Saaristomeren luonnon monimuotoisuus ja sen veden ja luontoympäristön kunto | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta

Kokeilun teemat

1247 katselukertaa

Kokeilu on luotu 20.11.2021

Tutkimuspalvelu 2000 / Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri

Saaristomeren luonnon monimuotoisuus ja sen veden ja luontoympäristön kunto

Ihmisten tietoisuus siitä, miten monimuotoista on Saaristomeren luonto ja miten hyvin he tuntevat Saaristomeren veden ja luontoympäristön tilan, on vahvana pohjana suunniteltaville toimenpiteille, asiaan liittyvälle koulutukselle ja viestinnälle. Jos ja kun haluamme muutosta nykytilaan ja ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen, on viestintä ja koulutus niiden eri muodoissaan, toteutettuina nykypäivän tehokkailla välineillä, avainasemassa kuljettaessa tavoitetta kohti. Nopea kokeilu – KYSY POIS VAAN… - kyselyllä saadaan nopeasti vastauksia toiminnan suunnittelun, koulutuksen ja viestinnän perustaksi

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Luonnon monimuotoisuus tarkoittaa elämää sen kaikissa eri ilmenemismuodoissa. Saaristomeren meri- ja saaristoluonnon tila on kriittinen ja vaatii monenlaisia suojelutoimia. Suuren yleisön mielipiteiden avulla eri toimijat (mm. Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö, Metsähallituksen luontopalvelut ja Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri) voivat suunnitella Saaristomeren luonnon monimuotoisuuteen ja veden ja luontoympäristön kuntoon liittyvää viestintää ja koulutusta. Kyselyn tavoitteena on selvittää: • Miten hyvin ihmiset tuntevat Saaristomeren luontoa ja sen erityispiirteitä? • Minkälaisessa kunnossa he uskovat Saaristomeren veden ja luonnonympäristön olevan? Tämän kokeilun lopputuloksen avulla on kenen tahansa toimijan tai yhteisön helppo toteuttaa asiaansa liittyvä kysely nopeasti ja kustannustehokkaasti. Käytäntö on uudenlainen ja nopea ja helposti aiemmin on tehty päätöksiä mutu-tuntumalla. Tämä antaa vahvaa perustaa päätöksien teolle.

Miten kokeilu toteutetaan?

Toteutetaan verkossa ja somessa kysely, jossa selvitetään ihmisten näkemyksiä ja tietoa Saaristomerestä, meren tilasta ja sen luonnon monimuotoisuudesta. Suunnitteluvaihe 12/2021, kyselyvaihe 01/2022 ja analysointivaihe 02/2022 ja raportointivaihe 03/2022. Kyselyssä 3 kysymystä, joihin vastataan asteikolla 1-5 (en lainkaan --- erittäin hyvin/paljon) - Miten hyvin tunnet Saaristomeren alueen ja luonnon erityispiirteet? - Miten kiinnostunut olet saaristomeren tilasta? - Miten huolissasi olet Saaristomeren tilasta? Kyselyssä on myös 7 väittämää, joihin vastataan asteikolla 1-5 (täysin eri mieltä - jokseenkin eri mieltä - ei eri eikä samaa mieltä - jokseenkin samaa mieltä - täysin samaa mieltä) - Saaristomeri kuuluu Suomen monimuotoisimpiin luonnonympäristöihin - Saaristomeren veden kunto on huono - Rehevöityminen on Saaristomeren suurin uhka - Saaristomerellä voidaan lisätä kestävää matkailua ja luonnon virkistyskäyttöä - Saaristomeren luonnon monimuotoisuus vähenee uhkaavasti - Saaristomeri on laaja kokonaisuus, joka vaikuttaa koko Itämeren hyvinvointiin - Saaristomeren monimuotoisuuden kannalta huolta on pidettävä sekä pinnan alla että päällä olevasta luonnosta. Jakelu: Facebook, Twitter, Instagram, sähköposti Kohderyhmä: Kaikki kansalaiset. Nopean kokeilun ykkösvaiheessa on tarkoitus testata kyselyn toimivuutta, kysymyksiä, kyselyn pituutta, vastausten saamisen helppoutta/haasteellisuutta, kyselyn toteutuksen kustannuksia jne. Tämän perusteella voidaan suunnitella kysely, jota voidaan käyttää pohjana muille tuleville kyselyille. Voidaan esimerkiksi tehdä kyselyjä rajatuille kohderyhmille kuten mökkiläisille, veneilijöille, matkailijoille jne. Kysely tehdään kaikkien vapaasti ja veloituksetta käytettävissä olevalla Google Forms - palvelulla. Kysely on helposti skaalattavissa kaikkien halukkaiden käyttöön ja se kannattaa ottaa pysyväksi käytännöksi jolloin voidaan seurata näkemysten kehittymistä ajan mukana. Näitä tehdään isossa mittakaavassa jatkuvasti muun muassa seurattaessa puoluekannatuksen kehittymistä eri vaaleissa. KYSY POIS VAAN -kyselyllä saatavat tulokset ovat hyvin suuntaa antavia. Kysely ei pyri korvaamaan perinteisiä, tarkat kriteerit täyttäviä kyselytutkimuksia, joita tekevät asiantunevat tutkimuslaitokset ja yritykset. Mutta hyvin suunnitellulla ja toteutetulla KYSY POIS VAAN -kyselyllä voidaan saada merkittävää tietoa kansalaisten tietämyksestä ja näkökannoista, jotka aiheen piirissä toimivilta asiantuntijoilta saattavat jäädä huomaamatta. Kyselyn tuloksena saadaan tietoa siitä, mihin kohtiin Saaristomeren luonnon monimuotoisuudessa kannattaa kohdistaa viestintä ja koulutus. Tämä on tärkeää tulosten kannalta kuin myös resurssien oikein kohdistamisen kannalta. Voimavarat pitää kohdistaa sinne missä tarve on suurin.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Tutkimuspalvelu 2000, yhteistyössä Turun Yliopiston Biodiversiteettiyksikön ja Operaatio Ainutlaatuisen Saaristomeren kanssa

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun kokonaisbudjetti on 8.000 euroa. Perussuunnittelu 1.000 euroa. SOME- ja verkko-ohjelmointi 1.500 euroa. Toteutus, tiedon keruu ja analysointi 4.000 euroa. Johtopäätökset, ehdotukset jatkotoimista ja loppuraportti 1.500 euroa. Kokeilurahan käyttö - 2.000 euroa ulkopuolista ostopalvelua ja 5.000 euroa oma palkka ja omat ja muut kustannukset.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Jaakko Ruola kokeilun vetäjä. Ekonomi, 40 vuoden kokemus palveluyritysten johtotehtävissä ja kansainvälisen pörssiyhtiön konsulttina. Toteuttanut uransa aikana lukuisia menestyksellisiä markkinatutkimuksia ja niiden pohjalta tehtyjä toimintasuunnitelmia. Tuomas Heinonen, Suomen Ammattiluontokuvaajien some-ja verkkovastaava kun järjestettiin yksi maailman suurimmista luontokuvakilpailuista Minun Maisemani, silloin kun Suomi täytti 100 vuotta 2017.

Kuinka avoimesti kehitettävästä ratkaisusta voidaan raportoida?

Kokeilun jälkeen avoimesti. Kokeilun tuloksena syntyy kevyesti toteutettava ja kustannuksiltaan hyvin edullinen tapa toteuttaa erilaisia kyselytutkimuksia joiden tuloksia voidaan hyödyntää toiminnan suunnittelussa.