Resurssiviisas City-kanala | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Kiertotalous

501 katselukertaa

Kokeilu on luotu 28.08.2017

Soile Kuitunen Kuntoutussäätiö

Resurssiviisas City-kanala

Resurssiviisas City-kanala on kehitettävä konsepti, joka perustuu aineiden ja tarvikkeiden koko elinkaaren hyödyntämiseen. Resurssiviisaas City-kanala konseptoidaan kaupunkitaajamiin soveltuvaksi. Kokeilussa rakennetaan city-kanalan konsepti, kokeillaan sitä käytännössä, mitataan resurssiviisauden ja kiertotalouden toteutumisaste sekä hyvinvointivaikutukset.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kaupunkitaajamissa ja omakotitaloalueilla syntyy paljon jätettä, jota ei hyödynnetä. Kaupungeissa ruuan alkuperä jää usein myös hämärän peittoon. City-kanalamme hyödyntää kotitalouksien jätettä ja tuottaa jätteistä uutta materiaalia, mm. lannoitetta käytettäväksi suoraan ja raaka-ainetta biohiilipellettien valmistamiseen. City-kanalan kananmunat ja kanat soveltuvat kotitalouksien käytettäväksi suoraan. Kananmunat ovat hyvä proteiinin lähde ja niiden ilmastovaikutus verrattuna muuhun lihaan on pieni. City-kanala rakentaa yhteisöllisyyttä tarjotessaan yhdessä tekemisen ja viihtymisen alustan. Se toimii myös uuden työn muotoilun areenana - city-kanalasta voi jalostaa uusia tuotteita ja palveluita esimerkiksi elämyspalveluihin, ruoan tuotantoon ja myyntiin, valokuvaukseen jne. Kokeilun tavoitteena on rakentaa city-kanalan konsepti, ja tätä kautta ymmärtää, minkälainen rooli City-kanalalla voisi tulevaisuudessa olla kaupunkitaajamissa lähiruuan tarjoajana, jätteiden hyödyntäjänä sekä asukkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä. Samalla tarkastellaan City Kanalaan kytkeytyviä mahdollisuuksia luoda uutta työtä ja ansainnan mahdollisuuksia.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kaupunkitaajamissa ja omakotitaloalueilla syntyy paljon jätettä, jota ei hyödynnetä. Kaupunkiympäristöön on levinnyt sissiviljelyn periaatteita - esim. mehiläistarhausta ja kaupunkiviljelyä - joissa kiertotalouden rooli näyttää kuitenkin edelleen olevan vähäinen. Resurssiviisas city-kanala -konsepti perustuu kiertotalouden ja resurssiviisauden periaatteille. Kanala hyödyntää laajasti omakotitalojen ja yhteisöön kuuluvien kerros- ja rivitalojen jätteitä, ja tuottaa jätteistä uusia raaka-aineita, mm. Lannoitusainetta sekä raaka-aineita biohiilipellettiin. Resurssiviisas City-kanala tuottaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä hyvinvointivaikutuksia ympäristöönsä, alueelle ja sen asukkaille. Se toimii yhteisöllisenä ja uuden työn muotoilun alustana, josta voidaan jalostaa uusia palveluita ja tuotteita. City-kanala tarjoaa monipuolisia oppimisen mahdollisuuksia esimerkiksi terveelliseen ja resurssiviisaaseen ruoan tuotantoon, terveellisiin elämäntapoihin ja hyvinvoinnin edistämiseen, elämyksiin ja tapahtumatuotantoon sekä yhteisöjen ja verkostojen rakentamiseen. Osasta näistä syntyy ansainnan ja elannon mahdollisuuksia erityisesti haastavassa työmarkkinatilanteessa oleville - esimerkiksi työuraa vasta käynnistäville nuorille ja pitkäaikaistyöttömille. Kuntoutussäätiö toteuttaa sarjan kokeiluja sekä arvioinnin city-kanalan hyvinvointivaikutuksista sekä tarkastelee kanalan kykyä käyttää jätettä ja tuottaa siitä uutta raaka-ainetta. Arvioinnin toteuttavat Kuntoutussäätiön tutkijat hyödyntäen Kuntoutussäätiön City-kanalaa. Kokeilun tulosten levittämisen osalta olemme selvittämässä yhteistyömahdollisuuksia ympäristöjärjestöjen kanssa. Loka-joulukuu 2017

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kuntoutussäätiö

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

5000 euroa

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kuntoutussäätiöllä on oma city-kanala.- Kuntoutussäätiön tutkimusosastolla on pitkä historia erilaisten kuntoutusmallien arvioitsijana ja väestön hyvinvoinnin tutkijana.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

28.08.2017

Resurssiviisas City-kanala on kehitettävä konsepti, joka rakennetaan ja kokeillaan pääkaupunkiseudulla. City-kanalassa hyödynnetään monipuolisesti omakotitaloalueiden ja yhteisöön kuuluvien kerros- ja rivitalojen jätettä, ja tuotetaan siitä uutta raaka-ainetta. City-kanalalla on monipuolisia, taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä hyvinvointivaikutuksia ympäristöönsä ja siihen osallistuvien toimijoiden kannalta. Resurssiviisas City-kanala auttaa rakentamaan kestävää luontosuhdetta sekä arkipäiväistää ruoan tuotannon ja loppukäyttäjän välistä suhdetta. Konseptissa huomioidaan uudella ja kestävällä tavalla kiertotalouden periaatteet, ja levitetään tätä koskevat havainnot ja tulokset laajasti esim. kaupunkiviljelystä kiinnostuneiden käyttöön. Kehitettävä konsepti on kustannustehokas ja edullinen toteuttaa ilman isoja laite- tai muita investointeja.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit