Risut biohiileksi | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

937 katselukertaa

Kokeilu on luotu 24.08.2017

Pekka Koivukunnas

Risut biohiileksi

Risujen ja muun ongelmallisen ylijäämäbiomassan muuntaminen hyödylliseksi bihiileksi

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Asuinympäristön viihtyisyyden kannalta puut, pensaat, istutukset, pistot ja lähimetsät ovat tärkeitä. Niiden hoidon seurauksena syntyy suuret määrät risuja ja harvennuspuita vuosittain. Risuista eroon pääseminen on ongelma. Jäteasemalle vieminen aiheuttaa fossiilisa päästöjä (auto) ja on maksullista. Energiahakkeen hinta on niin matala, että hakettaminen on hädin tuskin kannattavaa. Jotkut ihmiset vievät risut lähiympäristöön muiden riesaksi. Tavoitteena on selvittää, saadaanko joukkoistamisperiaatteella toteutettua vuoden aikana kertyneiden ylijäämäbiomassojen muuntaminen biohiileksi omatoimisesti ja paikallisesti. Idean mukaisesti hiiletyslaite on yhteisön omistama ( tai vuokraama), ei yksityisomistuksessa. Tavoitteena on havainnoida, onko yhdessä tekemisen voimaannuttavat tekijät merkitykseltään suurempia, kuin tarvittava vaivannäkö.

Miten kokeilu toteutetaan?

Ideana on tehdä risuista biohiiltä yksinkertaisella kartiohiilettimellä paikallisesti ja omatoimisesti, asukkaiden toimesta. Kartiohiiletys on sinänsä tunnettu periaate ja se tiedetään toimivaksi. Kartiohiilettimiä on saatavilla nyt Suomessakin (Innovaatiopalvelu Koivukunnas Oy). Kartiohiilettimellä voidaan muuttaa suurikin määrä risuja biohiileksi ja biohiilen tilavuus on vain murto-osa alkuperäisestä risujen vaatimasta tilasta. Biohiiltä on helppo siirtää paikasta toiseen. Lisäksi biohiilellä on lukuisia muita etuja. Se sitoo ilmakehästä hiiltä tuhansiksi vuosiksi. Sen avulla voidaan torjua ilmastonmuutosta. Biohiili parantaa kasvimaan viljavuutta, ravinteiden- ja vedensitomiskykyä. Kasvimaa tuottaa enemmän satoa, ilman keinolannotteita. Kasvien laatu on parempi. Ravinteet eivät poistu hulevesien mukana, vesistöt eivät rehevöidy. Sateiden aiheuttamat virtaushuiput tasaantuvat. Biohiiltä voi käyttää ekologisessa ja terveellisessä rakentamisessa. Huoneet voidaan pinnoittaa savi-biohiililaastilla. Se tasaa ilmankosteutta, estää haitallisten mikrobien kasvua ja absorboi myrkyllisiä kemikaaleja. Etsitään 5 - 10 asiasta kiinnostunutta asukas-, kylä- tai muuta yhteisöä. Toteutetaan yhteisöllinen tapahtuma, jossa ihmiset keräävät ensin biomassan sopivaan paikkaan. Sitten järjestetään "kylätapahtuma", jossa yhdessä hiiletetään risut biohiileksi kartiohiilettimillä. Kartiohiilettin toimii myös aivan mahtavana grillinä, koska hiiletyksen loppuvaiheessa meillä on noin 200 litran hehkuva hiillos! Tapahtuman päätteeksi pidetään kylän yhteiset grillijuhlat, johon voi osallistua kaikki kyläläiset . Lopuksi syntynyt biohiili jaetaan osallistujille ja annetaan ohjeet biohiilen erilaisista käyttömahdollisuuksista. Kokeiluun kuuluu myös havainnointi kokeilun aikana ja palautteen kerääminen kokeiluun osallistuneilta, sekä dokumentointi. Kokeilun ajankohta olisi syksy 2017. Paras ajankohta kylätapahtumille on luonnollisesti kesä, mutta toisaalta syksy sopii paremmin hiiletykseen, koska ympäristön syttymisen vaara on pieni. Biomassan polttaminen kartiohiilettimessa tuottaa runsaasti lämpöä, joten viileä ilma on paras. palautetta halutaan saada mahdollisimman paljon ennen kesäkautta 2018.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Innovaatiopalvelu Koivukunnas Oy

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Yhden hiiletystapahtuman järjestämisen kustannukset ovat 1000 euroa. Kustannus koostuu sopivien yhteisöjen etsimisestä, avainhenkilöiden briiffaamisesta, hiiletyspaikan katsastamisesta, biomassan keräyksen fasilitoimisesta, hiiletyslaitteiden lainaamisesta ja kuljettamisesta hiiletyspaikalle ja sieltä pois, muista matkakuluista sekä itse hiiletystapahtuman fasilitoinnista (2 henkeä paikalla). Kokonaiskustannus muodostuu usean hiiletystilaisuuden yhteiskustannuksista. Tilaisuuksia ehditään järjestää syksyn aikana arviolta viisi, jolloin yhteiskustannus ja kokeilun budjetti on 5000 euroa.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimi on tehnyt hiilettämistä kartiohiilettimillä useissa työnäytöksissä ja yleisötapahtumissa, sekä omalla maallaan. Tarvittavat hiilettimet on olemassa.