Saaristomeren kyläsaarten linnuston monimuotoisuuden tukeminen | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta

Kokeilun teemat

95 katselukertaa

Kokeilu on luotu 23.11.2021

Arkipelagia-seura ry

Saaristomeren kyläsaarten linnuston monimuotoisuuden tukeminen

Saaristomeren kyläsaarien vanhoihin perinteisiin on kuulunut uuttujen asettaminen telkälle ja isokoskelolle. Niiden avulla saatiin munatäydennystä kevään ruokavalioon, mutta se tehtiin kestävästi niin, että samalla autettiin näitä kolossa pesiviä lintuja lisääntymään siten, että ne aina saivat myös poikasiaan lentoikään. Nyt perinne on hiipuvan asutuksen myötä heikentynyt ja uuttuja on niukasti tarjolla. Arkipelagia-seura haluaa tukea vanhan perinteen elvyttämistä siltä osin, että linnuille taas tarjottaisiin riittävästi pesintämahdollisuuksia ja vahvistettaisiin saaristolinnuston monimuotoisuutta. Tässä hankkeessa yhdistys haluaa levittää 100 uutta vesilinnuille tarkoitettua uuttua Paraisten länsisaariston kyläsaariin. Keskeisenä yhteistyökumppanina seuralla on Houtskärin kyläyhdistys Pro Houtskär. Tavoitteena on, että yhdistys valmistuttaa uutut ammattimaisilla pöntöntekijöillä, ja toimittaa ne Houtskäriin ja muutamiin muihin kyläsaarin valituille yhdyshenkilöille. Sitten vapaaehtoiset asukkaat, mökkiläiset ja Arkipelagia seuran jäsenet huolehtivat niiden jakelusta ja sijoittamisesta maastoon. Samalla huolehditaan uuttujen ylläpidosta ja puhdistuksista tulevina vuosina. Yhdistys kerää tiedot luovutettujen uuttujen sijainnista, tekee niistä julkisen nettitietokannan, jonka avulla voidaan seurata niiden tulevaa käyttöä ja pesimämenestystä. Tämä tapahtuu yhdistysten kotisivujen ja muiden sosiaalisen median verkostojen kautta ja siihen yhdistetään myös saaristolintujen suojelua koskeva laajempaa viestintää. Jokaiseen uuttuun laitetaan myös Saaristomeren suojelurahaston logo ja vuosiluku 2022. Vuonna 2022 maastoon sijoitettu uuttu palvelee saaristossa pesäpaikkana linnuille ainakin seuraavat 20 vuotta, joten hanke tukee linnuston monimuotoisuutta pitkällä tähtäimellä. Sosiaalisen median avulla kannustetaan ihmisiä myös muualla saaristossa linnuston suojeluun. Hankkeen toteutuksen kannalta Kokeilun paikka hankkeessa annettu aikataulu on kriittinen, sillä tämä ehdotettua hanke ei valmistu kokonaisuudessaan vielä helmikuun loppuun mennessä. Uuttujen sijoittelu maastoon jatkuu vielä kevään pesintäkauden alkuun saakka, ja seuranta tietenkin vielä sen jälkeen pitkäänkin. Rahoittajan kannalta oleelliset työvaiheet (pönttöjen valmistus ja jakelu saaristoon, sijoituspaikkojen valinta, tiedotuksessa käytettävän sosiaalisen median valmistelu) tulee kuitenkin tehdyksi määräaikaan mennessä. Työ jatkuu vapaaehtoistyönä hankkeen määräajan päättymisen jälkeen. Hankkeen kustannusarvio on 4000 €.