tahansa käytettäväksi pilvipalveluna.


Hallinnoinnin, kommunikoinnin ja dokumentoinnin molemminpuolinen helppous parantaa työn tuottavuutta, asiakastyytyväisyyttä ja erimielisyyksiä sekä avoimuuden kautta myös vähentää harmaan talouden ja vilpin harjoittamista.


 

Mikä Remonttiprojektien ”whatsapp” on?

 

Palvelu on korjausurakoiden hallinta-alusta (Palvelu), jossa transaktion hallinta on mahdollista läpinäkyvästi ja avoimesti yhdestä paikasta kaikille osapuolille. Palvelu mahdollistaa joustavasti urakoiden ja niihin liittyvien sidosryhmien luonnin. Kaikki viestintä ja hallinta jäsentyy urakkakohtaisesti digitaalisessa muodossa, joten urakoitsijan on helppoa ja nopeaa hallita useita eri urakoita tehokkaasti. Viestintää ja projektien hallintaa tehostaa jäsentelyn lisäksi kuvamateriaalin ja tekstin helppo lisääminen kommunikointiin, sopimusmuutoksiin, päätöksentekoon ja urakan dokumentoimiseen.

 

 

Mitä hyötyjä Palvelu tarjoaa?


<em>Asiakkaalle</em>

·      Oman urakan tai urakoiden hallinta ja seuranta on helppoa (kommunikointi / valvonta / muutosten hallinta) ja läpinäkyvää

·      Ennakoimattomat tai yllättävät tilanteet kustannusvaikutuksineen tulevat tietoon nopeasti ja niihin liittyvä päätöksenteko on helpompaa, kun tieto on kuva- ja tekstimuodossa nopeasti ja havainnollisesti saatavilla, jolloin esimerkiksi pienet muutokset voidaan hyväksyä mobiiliapplikaation kautta ilman tarvetta erilliselle työmaapalaverille, sähköposteille tai puhelinsoitoille

·      Kaikki palvelun kautta käyty kommunikointi ja päätöksenteko dokumentoidaan automaattisesti myöhempää auditointia varten

·      Taloyhtiöön, kiinteistöön tai asunto-osakkeeseen tehdyt remontit tulevat asianmukaisesti dokumentoiduiksi ja dokumentit säilytetään paikassa, josta ne ovat milloin tahansa helposti saatavilla

<em> </em>

<em> </em>

<em> </em>

<em>Urakoitsijalle</em>

·      Palvelu parantaa huomattavasti työn tuottavuutta, kun useat eri työtilaukset/projektit sekä niihin liittyvä dokumentaatio ja kommunikointi hoituvat yhdestä paikasta selkeästi projektikohtaisesti eriteltyinä – ei siis enää sähköposteja ja puhelinsoittoja, joista on lähtökohtaisesti haastavaa tietää mihin projektiin ne kulloinkin liittyvät.

·      Kuvien ja tekstin yhdistelmät mobiiliapplikaation avulla työn toteutuksen aikana tekevät dokumentoinnista yksinkertaista ja nopeaa, eikä asiakkaille tarvitse erikseen kirjoittaa raportteja


<em>Kansallisella tasolla</em>

·      Korjausrakentamisen työn tuottavuus paranee merkittävästi, kun digitalisoimme, yksinkertaistamme ja keskitämme urakan osapuolten kommunikoinnin, dokumentoinnin ja hallinnolliset funktiot2       Toimintasuunnitelma

 

2.1      Palvelualustan kehitystyö


Toteutamme tuotekehityskumppanimme kanssa sekä verkossa että mobiiliapplikaationa toimivan palvelualustan.


Palvelualustan teknisen kehityksen aikana annamme pilottiasiakkaamme Pohjois-Tapiolan Isännöinti Oy:n ja heidän valitsemiensa Urakoitsijoiden testata palvelua, kun versioiden kehitys etenee kohti ensimmäistä julkaisemiskelpoista toteutusta. Testaamisessa on tarkoitus hyödyntää yhtä tai useampaa urakkaa urakoitsijaa kohden. Saadun palautteen perusteella toteutetaan yksi tai kaksi kehityskierrosta tuotekehityskumppanimme kanssa yhteistyössä.


2.2      Strategiset partnerit


Teknisessä tuotekehityksessä käytettävä partnerimme on Kompozure Oy ja Pilottiasiakkaamme Pohjois-Tapiolan isännöinti urakoitsijoineen tulevat toimimaan testauskumppaneinamme.


2.3      Teknologiaresurssit

 

Teknologinen ratkaisu tullaan rakentamaan Microsoft Azure pilvipalvelualustaan hyödyntämällä yleisimmin käytössä olevia kehitysvälineitä. 

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit