RURAL IoT- Kokeilu vähävirtaisten IoT-teknologioiden soveltamisesta poronhoidossa ja älyliikenteessä. | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

Kokeilun teemat

755 katselukertaa

Kokeilu on luotu 12.03.2019

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy

RURAL IoT- Kokeilu vähävirtaisten IoT-teknologioiden soveltamisesta poronhoidossa ja älyliikenteessä.

RURAL-IOT -projektin tarkoituksena on luoda Lappiin uusia innovaatioita, jotka hyödyntävät edullisia, vähävirtaisia ja liikkuvaan käyttöön soveltuvia IoT-teknologioita.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Haluamme kehittää edullisia, vähävirtaisia uutta teknologiaa hyödyntäviä mittauslaitteita, jotka helpottavat poronhoitoa (pilotti 1) ja liikenneväylien ylläpitoa (pilotti 2). Ensimmäinen pilotti kohdennetaan poronhoitoon, missä tavoitteena on havainnoida petovahingot reaaliaikaisesti seuraamalla porojen sijaintia ja lämpötilaa. Toinen pilotti kohdennetaan älyliikenteeseen, missä tavoitteena on luoda edullinen ja kattava sensoriverkko tieolosuhteiden seurantaan. Molemmissa piloteissa yhteistä ovat käytännön arktiset olosuhteet, jotka tuovat uniikkeja haasteita näihin sovelluskohteisiin. IoT-teknologioiden osalta merkittäviksi tekijöiksi nousevat IoT-verkon kattavuus, kylmä ilmasto, signaalin kantavuus, älykäs datan käyttö ja laitteiston virranhallinta. Kokeilussa halutaan saada tietoa vähävirtaisten IoT-teknologioiden nykyisestä käytöstä erilaisissa käyttökohteissa globaalisti ja IoT-teknologioiden soveltuvuudesta oikeissa arktisissa käyttökohteissa: virranhallinta, verkon kuuluvuus ja kantavuus (maaston muodot), ympäristön olosuhteiden vaihtelut

Miten kokeilu toteutetaan?

Toteuttamalla edullinen ja vähävirtainen mittauslaite, poronomistajat pystyvät nykyistä edullisemmin ja helpommin seuraamaan porojensa sijaintia. Poronhoidon IoT-pilotissa liiketoiminnalliset mahdollisuudet ovat teknologian kaupallistamisessa sekä sen hyödyntämisessä. Suomessa potentiaalinen markkina olisi n. 200 000 tuotetta. Aiheesta ovat kiinnostuneet lappilaiset poronhoidon yrittäjät sekä teknologian kehittäjät. Lisäksi liiketoiminnallisia hyötyjä voidaan nähdä kaikissa sovelluskohteissa, joissa tarvitaan vähävirtaista, liikkuvaa seurantaa, esimerkkinä älykaupungit. Älyliikenteen IoT-pilotissa liiketoiminnalliset mahdollisuudet ovat nykyisen kelihavaintoverkon täydentäminen helposti siirrettävissä ja asennettavissa olevilla vähävirtaisilla ratkaisuilla. Suomessa on useita satoja kelihavaintoasemia, joiden hinnat vaihtelevat tuhansista euroista kymmeniin tuhansiin euroihin. Nämä kiinteät havaintoasemat vaativat jatkuvan virransyötön ja kiinteän verkon. Tämän havaintoverkon rinnalle voitaisiin tuottaa tuhansien IoT-laitteiden laajuinen edullinen ja vähävirtainen sensoriverkko, jolla voitaisiin tuottaa kriittisiä havaintoja sellaisilta alueilta, joista niitä on muuten haasteellista tuottaa Käytännössä molemmissa IoT-piloteissa suunnitellaan IoT-pilottilaite (sensorit, liittyminen LoRaWAN-verkkoon, tuotemuotoilu, taustajärjestelmät ja käyttöliittymä) sekä toteutetaan testit käytännön olosuhteissa. 1.6.2018-30.4.2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy, Älykäs rakennettu ympäristö T&K&I-ryhmä

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

AIKO ( Alueelliset innovaatiotkokeilut), Lapin Liitto 74 656€

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimillämme on riittävät resurssit pilottien toteutukseen. Osaamisresurssit: liiketoiminta, tuotemuotoilu, IoT ja elektroniikka