Sauna Friend 2000 - sinun ja saunasi ystävä | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

TerveysTuotesuunnitteluAsuminenSauna

813 katselukertaa

Kokeilu on luotu 31.10.2018

Sauna Friend 2000 -tiimi: Ahto Harmo, Juho Kajava, Matti Tuunanen ja Mikael Lehtonen

Sauna Friend 2000 - sinun ja saunasi ystävä

Sauna Friend 2000 -tuoteperhe pitää sinut, perheesi ja saunasi turvassa kaikissa tilanteissa

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Sauna on suomalaisille rakas kumppani elämän kaikissa vaiheissa. Se aiheuttaa kuitenkin useita tulipaloja ja terveydelle haastavia tilanteita - halusimme ratkaista niistä suurimman osan.

Miten kokeilu toteutetaan?

Sauna Friend 2000 on tuoteperhe, joka ratkaisee useimmat saunomisen turvallisuuteen liittyvät kysymykset: Saunan käyttäjä voi jättää kiukaan päälle tavaraa tai kuivata vaatteita saunassa. Saunoja voi saada sairaskohtauksen tai menettää tajuntansa. Kiuas voi olla väärin asennettu tai asetuksiltaan virheellinen tai se voi vikaantua ajan kuluessa. Sauna Friend toimii ensisammuttajana ja hälyttää apua!

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

31.10.2018

Sauna Friend 2000

 • Sinun ja saunasi ystävä

Retrofuturistisen työnimen omaava Sauna Friend 2000 -tuoteperhe on turvallisuusvälineistö saunaturvallisuuden parantamiseksi. Välineistö on tarkoitettu parantamaan turvallisuutta seuraavissa tilanteissa:

 • Väärinkäytöt
 • Helposti syttyvän tai palavan materiaalin säilytys saunassa
 • Vaatteiden kuivatus
 • Sairauskohtaukset ja terveyteen kohdistuvat tapaturmat
 • Tuupertumiset
 • Kaatumiset
 • Avunpyynnöt
 • Huolimattomuudet
 • Väärät kiukaan asetukset
 • Palavan materiaalin unohtaminen liian lähelle kiuasta
 • Tekniset viat
 • Termostaatti/kontaktoriviat (lämpötilan hallitsematon kasvu)
 • Oikosuluista ym. johtuva lämpötilan hallitsematon kasvu ja tulipalot


Sauna Friend 2000 -tuoteperhe koostuu seuraavista yksiköistä: Hälytysyksikkö, hälytyspainikeyksikkö, älyvalaisinyksikkö ja sammutusyksikkö.



Sauna Friend 2000 -hälytysyksikkö

Sauna Friend 2000 -hälytysyksikkö on ainut Sauna Friend 2000 -tuoteperheen yksikkö, joka asennetaan saunan ulkopuolelle. Hälytysyksikkö toimii hälytysten eteenpäin välittäjänä ja on kytkettynä haluttuihin kommunikointiväyliin asennuskohteesta riippuen. Jos kodissa on kotiautomaatiota, jolla voidaan etäohjata esimerkiksi saunan käynnistymistä, Sauna Friend 2000 -hälytysyksikkö voi hälytyksen tullen katkaista sähköt saunan kiukaalta ja ohjata mahdolliset kodin älyvalaisimet valaisemaan reitin saunalle. Hälytysyksikkö kykenee myös antamaan hälytysviestin joko internetin tai matkapuhelinverkon kautta haluttuihin matkapuhelimiin. Sauna Friend 2000 -hälytysyksikön voi myös integroida kotihoidon piirissä olevien henkilöiden rannekehälytysjärjestelmiin. Näin hoitohenkilökunta saa tiedon mahdollisesta hälytystapauksesta.

Sauna Friend 2000 -hälytysyksikössä on tehokkaat vastaanottoantennit, jotta muilta yksiköiltä saapuvat heikot signaalit saadaan luotettavasti vastaanotettua. Keskusyksikkö vastaanottaa koodatun hälytyspulssin ja toimii ennalta-asetetulla tavalla riippuen hälytyksen kohteesta. Keskusyksikkö kytketään joko kiinteästi tai pistotulppaliitäntäisesti sähköverkkoon ja sen toiminta on varmistettu superkondensaattoreilla. Sähkökatkon sattuessa laite kykenee yhä vastaanottamaan hälytyssignaalin. Tällöin laite välittää hälytyssignaalin joko välittömästi eteenpäin esimerkiksi matkapuhelinverkkoon tai, jos lähetys vaatii esimerkiksi toimivan internetyhteyden (kuten wlan), lähetetään puskuroitu hälytys heti yhteyden toimiessa. Sauna Friend 2000 -keskusyksikkö tukee myös LTE UE Cat 0 protokollaa, joka on tarkoitettu nimenomaan tällaisten IOT-laitteiden itsenäiseen kytkeytymiseen internettiin. Hälytys välitetään halutusti esimerkiksi seuraaville tahoille: kiinteistön haltijalle, soveltuvalle vartiointiliikkeelle, hoitohenkilökunnalle ja/tai ennaltanauhoitettuna viestinä hälytyskeskukseen.




Sauna Friend 2000 -hälytyspainikeyksikkö

Sauna Friend 2000 -hälytyspainikeyksikkö on tarkoitettu niitä tilanteita varten, joissa saunojan omat voimat ovat ehtyneet ja hänen tarvitsee pyytää paikalle apua. Saunatilan ollessa yleensä vuorattuna pintalaudoituksen alla olevalla metallisella lämpöeristeellä vaimentaa eriste helposti perinteisten kotihoidon painonappirannekkeiden signaalin. Lisäksi painonappirannekkeen pitäminen ranteessa saunottaessa on epämukavaa ja rannekkeen elektroniikka, erityisesti akku voi vaurioitua kuumassa ja kosteassa. Sauna Friend -hälytyspainikeyksikkö koostuu kahden hälytyspainikkeen parista. Toinen on helposti kiinnitettävissä alalauteiseen tai kiuasta kiertävään suojakaiteeseen, joten siihen ylettää helposti alalauteilta tai lattialta. Toinen painike on vuorostaan tarkoitettu yletettäväksi ylälauteilta, ja sopiakseen saunan sisustukseen tähän painikeyksikköön on integroitu mukaan perinteinen kaksoismetallilämpömittari.

Sauna Friend 2000 -hälytyspainikeyksikön painikkeet sisältävät ennalta viritetyn jousen, joka vapautuu painiketta painettaessa. Jousen energia pyöräyttää tasavirtadynamoa antaen tarvittavan energian pienelle radiopiirille, joka lähettää koodatun radioviestin Sauna Friend 2000 -hälytysyksikölle. Vaikka jousi olisikin vapautunut, voi hälytyspainiketta painaa uudestaan, koska yksikön tasavirtadynamo pyörii myös pelkästä painikkeen painautumisliikkeestä. Ennalta viritetyn jousen vapauttamiseen tarvitsee kuitenkin huomattavasti vähemmän voimaa. Jos painikeyksikön jousi on jo lauennut, on tämä selkeästi havaittavissa painikeyksikössä, jolloin käyttäjä voi varautua virittämällä jousen uudestaan. Kun painikkeen radiosignaaliin tarvittava sähköenergia saadaan mekaanisen liikkeen kautta joko jousesta tai painikkeen liikkeestä, ei painikeyksikössä tarvita saunan lämpöön soveltumattomia paristoja tai akkuja.


Sauna Friend 2000 -älyvalaisinyksikkö


Sauna Friend 2000 -älyvalaisinyksikkö toimii saunan läsnäolo-, lämpö- ja häkäanturina. Lisäksi älyvalaisinyksikkö toimii muiden yksiköiden radiosignaalien toistimena: Jos jokin yksikkö lähettää radiosignaalin, älyvalaisinyksikkö toistaa signaalin hetken kuluttua vahvistettuna. Lisäksi älyvalaisinyksikössä on sekä mikrofoni että kaiutin. Älyvalaisinyksikön ominaisuuksia ovat:

 • Läsnäolon aistiminen sekä infrapuna-anturin (PIR) että paineanturien kautta. Älyvalaisin tunnistaa lauteilla olevan painon metalliliuskojen ja näiden välissä olevan joustavan (puristuvan) puolijohtavan väliaineen avulla ja täten seuraa lauteilla olevaa liikettä ja kuormitusta. Lisäksi saunassa olevaa liikettä seurataan infrapuna-anturin avulla. Jos esimerkiksi saunoja tuupertuu lauteille, jää lauteille kuorma, mutta liike lakkaa. Tällöin älyvalaisin reagoi asianmukaisesti.
 • Yksinkertainen puheentunnistus sekä saunojan kuittaus mikrofonin ja kaiuttimen kautta. Jos älyvalaisimeen asennetut anturit ja algoritmit aiheuttavat syytä huoleen (esim. tuupertuminen tai epäilyttävät äänet, kuten kaatumiselta tai sairauskohtaukselta kuulostavat äänet tai avunpyynnöt), älyvalaisin kyselee kaiuttimensa kautta saunojan kuntoa: “Oletko kunnossa?”. Tähän saunojan on osattava vastata ennalta asetetulla tavalla, esimerkiksi vastaamalla: “Olen”. Muussa tapauksessa valaisin lähettää hätäsignaalin keskusyksikölle.
 • Älyvalaisinyksikkö kykenee lisäksi mittaamaan saunan häkäpitoisuutta ja lämpötilaa. Lämpötilamittaus tapahtuu valaisimen sisäisellä kaksoismetallimittauksella (termoelementti) ja halutun pinnan mittaus muusta saunasta tapahtuu infrapunamittauksella. Jos asetetut raja-arvot ylittyvät, valaisinyksikkö lähettää hälytyksen keskusyksikölle.
 • Lisäksi älyvalaisinyksikkö on varmennettu superkondensaattoreilla, turvaten sähkökatkon ajaksi sekä hälytysten toiston että riittävän poistumisvalon saunatiloista.


Jos älyvalaisinyksikköä ei voida tai haluta asentaa, mutta saunasta tarvitaan radiotietoistin saunan painonapeista tai sammutusyksiköstä keskusyksikölle, saatavilla on myös saunassa jo olevaan valaisimeen (esim. E27 kantaan kierrettävä) oleva lamppu. Lamppu toimii niin valonlähteenä kuin toistaa radiosignaalit saunan yksiköiltä saunan ulkopuolella olevalle keskusyksikölle.




Sauna Friend 2000 -sammutusyksikkö

Sauna Friend 2000 -sammutusyksikkö on toimintaperiaatteeltaan eräänlainen saunan turvatyyny. Normaalissa käyttötilassa sammutusyksikkö ei tee mitään, mutta siinä on ulkovarren päässä oleva lämpötilalaukaisin. Laukaisin on virittynyt jousi, joka on “juotettu” sopivassa lämpötilassa sulavalla aineella toisesta päästään. Normaalissa, reilummassakin saunomisessa laukaisin on kaukana laukeamisesta, mutta jos laukaisimen lämpötila nousee tietyn raja-arvon ylitse (esim. laukaisimen ympäristössä on jo liekit), sulaa jousen kiinnitys toisesta päästä. Tämä laukaisee ensisammuttimen, joka koostuu hiilidioksidikapselista ja pienestä määrästä sammutusjauhetta. Sammutusjauheen laukeaminen on suunnattuna kohti kiuasta ja kiukaan yläpuolelle kattoon. Lauetessaan sammutusyksikössä on myös joko dynamoon, induktioon tai pietsosähköiseen efektiin perustuva sähköenergian kehitys, jonka voimalla lähetetään koodattu radioviesti keskusyksikölle. Sammutusyksikkö asennetaan kiukaan lähelle siten, että sen laukaisin on kiukaan yläpuolella tai lähellä sitä sekä niin, että sammutusaineen suihkut osuisivat kohteisiinsa.


Sammutusyksikön sammutusteho ei välttämättä riitä sammuttamaan suurimpia paloja, mutta se voi silti jarruttaa palamisreaktiota riittävästi, jotta henkilö- ja omaisuusvahinkoja saadaan vähennettyä. Pienellä määrällä palokuormaa (esim. kuuman kiukaan päälle vahingossa lentänyt tekstiili tai etäkäynnistettävän kiukaan päälle unohtunut muoviastia) voi sammutusyksikkö kyetä tukahduttamaan palon alun kokonaan, tarjoten mahdollisuuden nopeaan reagointiin jälkisammutusta ja jälkien siivoamista varten.








Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit