Sähköpyöräily dumppaa diabeteksen | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

Diabetes

1406 katselukertaa

Kokeilu on luotu 31.05.2019

Valpastin Oy

Sähköpyöräily dumppaa diabeteksen

Kokeilussa kokeillaan Sähköpyöräkokeilu-palvelun soveltuvuutta lisätä terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien arkiliikuntaa. Kokeilijoille annetaan sähköpyörä kahdeksi viikoksi. Noin kuukausi kokeilujakson jälkeen järjestetään seurantakysely,. http://www.kokeilupyora.fi https://valpastin.fi/viisaan-liikkumisen-palvelut/palvelut-tyopaikoille/viisaan-liikkumisen-kokeilut/

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Yksi tyypin 2 diabetes riskitekijöistä on liian vähäinen liikunta. Liikunta vaikuttaa myös muihin 2 tyypin diabeteksen riskitekijöihin: riittävä liikunta on tärkeä osa painonhallintaa. Riittävästi liikkuvat myös nukkuvat paremmin ja heillä esiintyy vähemmän mm. masennusta. Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä keskeinen kohderyhmä on terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat. Terveytensä kannalta liian vähän liikkuville voi olla haastavaa löytää liikuntamuotoa, joka kannustaa jatkamaan. Sähköpyöräily on hauskaa ja palkitsevaa ja työmatkan taittaminen sähköpyörällä voi innostaa myös sellaisia, jotka eivät näe itseään minkään liikuntamuodon harrastajina. Sähköpyörän hankkiminen voi olla jo käynyt mielessä, mutta sähköpyörä on arvokas hankinta. Kun pääsee kokeilemaan arjessaan sähköpyörää kahden viikon ajan, voi olla varmempi siitä, tuleeko sähköpyörällä oikeasti ajettua hankinnan jälkeen. Kun on kokeillut yhdenlaista sähköpyörää, on myös helpompi arvioida, mitä ominaisuuksia sähköpyörältään haluaa. Jotkut kokeilijamme ovatkin hankkineet sähköpyörän kokeilun jälkeen ja jotkut ovat innostuneet hankkimaan tavallisen pyörän tai kunnostamaan vanhan pyöränsä.

Miten kokeilu toteutetaan?

Sähköpyöräkokeilujen tarkoitus on tarjota mahdollisuus kokeilla sähköpyörää erityisesti kodin ja työpaikan välisillä matkoilla. Sähköpyörällä ajaminen on matalan kynnyksen keino lisätä arkiliikuntaa. Sähköpyörällä ajaminen on hauskaa ja palkitsevaa. Sähköavustus mahdollistaa sen, että syke ei nouse niin helposti korkealle kuin tavallisella polkupyörällä. Sähköpyöräilyä voi verrata rasitustasoltaan kävelyyn, mutta vauhdin ja helppouden tuntu on huumaava. ”Olen aloittanut työmatkapyöräilyllä, nyt pari päivää takana. Ihan kuin olisin saanut supervoimia, matka taittuu niin joutuisasti.” Liisa Lahti-Nuuttila, sähköpyörän kokeilija lokakuussa 2018. ”Ahveniston maauimalan poistumismäki meni huonokuntoiselta ja painavalta äijältä helposti, kolmosella ja maksimi avustuksella.” Timo Halttunen, sähköpyöräkokeilua toukokuussa 2019. Lisää kokeilijoiden kokemuksia: www.kokeilupyora.fi Työssäkäyvät tekevät vuosittain noin 500 matkaa kodin ja työpaikan välillä, joten pienelläkin rutiinin muutoksella voidaan saavuttaa terveyden kannalta hyviä tuloksia. Teemme viisaan liikkumisen kokeilijoille seurantakyselyn noin kuukausi kokeilun päättymisen jälkeen. Kysymme seurantakyselyssä, miten kokeilut ovat vaikuttaneet kokeilijan kulkutapoihin. Toukokuussa 2019 meille on kertynyt 55 kokeilijan vastaukset: heistä 15 % arvioi, että kulkutavat ovat muuttuneet selvästi (”käytän selvästi useammin pyörää/joukkoliikennettä kuin aiemmin”), 42 % arvioi, että kulkutavat ovat muuttuneet jonkin verran (”käytän jonkin veran useammin pyörää/joukkoliikennettä kuin aiemmin)”, 40 % arvioi, että kokeilu vaikutti asenteisiin, mutta ei käytäntöön ja 4 % arvioi, että kokeilulla ei ollut mitään vaikutusta kulkutapoihin tai asenteisiin. Kokeiluun rekrytoidaan 20 sähköpyöräkokeilijaa kolmelta eri pääkaupunkiseutulaiselta työpaikalta. Kokeilijat ovat sellaisia, jotka oman ilmoituksensa perusteella eivät saa riittävästi terveysliikuntaa. Yksi kokeilujakso kestää 2 viikkoa. Noin kuukausi kokeilujakson päättymisen jälkeen tehdään seurantakysely, jossa kokeilija arvioi, vaikuttiko sähköpyörän kokeilu liikuntatottumuksiin. Oman sähköpyörän hankinta on toki hyvä tulos, mutta ei välttämättä ainoa ja tavoiteltavin. Usein kokeilujakso on saanut aikaan muita muutoksia arjessa: esimerkiksi oma pyörä otetaan käyttöön sähköpyöräkokeilun innoittamana. Olemme tehneet sähköpyörän kokeiluhankkeita eri työpaikoilla, mutta niiden tavoitteena on ensisijaisesti ollut työmatkojen sujuvuuden parantaminen – ei niinkään terveydelliset hyödyt. Sähköpyörää on tarjottu kokeiltavaksi ensisijaisesti niille, jotka kulkevat työmatkaansa autolla. Tavoitteena on tällöin työpaikan parkkipaikkatarpeen vähentäminen sekä työmatkaliikenteen ympäristöhaittojen pienentäminen. Tässä kokeilussa haluamme kokeilla, kuinka kiinnostava sähköpyöräily työmatkalla on niille, jotka eivät oman ilmoituksensa mukaan saa riittävästi terveysliikuntaa. Kohderyhmänä on kolme työpaikkaa, joille olemme tehneet työmatkakyselyn ajanjaksolla maaliskuu 2018 ja toukokuu 2019 välisenä aikana. Työmatkakyselyssä kysymme vastaajalta, saako häneen olla yhteydessä jatkotoimenpiteiden osalta. Tähän kokeiluun on siis tarkoitus rekrytoida henkilöitä, jotka ovat vastanneet työmatkakyselyssä, että he eivät saa terveysliikuntasuositusten mukaista kestävyysliikuntaa 2,5 tuntia viikossa kävellen, pyöräillen tai muulla liikuntatavalla. Kokeiluun rekrytoidaan yhteensä 20 sähköpyörän kokeilijaa, jotka kokeilevat sähköpyörää neljän kahden viikon jakson aikana. Kesäkuu 2019: valmistelut Elokuu 2019: kokeilijoiden rekrytointi Syyskuu 2019: kokeilujaksot Loka-marraskuu 2019: Seuranta, raportointi ja johtopäätökset

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Valpastin Oy

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti on 7 500 € Työssä syntyvät kustannukset: - kokeilujen organisointi: käytännön järjestelyiden sopiminen kohdetyöpaikkojen kanssa - Pyörien kuljettamiset - pyörien huollot ja tarvittavat lisävarusteet: kokeilijoiden tarpeet vaihtelevat: esimerkiksi oikeanlainen pyörälaukku voi olla kokeilijan kannalta keskeinen kynnyskysymys - Viestintä kohdetyöpaikan kanavissa sekä mahdollisesti Kokeilun paikka -hankkeen kanavissa Sähköpyöräkokeilu ei näillä työpaikoilla saa mutta rahoitusta.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimillä on resurssina kokemus useiden sähköpyöräkokeilujen toteuttamisesta. Tiimillä on vahva osaaminen liikennetekniikan, ympäristöviestinnän ja pyörien huollon saralta. Yrityksellä on viisi kokeilutarkoituksen hankittua sähköpyörää, jotka on valittu siten, että ne sopivat mahdollisimman monen tyyppiselle kokeilijalle (sukupuoli, koko). Pyöriä on sekä jalka- että käsijarrulla varustettuja.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kyllä. Saimme 20 kokeilijaa mukaan ja kaikki saivat sähköpyörät käyttöönsä kahden viikon ajaksi. Pääsimme testaamaan terveysnäkökulmaa kokeilijoiden valinnoissa. Kokeilijoille tehtävät loppukyselyt ovat vielä kesken, mutta ensimmäisten vastausten perusteella nähdään, että: - 100 % suosittelisi kokeilua muille työpaikoille - 50 % liikkuu enemmän pyörällä tai joukkoliikenteellä kuin ennen kokeilua - 60 % saa enemmän liikuntaa kuin ennen kokeilua

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeilun perusteella vaikuttaa siltä, että terveysnäkökulma on monille innostava ja sähköpyörä toimii hyvänä motivaattorina liikunnan lisäämiseksi esim. työmatkoilla. Työpaikat ovat hyvä kanava kohderyhmämme tavoittamiseen (työssäkäyvät liian vähän liikkuvat). Suosittelemme palveluiden käyttäjien/osallistujien omien kokemusten keräämstä ja hyödyntämistä palvelun viestimisessä/markkinoinnissa. Muistakaa kysyä tarvittavat luvat (saako käyttää nimellä/nimettömästi jne.).

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Jatkamme sähköpyöräkokeilujen tarjoamista työpaikka-asiakkaillemme myös tästä eteenpäin, ja hyödynnämme varmasti myös jatkossa terveysnäkökulmaa enemmän kuin aiemmin. Skaalaaminen voisi tarkoittaa sitä, että yhdellä työpaikalla järjestettäisiin monia kahden viikon jaksoja peräjälkeen, jolloin sähköpyörien kuljettelua voidaan minimoida ja samalla yhä useampi työntekijä saisi mahdollisuuden osallistua. Terveyshyötyjen painottamisella voidaan kokeilujen kustannusta myös paremmin perustella työnantajille.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

08.11.2019

8.8.2019

Kolme työyhteisöä mukana - rekrytoinnit käynnistyneet

Sähköpyöräkokeiluihin osallistuvat organisaatiot ovat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Espoon Asunnot ja Espoon kaupunki.

Ensimmäiten kokeilijoiden rekrytointi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä on käynnistynyt ja hakijoita on jo 13.22.8.2019

Sairaanhoitopiirin kokeilijat on valittu!

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiristä sähköpyöräkokeiluun haki yhteensä 23 työntekijää, joista 10 valittiin mukaan kokeiluun. Starttitilaisuus järjestetään tiistaina 27.8. ja silloin ensimmäiset viisi kokeilijaa saavat pyörät käyttöönsä kahden viikon ajaksi.


Tässä parin hakijan perustelut kokeiluun hakeutumiselle:

<em>"Jo pari vuotta liikuntani on ollut kotiovelta autolle ja autolta työpaikalle. Paino on noussut merkittävästi tänä aikana. Olen vakavasti ylipainoinen (BMI 31) ja vyötärölihava. Teen liikaa ylitöitä ja nukun liian vähän. Vanha polvivammakaan ei tykkää liikkumattomuudesta. Tarvitsen apua liikkeelle lähtöön. Kaipaan liikuntaa ja raitista ilmaa, mutta en pääse yksin alkuun. Tiedän, että pelkkä liikunta ei laihduta, mutta parempi mieli - parempi ruoka. Oma fillari on surkea ja aamuisin sairaalan reipas ylämäki ottaa koville. Olisi kiva, jos ei olisi ihan hikilammikossa naama punaisena töihin tullessa.</em> "


<em>"Paastoverensokeriarvoni ovat olleet pari vuotta pielessä ja työterveys on kehottanut laihduttamaan tai tarvitsen pian lääkityksen. Painoa on noin 20 kg ylimääräistä. Haluaisin pyöräillä töihin, mutta en viitsi tulla koska pyöräni ei toimi kunnolla."</em>

30.8.2019

Ensimmäiset sähköpyöräkokeilijat saatettiin matkaan

Tiistaina 27.8. pidettiin Kanta-Hämeen keskussairaalalla starttitilaisuus kymmenelle sähköpyöräkokeilijalle. Viisi heistä sai ilaisuuden jälkene pyörät alleen kahdeksi viikoksi. Ensimmäisiä tunnelmia Johanna Karimäeltä:


<em>Miten mahtava mahdollisuus kokeilla kulkea sähköavusteisella pyörällä työmatkoja. Kiitos kyllä! Tämä tuntuu toimivan, ensimmäisestä matkasta alkaen. Ylämäkivoittoinen matka sujui helposti, siinä samalla itsekin hyötyliikuntaa harrastettua. Vältyin jälkihikiefektiltä, raittiin ilman nautinto taattu ja saman aikaa matka vei kuin autolla olisi kulkenut, parkkipaikkaa ei tarvinnut etsiä työpaikalla. Työmatkan lisäksi eilen jo käyty lapsen kanssa muskariharrastuksessa kulkien tällä pyörällä. Tekee mieli lisää tätä!</em>

Minna Maula koeajamassa kokeilupyöräänsä. Kuva: Valpastin Oy.11.9.2019

Toinen kokeilijajoukko lähti liikenteeseen


Tänään oli pyörien vaihtopäivä Kanta-Hämeen keskussairaalalla. Edelliset pyöräilijät olivat (haikein mielin) jättäneet sähköpyörät parkkiin ja seuraavat viisi kokeilijaa saivat ohjeistukset pyörien käyttöön. Koeajelulla nähtiin ilahtuneita kasvoja, kun sähköavustus antoi lisäpotkua omille polkaisulle. Vapise Rapamäki!


Laturit pyörälaukkuun, virrat päälle ja menoksi!


Terhi Lehtonen on valmiina matkaan! Kuva: Valpastin Oy.


10.10.2019

Espoon Asunnot Oy:ssä positiivisia kokemuksia työasiamatkojen pyöräilystä


Espoon Asunnot Oy:n sähköpyöräkokeilijoista osa testasi pyörän käyttöä auton sijaan liikkuessaan työasiamatkoilla. Näin kokemusta kuvaili Petri Nurmi:


"Sähköpyörä on tosi näppärä kiinteistökierroksilla, kun tarkistetaan ulkoalueita lähitienoolla (eli pysytään pyörän selässä). Sään mukainen varustus hankaloittaa kiinteistökierroksia, kun joutuu riisumaan vaatteita kun menee sisätiloihin." 


Juha Velanto pohti, että etenkin työpaikan muuttaessa ensi vuonna kauemmas kotoa, voisi sähköpyörä olla hyvä tapa saada lisää liikuntaa. Kokeilun ajalle osui harmillisesti paljon auton käyttöä vaativia työtehtäviä, joten sähköpyöräajelut jäivät vähemmälle.


Juha Velanto sai kokeiltavaksi Tunturin Zonar-pyörän. Kuva: Valpastin Oy.


6.11.2019

Sähköpyöräkokeilut päättyivät pakkaskeleillä


Espoon kaupungin Tekniikantien toimipaikalla järjestettiin tämän hankkeen viimeiset sähköpyöräkokeilut. Viisi viimeistä kokeilijaa pääsivät ajelemaan osin liukkaillakin keleillä - onneksi eturenkaisiin oli sitä ennen asennettu nastarenkaat.


Semi Jäsbergin työmatka oli hiljattain pidentynyt työpisteen siirryttyä kauemmas kotoa. Hän kuvaili tuntemuksiaan kokeilun aikana näin:


Aikaisemmin minulla oli 15 min työmatka, toimipisteen siirtymisen jälkeen matka-aika on 45 min-1 h. Eli työpäiviin tuli yli tunti lisää ”hukattua” aikaa. Sähköpyörällä metsän kautta kulkeminen sai minut tuntemaan että tuo ”menetetty” tunti palautettiin elämääni. Ruuhkabussissa istumisen sijaan nautinkin nyt syksystä ja kevyestä liikunnasta.

Maini Alho-Ylikoski (kuvassa) kuvaili pakkaspyöräilyä näin: ”Koin ylittäväni itseni kun pyöräily pakkasessa onnistui hyvin”. Kuva: Jari Ylikoski.


Noin kuukauden kuluttua teemme vielä viimeisillekin kokeilijoille loppukyselyn. Vastausten pohjalta nähdään, onko kokeilulla ollut pysyviä vaikutuksia kokeilijoiden kulkutapoihin.


Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit