Uuttuhanke: Saaristomeren kyläsaarten linnuston monimuotoisuuden tukeminen | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

  • Rahoitusta

Kokeilun teemat

2752 katselukertaa

Kokeilu on luotu 23.11.2021

Arkipelagia-seura ry

Uuttuhanke: Saaristomeren kyläsaarten linnuston monimuotoisuuden tukeminen

Saaristomeren kyläsaarien vanhoihin perinteisiin on kuulunut uuttujen asettaminen telkälle ja isokoskelolle. Niiden avulla saatiin munatäydennystä kevään ruokavalioon, mutta se tehtiin kestävästi niin, että samalla autettiin näitä kolossa pesiviä lintuja lisääntymään siten, että ne aina saivat myös poikasiaan lentoikään. Nyt perinne on hiipuvan asutuksen myötä heikentynyt ja uuttuja on niukasti tarjolla. Arkipelagia-seura haluaa tukea vanhan perinteen elvyttämistä siltä osin, että linnuille taas tarjottaisiin riittävästi pesintämahdollisuuksia ja vahvistettaisiin saaristolinnuston monimuotoisuutta. Tässä hankkeessa yhdistys haluaa levittää 100 uutta vesilinnuille tarkoitettua uuttua Paraisten länsisaariston kyläsaariin. Keskeisenä yhteistyökumppanina seuralla on Houtskärin kyläyhdistys Pro Houtskär. Tavoitteena on, että yhdistys valmistuttaa uutut ammattimaisilla pöntöntekijöillä, ja toimittaa ne Houtskäriin ja muutamiin muihin kyläsaarin valituille yhdyshenkilöille. Sitten vapaaehtoiset asukkaat, mökkiläiset ja Arkipelagia-seuran jäsenet huolehtivat niiden jakelusta ja sijoittamisesta maastoon. Samalla huolehditaan uuttujen ylläpidosta ja puhdistuksista tulevina vuosina. Yhdistys kerää tiedot luovutettujen uuttujen sijainnista, tekee niistä julkisen nettitietokannan, jonka avulla voidaan seurata niiden tulevaa käyttöä ja pesimämenestystä. Tämä tapahtuu yhdistysten kotisivujen ja muiden sosiaalisen median verkostojen kautta ja siihen yhdistetään myös saaristolintujen suojelua koskeva laajempaa viestintää. Vuonna 2022 maastoon sijoitettu uuttu palvelee saaristossa pesäpaikkana linnuille ainakin seuraavat 20 vuotta, joten hanke tukee linnuston monimuotoisuutta pitkällä tähtäimellä. Sosiaalisen median avulla kannustetaan ihmisiä myös muualla saaristossa linnuston suojeluun. Hankkeen toteutuksen kannalta Kokeilun paikka hankkeessa annettu aikataulu on kriittinen, sillä tämä ehdotettua hanke ei valmistu kokonaisuudessaan vielä helmikuun loppuun mennessä. Uuttujen sijoittelu maastoon jatkuu vielä kevään pesintäkauden alkuun saakka, ja seuranta tietenkin vielä sen jälkeen pitkäänkin. Rahoittajan kannalta oleelliset työvaiheet (pönttöjen valmistus ja jakelu saaristoon, sijoituspaikkojen valinta, tiedotuksessa käytettävän sosiaalisen median valmistelu) tulee kuitenkin tehdyksi määräaikaan mennessä. Työ jatkuu vapaaehtoistyönä hankkeen määräajan päättymisen jälkeen.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Ikivanha saaristolaisperinne laittaa telkille ja isokoskeloille pönttöjä eli uuttuja on katoamassa. Nämä saaristolinnut tarvitsevat ihmisen apua, kun luonnosta ei enää löydy suuria koloja pesäpaikoiksi. Lajit ovat hyvin suomalaisia ja niiden Euroopan-kannoista suuri osa pesii Suomessa, jopa niin että yli puolet eurooppalaisista telkistä pesii maassamme.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilussa hankitaan uuttuja ammattirakentajilta. Luonnonpuusta tehty pyöreä uuttu on kestävä ja kaunis lisä saaristokylien maisemaan.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Arkipelagia-seura järjestää kokeilun. Saaristokylien yhdistykset ja asukkaat avustavat hankkeessa talkootyönä ja viestinnässä.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeiluun on saatu 7000 € rahoitus ja sen turvin hankitaan 100 uuttua, järjestetään uuttujen jakelu saaristokyliin ja hoidetaan hankkeen viestintä.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Arkipelagia-seura ry on pian 30 vuotta täyttävä Saaristomeren luonnon ja kulttuurin parhaaksi toimiva yhdistys sekä myös Saaristomeren kansallispuiston ystäväyhdistys. Seuran yksi toiminnan painopiste on toimia saaristolintujen hyväksi, muita ovat mm. apolloperhosen ja seljakämmekkä-orkidean (Adam och Eva) suojelu.

Kuinka avoimesti kehitettävästä ratkaisusta voidaan raportoida?

Kokeilusta pyritään viestimään ja raportoimaan mahdollisimman avoimesti. Onnistunut kokeilu toimii esimerkkinä muillekin jatkaa uuttukokeilun tiellä.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilu saavutti tavoitteensa. Uuttuja saatiin aikaan suunniteltu 100 kpl ja niiden jakelu ja asennus talkootyönä onnistui suunnitellulla tavalla. Kokeilu herätti suurta kiinnostusta ja innostusta niissä saaristokylissä, joissa uuttuhanke toimi.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kiinnostus elvyttää vanhaa saaristoperinnettä tässä muodossa - eli että tarjotaan uuttuja telkille ja isokoskeloille - osoittautui odotettuakin suuremmaksi, mikä mahdollistaisi tällaisen luonnon monimuotoisuuden tukemisen merkittävästi laajemmassa mittakaavassa, koskien myös muita eliölajeja. Kokeilun aikana saatiin katettua vain pieni osa saaristokylistä ja muualle saaristoon olisi järjestettävissä vastaavia kampanjoita uusien rahoittajien toimesta. Uuttuhankkeen voisi monistaa myös kattamaan kaikki Suomen vesistöt, saaristot ja merenrannikot, mikä olisi perusteltua mm. siksi, että esim. telkän Euroopan-kannasta yli puolet pesii Suomessa. Kokeilussa löydettiin myös uusi, yleisempi toimintamalli, jolla voidaan tehokkaasti toteuttaa muitakin toimia saaristoluonnon monimuotoisuuden parhaaksi. Mallissa toimeksiantaja/rahoittaja käynnistää hankkeen, Arkipelagia-seura organisoi (suunnittelee, järjestää logistiikan) toiminnan saaristossa ja paikalliset verkostot (kyläyhdistykset, mökkiseurat, whatsapp-ryhmät) toteuttavat paikalliset toimet talkootyönä, tarvittaessa yhteistyössä Arkipelagia-seuran talkooväen kanssa. Toimintamalli on erittäin kompakti ja se yhdistää tehokkaasti esim. valtakunnan tason resurssointia paikallistason toimintaympäristöön. Uusi toimintamalli voisi toimia myös muiden ns. kolmannen sektorin hankkeiden pohjana. Myös Arkipelagia-seuralle kokeilun toimintamalli voisi tarjota pohjan kehittää seuran toisen toiminta-alueen, saaristokulttuurin hyväksi tehtävää työtä.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Seuraavassa vaiheessa tulisi löytää rahoittajia tai toimeksiantajia, joilla on kyky ja halu toteuttaa vastaavia hankkeita.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

29.12.2021

Uutut työn alla

Ensimmäisiä uuttuja saadaan saaristoon tammikuussa 2022.


Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit
05.02.2022

Uuttukuormia saaristoon


Uuttujen jakelu saaristoon on hyvässä vauhdissa. Houtskariin ja Iniöön on toimitettu peräkärrylliset uuttuja ja niiden levittämisestä maastoon sekä kiinnittämisestä puihin vastaavat Pro Houtskär ry, Iniön koulu, Jumon ja Keistiön kylätoimikunnat sekä Iniö deltidsboende - Iniön osavuosiasukkaat rf.
Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit