Ruuhkavuosia, kohtaamisia ja yhteistyötä | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

ElämänhallintaSisällöntuotantoTasa-arvoLapset

530 katselukertaa

Kokeilu on luotu 26.04.2018

Mari Nieminen, Pienten Helsinki

Ruuhkavuosia, kohtaamisia ja yhteistyötä

Ruuhkavuodet, vauvaperhearki, kotivanhemmuus ja uusi elämäntilanne lasten kanssa tuovat mukanaan myös yksinäisyyden, jonka vaikutukset ulottuvat pitkälle ja seuraavat mukana kauan, pahimmillaan läpi elämän. Kynnys lähteä ulos itkevän vauvan kanssa, muutto vieraalle paikkakunnalle tai muut lapsiperhearjen haasteet voivat luoda tilanteen, jossa avun etsiminen voi muodostua ylivoimaiseksi. Matalan kynnyksen mahdollisuus hakea tietoa lähellä olevista tapahtumista ja palveluista, samassa elämäntilanteessa olevien kohtaaminen ja tieto siitä, että tilanteessa ei ole yksin, auttaisi usein jo paljon. Tällä hetkellä toimijoita on, mutta tieto on hyvin pirstaleista ja vaikeasti löydettävissä. Tarvitaan hyvin matalan kynnyksen tapoja kohdata, rohkaista, osallistua ja tavata, kotiin neljän seinän sisälle jääminen on liian helppoa. Monen eri toimijan tiedot, tapahtumat, palvelut tulee tuoda yhden linkin taakse alueellisesti, luoda helppo tapa kysyä ja saada neuvoa ja kohdata muita. Usein ratkaisu on hyvin yksinkertainen.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Yhteistyöllä ja helpolla saavutettavuudella apua perheiden yksinäisyyteen. Ajatuksena on koota perheiden palvelut yhden palvelun taakse ja helpottaa ja ehkäistä yksinäisyyttä lapsiperheissä. Palvelussa voisivat olla mukana viralliset toimijat (neuvolat, virastot, kirjastot, leikkipuistot, sosiaalipuoli), kolmas sektori (järjestöt ja muut), yksityiset ihmiset ja kaikki perheille palveluita tarjoavat. Mukaan olisi hyvä saada myös tapahtumia ja muita hyvin matalan kynnyksen tapoja rohkaista ja torjua yksinäisyyttä ja helposti tavoitettava neuvontapalvelu. Yhteistyössä on voimaa, tällä hetkellä jokainen toimija kehittää ja työstää vain omaa palveluaan. Ratkaisu on usein hyvin yksinkertainen, esimerkiksi kotona vauvan kanssa oleva vanhempi rohkaistuu lähtemään perhekahvilaan ja kohtaa muita saman kokeneita, voi olla ratkaisu moneen ongelmaan ja haasteeseen ja kantaa kauas. Tällä hetkellä palveluihin käytettävät resurssit ovat suuret, mutta palveluita ei löydetä, joka johtaa jopa pahimmillaan palveluiden lakkauttamiseen kysynnän ollessa pientä. Nykyisin perhepalveluluihin käytettävillä resursseilla voisi saada aikaan paljon enemmän. Löydettävyys, yhteistyö ja matalan kynnyksen neuvonta luovat edellytykset moneen. Parhaassa apauksessa palvelu alkaa tuottamaan itse palvelua, esim. perheet järjestävät omaehtoisesti tapaamisia esimerkiksi kirjastoissa ja luovat vertaistukiverkkoja.

Miten kokeilu toteutetaan?

Idea madaltaa kynnystä hakea ratkaisua ja apua, helpottaa löydettävyyttä, lisää yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja poistaa päällekäisiä palveluita. Idea tulee lähelle käyttäjää ja on helposti tavoitettavissa. Usein varsinaista ongelmaa ei ehdi edes syntyä, kun ruuhkavuosia elävät perheet tavoitetaan ajoissa ja heidät saadaan aktivoitua toimimaan ennen kuin kokemus yksinäisyydestä edes koetaan. Kokeillaan laajaa yhteistyötä ja yhtä verkkopalvelua kaikkien toimijoiden kesken. Nykyisellään jokainen tekee ja tuntee vain oman toimintansa (esim. neuvola-kirjasto-leikkipuistot-järjestöt-muut toimijat). Verkkopalvelussa live-palveluneuvonta ja karttapalvelu, joka näyttää lähelläsi olevat paikat ja perhepalvelut sekä esimerkiksi MLL:n sen päivän perhakahvilat ja kirjastojen satuhetket. Kartta- ja kalenteridata matalan kynnyksen toimijoista ja tapahtumista on palvelun peruspilari, helposti lähestyttävän neuvonnan ja ohjauksen ohella. Hyvässä tapauksessa palvelu alkaa tuottamaan itse palvelua, esim. perheet järjestävät omaehtoisesti tapaamisia esimerkiksi kirjastoissa ja luovat vertaistukiverkkoja. Lisäksi yhden suuremman, esimerkiksi viikoittaisen kohtaamispaikan ylläpitäminen palvelun ohella loisi palvelulle vahvemman pohjan ja toisi koko perhepalveluverkoston lähemmäksi käyttäjiä. Esimerkiksi perheiden kohtauspaikka kerran tai kaksi kuukaudessa lauantaisin esimerkiksi keskutakirjastoissa toimisi perheiden tapaamispaikkana, tarjoaisi neuvontaa, esittelisi erilaisia perheiden parissa toimivia tahoja ja jakaisi tietoa. Ns. turisti-info ja kohtaamispaikka perheille.