Rispektiä elektroniikalle! | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Hiilijalanjälki

526 katselukertaa

Kokeilu on luotu 06.03.2019

Eettisen kaupan puolesta ry

Rispektiä elektroniikalle!

Kokeilumme pienentää suomalaisten hiilijalanjälkeä lisäämällä kulutuselektroniikan arvostusta ja kannustamalla nuoria käyttämään elektroniikkaa pidempään ja viemään käytetyt laitteet kierrätykseen.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Jopa 80 prosenttia kulutuselektroniikan hiilijalanjäljestä syntyy tuotantovaiheessa. Älypuhelimissa ja läppäreissä on kymmeniä eri metalleja, joiden kaivuu tuottaa valtavia määriä päästöjä sekä muita ympäristöhaittoja. Silti esimerkiksi älypuhelinten käyttöikä lyhenee samalla kun vain puolet suomalaisten elektroniikkajätteestä päätyy viralliseen kierrätysjärjestelmään. Moni suomalainen ei tällä hetkellä ole tietoinen elektroniikkatuotannon ilmastovaikutuksista eikä laitteita osata arvostaa. Tämä on myös iso syy siihen, että elektroniikkajäte ei kierrä, sillä ihmiset eivät tiedä, miten arvokkaita läppäreissä ja puhelimissa olevat metallit ovat. Eettisen kaupan puolesta ry:n tammikuussa toteuttaman Lempivaatteeni-kampanjan tavoitteena oli kannustaa ihmisiä arvostamaan vaatteitaan ja käyttämään niitä pidempään. Kampanja onnistui yli odotusten ja se levisi laajasti sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa. Oli selvää, että aika oli otollinen pikamuotikulttuuria haastavalle kampanjallemme. On mahdollista, että tietoisuus elektroniikan kielteisistä ympäristövaikutuksista ei ole vielä samalla tasolla kuin tietoisuus pikamuodin haitoista. Moni saattaa myös tuntea vahvaa tarvetta saada käyttöönsä uusinta teknologiaa. Uskomme kuitenkin, että Rispektiä elektroniikalle -kampanjamme avulla voidaan ottaa ensimmäinen askel kohti asennemuutosta, jonka myötä suomalaiset alkaisivat arvostaa elektroniikkaansa enemmän ja siten käyttämään sitä pidempään ja viemään loppuunkäytetty elektroniikka kierrätykseen. Kokeilemalla erilaisia some-postauksia ja viestejä voidaan oppia, millaiset some-sisällöt leviävät parhaiten ja rakentaa isomman jatkokampanjan näiden viestien varaan.

Miten kokeilu toteutetaan?

Rispektiä elektroniikalle -kampanja pienentää kulutuselektroniikan hiilijalanjälkeä lisäämällä elektroniikan arvostusta ja kannustamalla ihmisiä käyttämään elektroniikkaa pidempään ja viemään käytetyt laitteet kierrätykseen. Kampanja toteutetaan sosiaalisessa mediassa ja sen kohderyhmä on 18-30-vuotiaat nuoret. Kokeilun aikana tuotamme kaksi viihteellistä ja samalla asiapitoista videota, jotka ovat visuaalisesti houkuttelevia ja oivaltavia. Niissä herätetään nuoria pohtimaan elektroniikkatuotannon ilmastovaikutuksia ja tiedotetaan helpoista tavoista a) käyttää elektroniikkaa pidempään ja b) viedä käytetty elektroniikka kierrätettäväksi. Lisäksi tuotamme useita some-postauksia, kuten infografiikkaa, kuvia, tekstiä ja ääniä, jotka vangitsevat nuoria mukaan seuraamaan elektroniikkatuotannon ilmastovaikutuksiin liittyviä postauksia ja saamaan uusia oivalluksia siitä, miten omaa hiilijalanjälkeä voisi pienentää. Kampanja tavoittaa kokeilun aikana 50 000 suomalaista. Kokeilulla haluamme selvittää, voimmeko humoristisella tiedotuskampanjalla lisätä nuorten tietoisuutta elektroniikkatuotannon ilmastovaikutuksista ja lisätä elektroniikan arvostusta. Aiomme mitata ihmisten kiinnostusta aihetta kohtaan seuraamalla videoiden ja muiden some-postausten kattavuutta sekä niiden saamia tykkäyksiä, kommentteja ja jakoja. Viestejä ja sisältöä suunnitellaan tarkemmin huhtikuussa ja kampanja toteutetaan toukokuussa.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Eettisen kaupan puolesta ry:n viestinnän suunnittelija Larri Himma sekä Eettisen läppärin jäljillä -hankkeen tutkija Anna Härri. Lisäksi videoita ja some-sisältöjä suunnitellessa hyödynnetään yhdistyksen laajaa vapaaehtoisten joukkoa sekä haastatellaan mm. Sortti-asemien ja muiden elektroniikan korjausta sekä kierrätystä edistävien tahojen edustajia.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti on 5 000 € ja se koostuu seuraavista kuluista: Henkilöstökulut (3500 € videoiden tuottamiseen ja some-sisältöjen luomiseen), 800 € graafiseen suunnitteluun ja 700 € some-markkinointiin. Kokeilun toteuttamiseksi osallistumme Hiilijalanjälki puoliksi -hakuun.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Eettisen kaupan puolesta ry:llä on käynnissä Koneen Säätiön rahoittama Eettisen läppärin jäljillä -niminen tutkimusprojekti. Hankkeen puitteissa on kerätty runsaasti taustatietoa elektroniikkatuotannon ympäristövaikutuksista, ja tätä tietoa tullaan hyödyntämään Rispektiä elektroniikalle -hankkeen sisältöjä luodessa. Lisäksi Eettisen kaupan puolesta ry:llä on vahvaa osaamista some-kampanjoiden toteuttamisesta. Tammikuussa toteutettu Lempivaatteeni-kampanja saavutti pelkästään Facebookissa 200 000 suomalaista. Kampanjan puitteissa toteutettuja videoita katsottiin keskimäärin 20 000 kertaa. Kampanja pääsi myös lukuisiin perinteisiin medioihin, kuten MTV:n ja YLE:n aamutelevisioon. Tämä kampanjointikokemus halutaan nyt valjastaa Rispektiä elektroniikalle -kampanjan käyttöön.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

06.03.2019

Haaste


Elektroniikan tuotanto on valtava energiasyöppö, jonka osuus maailman energiankäytöstä kasvaa vuosi vuodelta kun laitteiden kysyntä kasvaa samalla kun niistä tulee yhä teknisempiä. Jopa 80 prosenttia kulutuselektroniikan hiilijalanjäljestä syntyy tuotantovaiheessa.


Metallien louhinta on vastuussa noin 8 prosentista maailman energiankäytöstä ja aiheuttaa lisäksi vakavia ympäristöhaittoja ympäri maailmaa. Jokaisesta älypuhelimesta löytyy yhteensä noin 100 grammaa erilaisia metalleja, joiden kaivamiseksi maasta on louhittu 34 kiloa kiveä. Älypuhelimia myydään maailmassa 4 miljoonaa kappaletta joka päivä, ja puhelimen käyttöikä on keskimäärin vain 21 kuukautta.


Urban mining, eli metallien “louhinta” elektroniikkajätteestä on huomattavasti ympäristöystävällisempää ja tehokkaampaa kuin perinteinen kaivostoiminta. Esimerkiksi kultaa on tonnissa elektroniikkajätettä keskimääräisesti sata kertaa enemmän kuin tonnissa kultamalmia.


Suomessa kerätään virallisiin kierrätysjärjestelmiin vain puolet kaikesta syntyneestä elektroniikkajätteestä. Monet arvokkaat metallit jäävät täten keräämättä ja menevät hukkaan pöytälaatikoihin tai kaatopaikoille, tai ne päätyvät kierrätettäviksi ihmisille ja ympäristölle haitallisin menetelmin kehitysmaissa.


Omien kulutustottumuksien muuttaminen on tärkeä osa suomalaisten hiilijalanjäljen puolittamista. Moni suomalainen ei tällä hetkellä edes ole tietoinen elektroniikkatuotannon ilmastovaikutuksista eikä laitteita osata arvostaa. Tämä on myös iso syy siihen, miksi elektroniikkajäte ei kierrä, sillä ihmiset eivät tiedä, miten arvokkaita käytetyissä läppäreissä ja puhelimissa olevat metallit ovat. Elektroniikan kierrättäminen tuntuu myös hankalalta kun omalta pihalta ei löydy keräysastiaa.


Rispektiä elektroniikalle -tiedotuskampanjalla haluamme pienentää kulutuselektroniikan hiilijalanjälkeä kannustamalla ihmisiä käyttämään elektroniikkaa pidempään ja viemään käytetty elektroniikka kierrätykseen.


Ratkaisu


Ratkaisumme on oivaltava tiedotuskampanja, joka lisää suomalaisnuorten arvostusta elektroniikkaa kohtaan. Rispektiä elektroniikalle -tiedotuskampanja toteutetaan pääosin sosiaalisessa mediassa ja sen kohderyhmä on 18-30-vuotiaat nuoret.


Kokeilun aikana tuotamme kaksi viihteellistä ja samalla asiapitoista videota, jotka ovat visuaalisesti houkuttelevia ja oivaltavia. Niissä herätetään nuoria humoristisella otteella pohtimaan elektroniikkatuotannon ilmastovaikutuksia ja tiedotetaan helpoista tavoista a) käyttää elektroniikkaa pidempään ja b) viedä käytetty elektroniikka kierrätettäväksi.


Lisäksi tuotamme useita some-postauksia, kuten infografiikkaa, kuvia, tekstiä ja ääniä, jotka vangitsevat nuoria mukaan seuraamaan elektroniikkatuotannon ilmastovaikutuksiin liittyviä postauksia ja saamaan uusia oivalluksia siitä, miten omaa hiilijalanjälkeä voisi pienentää. Tulemme vierailemaan esimerkiksi Sortti-asemalla ja pyrimme tekemään myös tiedotusyhteistyötä Sortti-asemien ja muiden elektroniikkaa korjaavien ja/tai keräävien tahojen kanssa.


Some-sisällöt suunnitellaan kohderyhmä- ja käyttäjälähtöisesti niin, että niitä julkaistaan eri kanavissa eri muodoissa ja eri aikoina. Esimerkiksi arvontojen ja pelillistämisen avulla houkutellaan ihmisiä jakamaan hankkeen postauksia ja kommentoimaan niitä. Näin tavoitetaan vähintään 50 000 suomalaista kokeilun aikana.


Pelillistämisessä käyttäisimme muun muassa Instagram Storyn tarjoamia valitse jompi kumpi -äänestysmahdollisuutta ja Twitterin sekä Facebookin tarjoamia poll-kyselyitä, joita hyödyntäen kannustamme nuoria arvaamaan elektroniikkatuotantoon tai kaivosteollisuuteen liittyviä lukumääräisiä faktoja ja arvomme lähimmäksi oikein vastanneiden kesken palkintoja. Vähintään 1000 ihmistä osallistuu kokeilun aikana some-keskusteluun elektroniikkatuotannon ilmastovaikutuksista kommentoimalla, tykkäämällä tai jakamalla videoita tai postauksia.


Sosiaalisen median kampanjan päämediamme tulevat olemaan Facebook, Instagram ja Twitter, joissa tuottamamme sisällöt julkaistaan. Eettisen kaupan puolesta ry:llä on Facebookissa 7000 tykkääjää, Twitterissä 1600 seuraajaa ja Instagramissa 1500 seuraajaa.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit