Sähköpyörien säilytys- ja latauspalvelulla kohti hiilineutraaleja matkaketjuja | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

  • Rahoitusta

Kokeilun teemat

KiertotalousTeknologiaTuotesuunnitteluLiikenneHiilijalanjälki

3495 katselukertaa

Kokeilu on luotu 04.05.2020

Sähköpyörien säilytys- ja latauspalvelulla kohti hiilineutraaleja matkaketjuja

Haluamme vähentää kaupunkiliikenteen hiilidioksidipäästöjä kehittämällä hiilineutraalien matkaketjujen houkuttelevuutta. Tässä kokeiluhankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan aurinkoenergialla toimiva lataus- ja säilytyspalvelu sähköpyörille, -skoottereille ja -potkulaudoille. Latausasema sijoitetaan Vaasan matkakeskuksen läheisyyteen, jolloin sen toivotaan kannustavan ja lisäävän joukkoliikennevälineiden käyttämistä yhä laajemman maantieteellisen alueen ja väestönosan osalta.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kaupungeissa on kehittyviä joukkoliikenneratkaisuja jo nykyisellään, mutta niiden ulottuvuus harvaan asutuilla kaupunkiseuduilla on haasteellista. Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen osuudet ovat Pohjanmaalla pysyneet verrattain pieninä (35 %) ja ovat muuta maata alemmalla tasolla. Sähköavusteiset ajoneuvot ovat yleistyneet ja osaltaan parantaneet joukkoliikenteen ulottuvuutta ja mahdollistaisivat laajemmin yksityisautoilun vähentämistä. Sähköavusteiset ajoneuvot ovat kuitenkin suhteellisen arvokkaista, eikä niitä haluta jättää vartioimatta. Toisaalta latauspaikan löytäminen voi olla ongelmallista. Tällä kokeilulla halutaan poistaa nämä ongelmat ja tarjota aurinkoenergiaan perustuva latausmahdollisuus ja turvallinen säilytys esim. työmatkan- tai asioinnin ajaksi ja kannustaa siten ihmisiä käyttämään kestäviä joukkoliikenteen ratkaisuja yksityisautoilun sijaan. Kokeilulla kannustetaan kaupunkilaisia kestäviin liikkumisratkaisuihin. Palvelu ei kuulu kunnan lakisääteisiin palveluihin, joten yhdistettynä aurinkoenergialla tapahtuvaan lataukseen ja älykkääseen ylilatautumisen estävään litiumakkuteknologiaan sekä turvalliseen asioinnin aikaisen ajoneuvon säilytysratkaisuun, toimintamalli on uusi. Kokeilusta saatava palaute käyttömäärineen antavat arvokasta tietoa ratkaisun vaikuttavuudesta ja kokeilun laajennusmahdollisuuksista. Valoisaan aikaan energia otetaan, ja akut ladataan auringosta ja pimeään aikaan hyödynnetään katuvalaistuksen sähkönsyöttöä.

Miten kokeilu toteutetaan?

Vaasan kaupunki hankkii järjestelmän Eis Innovation Oy:ltä, joka suunnittelee latausaseman ja toimittaa kaikki latausasemassa tarvittavat osat. Vaasan kaupunki asentaa latausaseman ja huolehtii latausaseman elinkaaren mukaisesta kunnossapidosta.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttavat Vaasan kaupunki ja Eis Innovation Oy

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun kokonaisbudjetti on 28 000 €, josta aurinkopaneeli- älykäs lukitus-, akku- ym. laitehankinnat ovat 20 000 € ja mm. dataliittymän ja suunnittelu- ja asennustyön osuus 8 000 €

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Vaasan kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta ja asemaa Euroopan energiaveturina. Kaupunki tähtää aktiivisena kumppanina nopeisiin kokeiluihin ja kuntalaisten helppoon ja turvalliseen elämään. Eis Innovation Oy on raideliikenteen yksityinen edelläkävijä sekä ilmastoystävällisten matkaketjujen asiantuntija ja kehittäjä. Eis Innovation on ollut vuosia mukana uusiutuvan energian kehittämisessä. Se mm. kehittänyt mm. älykkään energianhallinta- ja ohjaushallintajärjestelmän, jota käytetään esim. vaativaan käyttöön tarkoitetussa Nivalan rautatien tasoristeyksen varoituslaitoksessa. Tähän kokeiluhankkeeseen Eis Innovation Oy suunnittelee latausaseman ja toimittaa siihen soveltuvat tarvikkeet. Haettava rahoitus on 10 000 €, Vaasan kaupungin osuus työn lisäksi 5000 € ja Eis Innovationin osuus työn lisäksi 5000 €.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Tässä hankkeessa saamme kokemuksia aurinkoenergian soveltuvuudesta latausasemakäyttöön ja palvelun vaikutuksista joukkoliikenteen houkuttelevuuteen ja käyttäjämääriin. Seuraamme latausaseman käyttäjämääriä- ja kokemuksia sekä seuraamme matkamäärien kehittymistä. Saamme myös tietoa pitäisikö jatkossa esim. juna- ja bussiaikataulujen olla latausaseman yhteydessä jne.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Kaupunki asentaa latausaseman ja rahoittaa sitä osana strategiaansa. Hakijat seuraavat yhdessä kokeilun toteutumista.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Kokeiluun osallistuvat Vaasan kaupunki ja Eis Innovation osallistuvat kumpikin hankkeen toteutukseen 5000 euron omarahoituksella ja tämän lisäksi Eis Innovation suunnittelee latausaseman ja toimittasen Vaasan kaupungille asennettavaksi. Kokeilu ei toteudu ilman ympäristöministeriön rahoitusta.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilu keskeytyi ennen rahoituksen vastaanottamista, koska: 1. de minimis -ehdon kanssa oli haasteita sen raportoinnin osalta, vaikka ehto muuten ilmeisesti täyttyisikin 2. Idean työstäminen johti reilusti isomman hankkeen edistämiseen, jonka tulos on reilusti kokeilu parempi

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Opittiin sähköpyörien säilyttämisestä ja lataamisesta sekä aurinkopaneeleista ja akustoista.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Viiden sähköpyörän säilytys- ja latauspilotti on tavoitteena muuttaa 200 pyörän pysäköintilaitokseksi, jossa myös sähköpyörät huomioitu.