Uuttuhanke: Saaristomeren kyläsaarten linnuston monimuotoisuuden tukeminen | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

  • Rahoitusta

Kokeilun teemat

445 katselukertaa

Kokeilu on luotu 23.11.2021

Arkipelagia-seura ry

Uuttuhanke: Saaristomeren kyläsaarten linnuston monimuotoisuuden tukeminen

Saaristomeren kyläsaarien vanhoihin perinteisiin on kuulunut uuttujen asettaminen telkälle ja isokoskelolle. Niiden avulla saatiin munatäydennystä kevään ruokavalioon, mutta se tehtiin kestävästi niin, että samalla autettiin näitä kolossa pesiviä lintuja lisääntymään siten, että ne aina saivat myös poikasiaan lentoikään. Nyt perinne on hiipuvan asutuksen myötä heikentynyt ja uuttuja on niukasti tarjolla. Arkipelagia-seura haluaa tukea vanhan perinteen elvyttämistä siltä osin, että linnuille taas tarjottaisiin riittävästi pesintämahdollisuuksia ja vahvistettaisiin saaristolinnuston monimuotoisuutta. Tässä hankkeessa yhdistys haluaa levittää 100 uutta vesilinnuille tarkoitettua uuttua Paraisten länsisaariston kyläsaariin. Keskeisenä yhteistyökumppanina seuralla on Houtskärin kyläyhdistys Pro Houtskär. Tavoitteena on, että yhdistys valmistuttaa uutut ammattimaisilla pöntöntekijöillä, ja toimittaa ne Houtskäriin ja muutamiin muihin kyläsaarin valituille yhdyshenkilöille. Sitten vapaaehtoiset asukkaat, mökkiläiset ja Arkipelagia seuran jäsenet huolehtivat niiden jakelusta ja sijoittamisesta maastoon. Samalla huolehditaan uuttujen ylläpidosta ja puhdistuksista tulevina vuosina. Yhdistys kerää tiedot luovutettujen uuttujen sijainnista, tekee niistä julkisen nettitietokannan, jonka avulla voidaan seurata niiden tulevaa käyttöä ja pesimämenestystä. Tämä tapahtuu yhdistysten kotisivujen ja muiden sosiaalisen median verkostojen kautta ja siihen yhdistetään myös saaristolintujen suojelua koskeva laajempaa viestintää. Vuonna 2022 maastoon sijoitettu uuttu palvelee saaristossa pesäpaikkana linnuille ainakin seuraavat 20 vuotta, joten hanke tukee linnuston monimuotoisuutta pitkällä tähtäimellä. Sosiaalisen median avulla kannustetaan ihmisiä myös muualla saaristossa linnuston suojeluun. Hankkeen toteutuksen kannalta Kokeilun paikka hankkeessa annettu aikataulu on kriittinen, sillä tämä ehdotettua hanke ei valmistu kokonaisuudessaan vielä helmikuun loppuun mennessä. Uuttujen sijoittelu maastoon jatkuu vielä kevään pesintäkauden alkuun saakka, ja seuranta tietenkin vielä sen jälkeen pitkäänkin. Rahoittajan kannalta oleelliset työvaiheet (pönttöjen valmistus ja jakelu saaristoon, sijoituspaikkojen valinta, tiedotuksessa käytettävän sosiaalisen median valmistelu) tulee kuitenkin tehdyksi määräaikaan mennessä. Työ jatkuu vapaaehtoistyönä hankkeen määräajan päättymisen jälkeen.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Ikivanha saaristolaisperinne laittaa telkille ja isokoskeloille pönttöjä eli uuttuja on katoamassa. Nämä saaristolinnut tarvitsevat ihmisen apua, kun luonnosta ei enää löydy suuria koloja pesäpaikoiksi. Lajit ovat hyvin suomalaisia ja niiden Euroopan-kannoista suuri osa pesii Suomessa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilussa hankitaan uuttuja ammattirakentajilta. Luonnonpuusta tehty pyöreä uuttu on kestävä ja kaunis lisä saaristokylien maisemaan.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Arkipelagia-seura järjestään kokeilun. Saaristokylien yhdistykset ja asukkaat avustavat hankkeessa talkootyönä ja viestinnässä.

Mikä on kokeilun budjetti?

Kokeiluun on saatu 7000 € rahoitus ja sen turvin hankitaan 100 uuttua, järjestetään uuttujen jakelu saaristokyliin ja hoidetaan hankkeen viestintä.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Arkipelagia-seura ry on pian 30 vuotta täyttävä Saaristomeren luonnon ja kulttuurin parhaaksi toimiva yhdistys sekä myös Saaristomeren kansallispuiston ystäväyhdistys. Seuran yksi toiminnan painopiste on toimia saaristolintujen hyväksi, muita mm. apolloperhosen ja seljakämmekkä-orkidean (Adam och Eva) suojelu.

Kuinka avoimesti kehitettävästä ratkaisusta voidaan raportoida?

Kokeilusta pyritään viestimään ja raportoimaan mahdollisimman avoimesti. Onnistunut kokeilu toimii esimerkkinä muillekin jatkaa uuttukokeilun tiellä.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

29.12.2021

Uutut työn alla

Ensimmäisiä uuttuja saadaan saaristoon tammikuussa 2022.


Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit