Saavutettava viestintä | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

KulttuuriKuntaVammaisetPääkaupunkiKaupunkiTeknologiaMaahanmuuttajatOsallisuusAsukastoimintaSaavutettavuusPalvelumuotoiluViestintäKotouttaminenTasa-arvoHackforsociety

343 katselukertaa

Kokeilu on luotu 29.10.2017

Tiimi: Tuija Kinnunen, Maija Hirvonen, Noora Kivioja, Saimi Vesalainen, Risto Rautava / HACK FOR SOCIETY

Saavutettava viestintä

Saavutettava viestintä haastaa Helsingin kaupungin kehittämään viestintäkanavaa, joka uutta digiteknologiaa ja tulkkauspalveluita yhdistämällä tekisi kaupungin kanssa viestimisestä mahdollista millä tahansa kielellä. Asukas voisi jättää viestintäkanavan kautta kaupungille viestin omalla äidinkielellään tekstinä, puheena tai videona, ja hän saisi vastauksen käännettynä tai tulkattuna omalle äidinkielelleen. Viestinnän mahdollisuuksien lisääminen tukisi osallistumista ja integraatiota.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Helsinkiläisistä 23 prosenttia puhuu kaupungin oman ennusteen mukaan vierasta kieltä vuonna 2030. Tämän lisäksi tälläkin hetkellä kaupunkilaisiin lukeutuu ihmisiä, jotka eivät pysty esimerkiksi vamman takia osallistumaan kaupungin toimintaan ja kulttuuriin täysivaltaisesti. Tarvitaan siis uudella tavalla tuotettua ja jaettua tietoa palveluista ja päätöksistä sekä uusia tapoja lähestyä kaupungin päättäjiä. Saavutettava, monipuolisesti mahdollistettu viestintä nousee yhdeksi keskeisimmistä välineistä tuottaa osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Esimerkiksi moninaisten tulkkaustilanteiden yhteydessä on analysoitu keinoja käyttää hyväksi erilaista sanallista, kuvallista, äänellistä ja kehollista viestintää informaation välittämiseen. Kaupungin olisi aika pohtia, mihin viestinnän tapoihin tartutaan, kun eri ryhmien kanssa halutaan vuorovaikutusta.

Miten kokeilu toteutetaan?

Tiimimme ryhtyy suunnittelemaan verkkosivustoa, jonka avulla kaupunkilaiset voivat kertoa kaupungille asiansa eri viestintämuotoja käyttämällä. Suunnitteluun otetaan mukaan esimerkiksi käännös- ja tulkkauspalvelujen tuottajia, Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu, Kontulan somalialaiset ry, Helsingin kaupungin uusi maahanmuuttajien sivusto -tiimi, Kaupunginkanslian osallisuus ja neuvonta -yksikkö Ideaa voi testata perustamalla verkkosivun, jossa voi käyttää hyväksi erilaisia saatavissa olevia viestintäteknologioita. Verkkosivu linkitetään käännös- ja tulkkauspalveluun, jonka koordinaattori ohjaa viestin käännettäväksi tai tulkattavaksi. Tässä voidaan hyödyntää puheentunnistusta ja konekääntämistä. Viesti välitetään suomen- tai ruotsinkielisenä asiantuntijalle, joka vastaa kyseisestä aihepiiristä. Tämän vastaus käännetään tai tulkataan alkuperäisen viestin lähettäjälle. Testissä todetaan, mitä viestinnän muotoja erityisesti halutaan käyttää ja miten prosessin eri vaiheet toimivat.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

31.10.2017Kuvassa Noora Kivioja, Risto Rautava ja Saimi Vesalainen yhteiskehittämässä Hack for Society -hankkeessa (Helsinki Think Company).


Saavutettavuudella viitataan yleisessä merkityksessä erilaisten yleisöjen ja käyttäjien palvelemiseen mahdollisimman yhdenvertaisesti.


Käytännön esimerkkejä saavutettavuudesta ovat kulttuuritapahtuman pääsylippujen hintojen porrastus maksukyvyn mukaan (eläkeläis-, opiskelija- ym. liput), rakennuksen fyysinen esteettömyys ja selkokieliset tai tekstitetyt uutiset.


Kuvailutulkkaus, kirjoitustulkkaus, viittomakielen tulkkaus ja ohjelmatekstitys ovat keinoja, joilla viestinnästä tehdään saavutettavaa.


Kuvailutulkki muokkaa visuaalista informaatiota sanalliseen muotoon kertoessaan sokealle, millainen taideteos on. Kirjoitustulkki istuu huonosti kuulevan tai kuuroutuneen vieressä yleisötilaisuudessa ja muuntaa puheen kirjoitukseksi kannettavan tietokoneen näytölle. Ohjelmatekstittäjä tiivistää televisiolähetyksessä kuultavan puheen tekstiksi, jolloin huonosti kuulevakin voi saada uutisista selvän. Oopperakatsojakin on jo tottunut katsomaan tekstitystä muun esityksen lomassa.


Myös kielten välinen kääntäminen ja tulkkaus tekevät viestinnästä saavutettavaa. Kun tulevaisuudessa pääkaupunkiseudun väestöstä neljännes puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia, tämä väestönosa pitää huomioida viestintäkeinoja lisäämällä.


Vammaisryhmien viestintäkeinojen parantaminen on saanut kehittäjät huomaamaan, että samalla kun erilaiset yleisöt otetaan huomioon, kaikkien ryhmien osallistumismahdollisuudet paranevat. Esimerkiksi ohjelmatekstitys auttaa katsojaa silloin, kun tämä ei halua käyttää ääntä. Ohjelmatekstitys auttaa voi myös auttaa kielenoppijaa omaksumaan uuden kielen kirjoitetun muodon.


Viestintäkeinojen monipuolistaminen mahdollistaa paremmin sen, että vieraskieliset ja vammaisryhmät pystyvät osallistumaan kaupungin kehittämiseen. Vieraskielisen olisi monessa tilanteessa helpompaa kertoa asiansa kaupungin palveluissa, jos hän voisi tehdä sen omalla kielellään ääni- tai videoviestin jättämällä. Kaikkein huonoimmassa asemassa ovat ne kaupunkilaiset, joilla ei ole ollut mahdollisuutta oppia lukemaan tai kirjoittamaan. Kun voi viestiä omalla kielellään, voi ilmaista tarkasti oman asiansa. Viestin kääntäminen tai tulkkaaminen tarkoitetulle vastaanottajalle, lisää ja monipuolistaa kaupungin hallinnon ja väestön välistä viestintää.


Saavutettavuus pitää siis sisällään kaikenlaista kieli- ja viestintärajoitteet ylittävää toimintaa. Viestintäpalvelujen monipuolistaminen erityisryhmille vahvistaa myös perusväestön viestintämahdollisuuksia.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit