Robosauna | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

AikuisetRobotiikkaOppiminenDigisotetaidot

545 katselukertaa

Kokeilu on luotu 15.10.2018

Airo Island ry

Robosauna

Robosauna on aikuisille tarkoitettu työpaja, jossa rakennetaan ja koodataan robotti. Robotti pohjautuu Raspberry Pi -tietokoneeseen johon liitetään sensoreita ja moottoreita. Työpajan päätteeksi osallistujilla on käsitys siitä, mistä robotti koostuu ja kuinka se toimii.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kun robotit tulevat terveysalalle, on henkilöstöllä hyvä olla peruskäsitys robottien toiminnasta ja perusperiaatteista. Tällä hetkellä tietoa on oletettavasti varsin vähän. Työpajaan osallistuvat oppivat kokeilusta mistä robotti koostuu, kuinka robotti rakennetaan ja miten sitä ohjelmoidaan.

Miten kokeilu toteutetaan?

Robosauna-työpajassa osallistujat rakentavat robotin ja ohjelmoivat sen toimimaan.Ymmärrys vähentää pelkoja ja voimaannuttaa. Alalle saadaan tietoa ja perusymmärrystä robottien toiminnasta. Robosauna-työpajoissa rakennetaan ja ohjelmoidaan robotti. Kokeilussa erityistä on kohderyhmä, jolle emme ole aiemmin työpajoja tehneet. Tässä kokeilussa erityisesti selvitetään, miten hyvin terveydenalan ammattilaiset ottavat työpajan vastaan. Loppuvuosi 2018 - alkuvuosi 2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Airo Island ry yhteistyökumppaneineen.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

10.000 €, joka kattaa materiaalikulut sekä palkkakustannukset.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimillä on jo entuudestaan kokemusta työpajojen vetämisestä. Aiemmat työpajat ovat olleet teknologiaorientoituneille ihmisille, jotka ovat jo ennestään olleet kiinnostuneita robotiikasta.