Sähköinen pyöräytys autosta fillariin: Kokeilu urheiluseuran kanssa. Hakija Tapiolan Honka ry. | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta

Kokeilun teemat

KuntaVapaa-aikaLiikuntaNuoretYmpäristöKokeilutYhteisöllisyysIlmastonmuutosHarrastuksetLiikenneHiilijalanjälki

1290 katselukertaa

Kokeilu on luotu 29.04.2020

Sähköinen pyöräytys autosta fillariin: Kokeilu urheiluseuran kanssa. Hakija Tapiolan Honka ry.

Liikuntaharrastusten tukeminen ja mahdollistaminen ovat keskeinen osa kuntien tarjoamia hyvinvointipalveluja. Merkittävä osa näistä palveluista tuotetaan käytännössä kaupungin tuella liikuntaseuroissa. Tässä kokeilussa Espoon kaupunki ja espoolainen koripalloseura Tapiolan Honka yhdessä kokeilevat kaupungissa tapahtuvan liikuntaharrastuksen ilmastopäästöjen vähentämistä ja vähähiilisyyden vauhdittamista mahdollistamalla siirtymistäautoilusta (sähköavusteiseen) pyöräilyyn. Liikunnan harrastamisen suurimmat ilmastopäästöt liittyvät harrastustoiminnan vaatimaan säännölliseen kulkemiseen kodeista harrastus- ja pelipaikoille, joka varsinkin junioreiden osalta toteutetaan usein vanhempien autokyydin turvin. (https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/01/3f563a05-keke_vinkkikortit_punainen.pdf) Samalla Liikenne- ja viestintäministeriön kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman mukainen tavoite on nostaa kävelyn ja pyöräilyn yhteinen kulkutapaosuus 38 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Espoon kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja suurimmat haasteet tulevat liittymään liikkumisen ilmastopäästöjen vähentämiseen. Tapiolan Honka on paikallisesti suuri urheiluseura, noin 1400 pelaajaa mikroikäisistä pelaajista senioreihin. Seurassa työskentelee 14 kokopäiväistä ja 6 osa-aikaista sekä 84 oman työn ohessa toimivaa valmentajaa. Lisäksi Honkahallilla työskentelee 5 kokopäiväistä ja 5 osa-aikaista työntekijää. Harjoitushallit ja harjoitteluun käytetyt koulujen salit sijaitsevat hajautetusti ympäri Espoota, minkä takia seuran valmentajien työ on hyvin liikkuvaa ja tarkasti aikataulutettua sisältäen usein nopeita siirtymiä paikasta toiseen kaupungin sisällä, mikä johtaa usein auton valitsemiseen kulkuvälineeksi. Varsinaisten omien joukkueiden lisäksi monet valmentajat täydentävät perusopetuksen liikuntatarjontaa vetämällä koripallon esittelytunteja espoolaisilla kouluilla. Samalla valmentajat ovat myös roolimalleja nuorille ja koululaisille, minkä takia kestävän kulkemisen malli on erityisen tärkeä viesti. Sähköavusteinen polkupyörä voidaan kokea usein yksittäin (liian) kalliiksi investoinniksi, minkä lisäksi aristellaan siihen liittyviä huoltotoimenpiteitä. Yhteiskäytöllä pyörän käyttöaste nousee tuntuvasti ja toisaalta työyhteisöstä jo valmiiksi löytyvää osaamista teknisten huoltotöiden osalta voidaan hyödyntää. Kokeilun avulla urheiluseura saa toisaalta työnantajana tietoa siitä, onko sähköpyörän tarjoaminen liikkuvan työntekijöille hyödyllinen pysyvä ratkaisu, ja toisaalta otollisessa iässä olevat nuoret saavat kokeilla ilman taloudellista sitoutumista sähköpyörää osana omaa arkeaan. Sähköpyörillä nähdään olevan olevan merkittävä rooli osana Espoon tulevaisuuden vähäpäästöistä liikennejärjestelmää. Esimerkiksi Liikenneviraston selvityksen (Sähköavusteisten polkupyörien tiekartta, 2015) mukaan sähköavusteisilla pyörillä voidaan tulevaisuudessa kattaa 4-9 prosenttia kaikesta henkilöliikenteestä, etenkin alle 30 km matkoilla. Urheiluseura on otollinen yhteisö kokeilulle, koska ryhmältä löytyy lähtökohtaisesti liikunnallista motivaatiota, mutta toisaalta ilmastotekojen pohtiminen ei ole perinteisesti ollut toiminnan ytimessä. Kokeilu tavoittaa runsain määrin erilaisista taustoista tulevia ja eri-ikäisiä (juniorit ja heidän huoltajansa ja muut “kuskit”) henkilöistä ja etenkin myös sellaisia ihmisiä ja perheitä, jotka eivät välttämättä ole tietoisia liikuntaharrastuksensa ilmastovaikutuksista tai ole tulleet harkinneeksi vaihtoehtoisia kulkutapoja. Kokeilun avulla halutaan yhdistää ilmastoteot ja paikasta toiseen siirtymisen mieltäminen osana päivittäistä perusliikuntaa tai urheilusuoritusta. Kokeilun tulokset ovat skaalattavissa monenlaisiin liikkuvaa työtä tekeviin työyhteisöihin sekä toisaalta (lajikohtaiset erityispiirteet huomioiden) moniin kunnan alueella toimiviin urheilu- ja harrasteseuroihin. Toiminnan ilmastovaikutusten pienentäminen voi myös pitkällä tähtäimellä muodostua esimerkiksi kunnan myöntämän rahallisen tuen kriteeriksi. Autolla kuljettavien työkilometrien vähentämisen lisäksi kokeilun tavoitteena on viestiä näkyvästi pyöräilystä harrastuskulkemisen välineenä. Käyttäjäkokemusten jakamisen ja pelaajaesimerkkien kautta rohkaistaan muitakin kokeilemaan autoilulle vaihtoehtoisia kulkumuotoja ja lisätään tietoisuutta urheiluharrastamisen ilmastovaikutuksista. Pyöräilyyn kannustavan infran parantaminen turvallisen pyörätelineen avulla on osa pyöräilyn laajempaa edistämistä ja tärkeä viesti hallilla asioiville. Viestintä kokeilun kaikissa vaiheissa tapahtuu sekä Espoon kaupungin että Tapiolan Hongan monipuolisten sähköisten ja sosiaalisen median kanavien kautta. Koripalloliiton sarjatoimintaan Honka osallistuu vuosittain yli 70 joukkueella, joiden peleihin Honkahalliin saapuu vastustajiksi satoja joukkueita. Honkahallin sisääntuloaulassa ja kahvion yhteydessä oleva infonäyttö tavoittaa syyskauden aikana arviolta 85.000 kävijää. Infotaulun näkyvyyttä hyödynnetään tämän kokeilun viestinnässä.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Liikkuminen on keskeisessä roolissa Kestävä Espoo –kehitysohjelmassa ja urheiluseuratoiminnassa juuri liikenne on merkittävä kuormittaja. Samalla liikenteen CO2-päästöt ovat yksi vaikeimmin hallittavista päästölähteistä, koska ne syntyvät päivittäisistä yksilöllisistä liikkumismuodon valintatilanteista, ja koska usein olemassa oleva liikenneinfrastruktuuri tukee yksityisautoiluun perustuvaa liikkumista. Siten liikkumiseen liittyvät valinnat ovat vaikuttavimpia keinoja, mitä urheiluseura voi ilmaston hyväksi tehdä. Pyöräilyn edistäminen on monen kunnan agendalla ja sähköpyöräilyyn liittyviä kokeiluja on jo jossain määrin toteutettu (esim. Virtaa fillariin-kampanja https://virtaafillariin.fi/). Tässä kokeilussa on kaksi uutta elementtiä verrattuna aiempiin kokeiluihin. Sähköavusteisten pyörien yhteiskäyttökokeilut liikkuvan työn kontekstissa ovat toistaiseksi vähäisiä. Kokeilujen kohderyhmänä eivät myöskään ole olleet teini-ikäiset nuoret, jotka eivät vielä itse autoile. He ovat erityisen otollisessa iässä omaksumaan uusia toimintatapoja, jotka siirtyvät parhaassa tapauksessa pysyviksi käytännöiksi ennen kuin he tottuvat autoiluperustaiseen liikkumiseen.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilussa hankitaan 2-4 (täsmentyy tarjousten perusteella) kappaletta sähköavusteisia polkupyöriä, joista osa luovutetaan Tapiolan Hongan päätoimisten valmentajien yhteiskäyttöön ja osa junioripelaajien käyttöön siten, että pelaajat syksyn 2020 aikana vaihtavat kokeiluvuoroja. Valmentajien työaikataulujen varmistuttua laaditaan päivittäistä liikkumistarvetta mukaileva yhteiskäyttösuunnitelma pyörien käyttöasteen maksimoimiseksi. Tapiolan urheilupuistossa sijaitsevan Honkahallin yhteyteen rakennetaan kiinteä, runkolukittava pyöräteline varmistamaan pyörien turvallinen säilytys sekä sisätiloihin varmistetaan paikka akkujen säilytykselle. Pelaajakokeiluun valitaan nuoria 15-18-vuotiaiden pelaajien joukkueista, yhtä paljon tyttöjä ja poikia. Mukaan valitaan sellaisia vapaaehtoisia pelaajia, jotka normaalisti kulkevat autokyydillä harjoituksiin ja joiden harrastusmatka on yli 7 kilometriä. Harjoitusaikataulun varmistuttua laaditaan pyörien käytön maksimoiva yhteiskäyttösuunnitelma siten, että kullakin pelaajalla pyörä on käytössä kaksi viikkoa. Pyörien soveltumista turnausjärjestelyihin liittyvän autoilun vähentämisessä on tarkoitus kokeilla myös Espoossa järjestettävän koripallon suurturnauksen (Tallink-turnaus, 21.-23.8.2020) yhteydessä, sikäli kun turnaus pystytään koronavirusrajoitusten puolesta järjestämään. Tämä Espoon kaupungin suurin vuosittainen urheilu- ja matkailutapahtuma kokoaa Espoon kaupungin alueelle n. 440 joukkuetta pelaamaan yli 1000 ottelua. Pelien sijoittuminen ympäri kaupungin aluetta vaatii huomattavaa liikkumista kaupunginosien välillä esim. tuomareiden sekä järjestelyistä vastaavien henkilöiden osalta. Heidän käyttöönsä annetaan viikonlopun ajaksi pyörät ja kartoitetaan heidän kokemuksensa turnausviikonlopun jälkeen.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Tässä kokeilussa Espoon kaupunki ja espoolainen koripalloseura Tapiolan Honka yhdessä kokeilevat kaupungissa tapahtuvan liikuntaharrastuksen ilmastopäästöjen vähentämistä. Kokeilua varten on perustettu ohjausryhmä (ks. yllä) ja käytännön toteutuksesta vastaa Tapiolan Hongan henkilökunta. Lisäksi tässä kokeilussa luodaan pohjaa uusille tavoille toteuttaa kunnan ja kolmannen sektorin toimijan yhteisiä ilmastotekoja ja selvitetään, miten urheiluseura voi edistää Espoo-tarinasta nousevia tavoitteita: kestävää kehitystä, hyvinvointia ja kuntalaisten osallistamista.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti koostuu hankinnoista, johon kuuluvat sähköavusteiset pyörät sekä pyöräteline, jonka turvallisuutta lisätään liiketunnistimella ja hämäräkytkimellä varustetulla valaistuksella. Polkupyörien vakuutusturvasta huolehditaan myös. Lisäksi budjettia varataan kokeilun käytännön toteutuksen työtunteihin. Sähköpyörien hankinta tapahtuu joko ostamalla tai vuokraamalla, kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla. Ennakkoselvityksen perusteella vaikuttaa todennäköiseltä,että sähköavusteiset pyörät joudutaan hankimaan ostamalla, koska todellista vuokramahdollisuutta kokeilun kestoajalle ei ole ja/tai pyörävuokran hinta vakuutuksineen muodostuu hankintahinnan suuruiseksi. Arvioitu Budjetti: Sähköavusteisten pyörien hankinta/vuokraus 4500€ Pyöräteline, valaistus 1000€ Telineen asennus, pyörien huolto, työ 2000€ Käyttösuunnitelmat, viestintä, muu koordinaatio, työ 2500€ Yhteensä 10 000,00 €

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kokeilu toteutetaan Espoon kaupungin ja Tapiolan Hongan yhteistyönä. Kokeilutiimi muodostuu kokeilun ohjausryhmästä ja kokeilun toteuttavista henkilöistä. Ohjausryhmässä on edustettuna Espoon kaupungin kestävän kehityksen asiantuntijoita sekä urheiluseuratoiminnassa mukana olevia vapaaehtoisia, joilla on laajasti ammatillista kokemusta kestävän kehityksen edistämisestä. Kokeilun käytännön toteutuksesta vastaavat ohjausryhmän vapaaehtoistyön lisäksi Tapiolan Honka ry:n henkilökunta, jonka työpanokseen varataan kokeilun budjetissa varoja. Espoon kaupunki (ohjausryhmä) Pasi Laitala, Kestävän kehityksen johtaja, ohjaavassa roolissa Sanna Rönkkönen, erityisasiantuntija, Kestävä Kehitys, (hanketiimin kokoukset), työpanos (ohjaus, viestintä, skaalaus) Tapiolan Honka ry (kokeilun toteutus) Anne Eklund, toiminnanjohtaja, kokeilun koordinointi ja raportointi Terhi Pilvi, toimistopäällikkö, koordinointi, jako-vuorolista Sonja Herrala, Yhteisömanageri / tapahtumatuottaja, some-viestintä Villu Kask, hallimestari Vapaaehtoistyö (ohjausryhmä, kokeilun tulosten analyysi) Meri Löyttyniemi, eritysasiantuntija, Kestävä Kehitys, Aalto-yliopisto Paula Schönach, erityisasiantuntija, Aalto Sustainability Hub, Aalto-yliopisto Sari Laine, johtava asiantuntija, Kestävä arki, Sitra Päivi Koivisto, vastuullisuusjohtaja, Cargotec Oy Milla Suviranta, luokanopettaja, Espoon kaupunki Juha Meronen, toimitusjohtaja tori.fi Kristiina Kankaansyrjä, lakimies, Legitimus Oy

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Kokeilun tuloksia seurataan 1.Määrällisesti: sähköpyörillä ajetut, autoilun korvaavat kilometrit (15.8.-31.12.2020), kokeilijoiden määrä. Korvattujen autoilukilometrien osalta on erityisen kiinnostavaa selvittää vuodenaikojen vaikutusta pyöräilyhalukkuuteen ja pyöräilykokemuksiin. Kokeilun eteneminen loppukesän kautta syksyyn ja alkavaan talveen mahdollistaa tämän. 2.Laadullisesti: pyöriä käyttävien valmentajien ja pelaajien haastattelut ennen kokeilua ja sen jälkeen. Haastattelujen analyysin kautta saadaan tietoa sähköpyöräilyyn liittyvistä (ennakko)asenteista, kokemuksista ja sähköpyöräilyn mahdollisuuksista korvata autoilua laajemminkin osana urheiluseuratoimintaa sekä työntekijöiden että harrastajien näkökulmasta. Kokeilun perusteella voidaan arvioida, onko työnantajana esimerkiksi kannattavaa tarjota liikkuvaa työtä tekevälle työntekijälle sähköavusteista pyörää työvälineeksi. Lisäksi kokeilun kautta voidaan oppia autoiluiän kynnyksellä olevien nuorten motivaatiosta ja rajoitteista ottaa pyöräily säännölliseksi kulkuvälineeksi harrastusmatkoihinsa ja sitä kautta muuhunkin arkielämänsä kulkemiseen.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Kokeiluhanke on suunniteltu yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa, joka on sitoutunut saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2025 mennessä ja olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kestävä Espoo –kehitysohjelmassa edistetään vähäpäästöisen liikkumisen ratkaisuja sekä joukkoliikenteeseen tukeutuvia matkaketjuja kilpailukykyisenä vaihtoehtona yksityisautoilulle. Uusien liikkumispalvelujen kokeiluja toteutetaan eri projektien kautta sekä yrityksiä ja muita toimijoita kannustetaan kehittämään palveluja ja etsimään kestäviä ratkaisuja espoolaisten liikkumiseen. Kaupungin tavoitteena on edistää kestävää liikkumista niin, että Espoossa asuvien ja työskentelevien jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja uusien liikkumispalvelujen kulkumuoto-osuus kasvaa, liikenteen päästöt vähenevät ja espoolaisten liikkumispalvelut paranevat. Kestävän liikkumisen edistämiselle on erittäin vahva yhteiskunnallinen tarve ja tavoitteiden saavuttaminen edellyttää monia rinnakkaisia toimenpiteitä sekä laajaa poikkisektoraalista yhteistyötä. Kokeiluhanke on osa laajempaa, käynnistysvaiheessa olevaa hanketta (“Hiilineutraali Honka”), jonka tavoitteena on seuratoiminnan kehittäminen vastaamaan Espoon kaupungin em. tavoitteita. Hankkeen painopiste on ekologisessa kestävyydessä ja CO2-päästöjen vähentämisessä, mutta siinä toteutetaan kestävän kehityksen kaikkia ulottuvuuksia. Etelä-Espoossa sijaitseva Tapiolan urheilupuisto on liikuntapaikkakeskittymä, jossa sijaitsevat Tapiolan Hongan Honkahallin lisäksi kaupungin omistamat Tapiolan liikuntahalli ja harjoitusjäähalli sekä yksityisessä omistuksessa oleva Metro Areena. Alueella on nurmikenttä, 3 tekonurmea, pienpelikenttiä ja yleisurheilun suorituspaikkoja. Tapiolan urheilupuisto on alueena voimakkaan kehityksen vaiheessa, kun Espoon kaupunki suunnittelee sinne uutta liikuntapaikkarakentamista sekä asuinrakentamista. Alue tulee jatkossa palvelemaan entistä enemmän myös esimerkiksi alueen kouluja ja tarjoamaan puitteet liikuntatuntien järjestämiseen. Alueen pyöräilyinfrastruktuurin ja -imagon kehittäminen on tärkeää, jotta pyöräilystä on mahdollista tulla merkittävä liikenneväline saavuttaa liikuntaharrastamisen paikat. Tapiolan Honka ry omistaa Kiinteistö Osakeyhtiö Honkahallin, jonka hallinnoima koripallohalli sijaitsee Espoo kaupungin vuokratontilla. Espoon kaupunki on Kiinteistö Oy Honkahallin pankkilainan takaajana. Espoon kaupunki vuokraa pelikenttiä Honkahallilta Espoon koulujen liikuntatunteihin ja koululaisten koripalloturnauksiin. Toisaalta Tapiolan Honka vuokraa Espoon kaupungilta koulu- ja liikuntahallivuoroja. Lisäksi Espoo kaupunki ostaa Tapiolan Honka ry:ltä Tapiolan Liikuntahallin vahtimestaripalvelut 1.10.-31.3. välisenä aikana.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Kokeilu ei saa muuta rahoitusta, eikä tällä hetkellä ole tiedossa muita haettavia rahoituslähteitä tälle kokeilulle. Mikäli kokeiluhanke ei saa rahoitusta, se toteutetaan typistetysti siten, että harrastajia kannustetaan tavanomaisella pyörällä tapahtuvaan harrastusliikenteeseen informaatio-ohjaukseen perustuvan kampanjan avulla.