RoPa - Rakennushankkeen digitalisointi päästä päähän rooli- ja paikkatietopohjaisesti | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

Augmented realityVirtual reality

584 katselukertaa

Kokeilu on luotu 28.06.2018

RoPa - Rakennushankkeen digitalisointi päästä päähän rooli- ja paikkatietopohjaisesti

Tavoitteena oli testata käytännössä tietomallin tuomista rakennusprosessin päästä päähän suunnittelusta rakennustyöntekijälle digitaalisesti 3D-muodossa, käyttäjän roolin kannalta relevantilla tiedolla rikastettuna, sisältäen tiedot käyttäjän sijannista ja lisätyn todellisuuden mallin.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Tällä hetkellä tieto ei virtaa rakennusprojektissa digitaalisesti päästä päähän. Kun projektissa tehdään muutoksia, emme voi olla varmoja että viimeisin tieto on reaaliajassa tavoittanut rakennustyöntekijän, joka suorittaa varsinaista työtä kohteella. Projektin avulla halusimme tuoda viimeisimmän tiedon reaaliaikaisesti, digitaalisesti rakennustyöntekijän saataville, hänen työnsä kannalta helposti saavutettavalla tavalla. Kokeilun tuloksena halutaan saada palautetta rakennustyöntekijöiltä työntekijän kannalta relevantin tiedon tuomisesta työkohteelle digitaalisessa muodossa. Samalla halutaan ymmärtää projektin tekniset haasteet ja mahdollisuudet sekä saada ymmärrys, että kannattaako hanketta viedä kokeilun jälkeen eteenpäin.

Miten kokeilu toteutetaan?

Käytännössä tuodaan perinteisissä paperikuvissa oleva tieto digitaalisessa muodossa, 3D-tietomallilla, sijainti ja roolikohtaisella tiedolla rikastettuna rakennustyöntekijälle kännykkään. Kokeilu toteutettiin syksystä 2017 alkuvuoteen 2018.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Fira Oy, yhteistyössä Sweco Rakennetekniikan ja VTT:n kanssa

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kokeilussa Sweco Rakennetekniikan resurssit keskittyivät suunnittelutiedon tuottamiseen digitaalisesti, Fira Oy rakentamisprosessissa ja sen digitalisoinnissa tarvittavaan tietoon sekä projektinjohtoon ja VTT lisätyn todellisuuden malliin.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kyllä. Tulokset osoittivat, että tietomallin tuomiseen rakennustyöntekijälle oikeassa muodossa rooli- ja paikkatietopohjaisesti on kysyntää ja kehitystyötä kannattaa jatkaa kokeilun jälkeen.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeilu on osoittanut, että rakentamisen kannalta keskeinen tieto tullaan jollakin aikajänteellä tuomaan digitaalisesti työntekijälle. Tekniikka ja olemassa oleva kulttuuri tuovat vielä tiettyjä haasteita tähän, mutta muutos on tapahtumassa.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Näemme, että muutos tulee tapahtumaan ja tulemme edistämään tiedon virtaamista digitaalisesti rakennustyömaalle (ei vain työmaatoimistolle) myös jatkossa. Työkohteella viimeisin tieto tarvitaan digitaalisessa muodossa sekä rakennustyönjohdossa että rakennustöiden teossa. Muutos ei tapahdu hetkessä, Olemme jo käynnistäneet ja tulemme käynnistämään projekteja asian edistämiseksi kokeiluhankkeen jälkeen alan muutoksen vauhdittamiseksi. Tarkoitus on pitkällä aikajänteellä mahdollistaa myös muille rakennusliikkeille ko. palvelun saatavuus yhdessä Firan Open Data Platform-palvelun kanssa.