Ruokayhteisö Uuskauppa | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

KiertotalousYhteisöLähiruokaRuokaAlustatalous

630 katselukertaa

Kokeilu on luotu 29.08.2017

Osuuskunta Uusruukki

Ruokayhteisö Uuskauppa

Ruokayhteisö Uuskaupassa kehitetään kumppanuustalouden mallia, jossa jäsenasiakkaat kattavat kaupan kulut (vuokrat, muut kiinteät kulut ja palkat) jäsenmaksulla ja saavat ostoksensa ilman normaalia kaupan katetta. Näin katetaan ruokaketjun todelliset kulut oikeudenmukaisesti, ei muuta. https://www.uusruukki.com/uuskauppa/

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kiinnostaako sinua mahdollisimman tuore, puhdas ja lähellä tuotettu ruoka? Oletko sitä mieltä, että kaupankäynnin tulee olla kaikille osapuolille reilua ja luottamukseen perustuvaa? Perinteisen, markkinatalouden sääntöjen mukaan toimivan ruokakaupan on vaikeaa vastata näihin tarpeisiin. Siksi olemmekin kehittämässä uutta mallia, jossa nämä ongelmat ratkaistaan. Tässä vaiheessa tavoitteena on toteuttaa joukkorahoituskampanja, jonka jälkeen voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

Miten kokeilu toteutetaan?

Tässä hankkeessa kehitettävä tulevaisuuden ruokakauppamalli perustuu kumppanuustalousmalliin, jossa asiakkaat sitoutuvat toimintaan kattamalla kaupankäynnin kulut ennakkoon yhdessä. Tämä tapahtuu liittymällä jäseneksi ja maksamalla kuukausittaisen jäsenmaksun. Jäsenmaksuilla katetaan kaupan kulut (vuokrat, muut kiinteät kulut ja palkat). Toiminnan aloittaminen rahoitetaan joukkorahoituskampanjalla, joka on samalla viimeinen todellinen testi siihen tarvitaanko tällaista ratkaisua. Varsinainen toiminnan aloittaminen edellyttää lisäksi, että löydämme edullisen toimitilan ja saamme riittävän monta ruokakuntaa mukaan. Joulukuu 2017 - tammikuu 2018 joukkorahoituskampanja. Ruokakauppa pilotti käynnistuu sen jälkeen alkuvuodesta 2018.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Osuuskunta Uusruukki

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Ruokakauppakokeilu käynnistyy kun kasassa on 20 000 euroa. Tuo summa pyritään saamaan kasaan joukkorahoituksella. Kokeilunpaikasta haettavalla 5 000 eurolla saadaan projekti siihen vaiheeseen, että voimme siirtyä joukkorahoituskampanjaan. Tämä tarkoittaa nettisivujen viimeistelyä, informaationpakettien valmistelua, kiinnostuneiden ihmisten kontaktointia ja haastattelua, avointen kysymysten ratkaisua, tulevan toiminnan suunnittelua, tarkempaa budjetontia jne.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimillä on kokemusta ruokakaupan alasta ja alkutuotannosta. Mukana on myös joukkorahoituksen asiantuntijoita.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

29.08.2017

Luomu- ja lähiruokamarkkinoista lyhyesti


Luomun markkinaosuus näyttää Suomessakin kasvavan hyvää vauhtia, mutta kasvu ei tule pienten, paikallisten tuottajien myynnistä. Myyntilaston kärjessä ovat banaanit, munat ja maito. Uuskaupan ideoijat ovat aiemmin olleet mukana yrittäjinä ja osakkaina markkinaehtoisesti toimivan luomuruokakaupan toiminnassa, joten toimintakenttä haasteineen on hyvin tuttu.

Suomalainen ruokakauppa perustuu suurten erien liikutteluun ja tarjonnan tasapäistämiseen. Tähän logistiikkaan on hankalaa istuttaa pieniä paikallisia virtoja. Paikallinen toimija tähän pystyisikin mutta ei pärjää ketjuille hintakilpailussa. Kaikki pienet erikoisruokakaupat ovatkin yksi toisensa jälkeen kuolleet pois. Liiketaloudellisessa ruokakauppamallissa kaupankäynti rahoitetaan riittävillä katteilla. Pienellä luomuruokakaupalla kattavan myymälävalikoiman ylläpitäminen katerahoituksella nostaa hinnat korkeiksi vaikka pyrittäisiin nollatulokseen. Syntynyttä aukkoa luomu-ja lähituotteiden jakelusta on yrittetty täyttää ruokapiireilla ja REKO-ringeillä. Ruokapiirissä kauppiaan roolia hoidetaan vapaaehtoistyöllä. Ongelmaksi muodostuu töiden epätasainen jakautuminen ja väistämättä osaamisen ja resurssien puute toiminnan harrastemaisuuden johdosta. Ruokapiirit kaatuvat helposti ihmisten väsyessä vapaaehtoistyön taakan alla. REKOmallissa haasteena on kauppiaan ja kuljetusliikkeiden töiden siirtäminen tuottajalle. Vaikka tuottajan tehtävänä olisi keskittyä markkinoinnin ja kaupankäynnin sijaan omaan osaamisalueeseensa, tuotantoon. Mikään näistä toimintatavoista ei ole reilu kaikkia toimijoita kohtaan, eikä sellaisenaan sovi tulevaisuuden ruokakaupan toimintamalliksi. 


Miten Uuskauppa toimii?


Uuskaupan mallissa otetaan edellä kuvatuista toimintamalleista hyvät puolet ja pyritään ratkaisemaan puutteet. Toiminnan motiivina on tuottajien ja kuluttajien tarpeet, eikä perinteinen voitontavoitteluun perustuva yritystoiminta. Lisäksi halutaan tarjota kattava valikoima puhdasta ruokaa ja huolehtia että kaikki toimijat saavat työstään korvauksen.


Kumppanuusmaataloudessa ryhmä kuluttajia palkkaa viljelijän kasvattamaan heille satoa ja samalla suo viljelijälle työrauhan kattamalla kulut ennakkoon. Kaupan puolella voidaan hyödyntää samaa mallia palkkaamalla henkilö hoitamaan kauppiaan roolia ilman yrittäjäriskiä. Samalla kuluttajat myös sitoutuvat omaan hankintakanavaansa eli kauppaansa. Näin luodaan kumppanuustaloutta. Kumppanuustalousmallissa, asiakkaat sitoutuvat toimintaan kattamalla kaupankäynnin kulut ennakkoon. Tämä tapahtuu liittymällä jäseneksi ja maksamalla kuukausittaisen jäsenmaksun. 


Jäsenmaksuilla katetaan kaupan kulut (vuokrat, muut kiinteät kulut ja palkat). Alustavissa laskelmissa tämä toimintamalli olisi mahdollista toteuttaa siten että jäsenmaksun jälkeenkin ostoksensa omaan kauppaan keskittävä saisi ruokansa halvemmalla kuin nyt marketista luomua ostaessaan. Puhumattakaan tietysti muista eduista kuten lyhyet ketjut, lähitilojen tuotteet, parempi valikoima jne.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit