Saunaranneke | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Sauna

683 katselukertaa

Kokeilu on luotu 14.09.2018

Saunaranneke

Tarkoituksena on varoittaa saunassa olevaa mahdollisesta olotilan huononemisesta. Saunoessa ranteessa on sykettä ja verenpainetta mittaava ranneke, joka välittää tietoa saunojalle ja kiukaaseen asennettavalle vastaanottimelle. Vakavat häiriöt sykkeessä ja/tai verenpaineessa aiheuttavat hälytyksen rannekkeeseen ja tarvittaessa kiukaan hätäsammutuksen.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Tarkoituksena on auttaa yksin saunovaa ja mahdollisesti kanssasaunojia huomaamaan sairaskohtauksen tai pyörtymisen mahdollisuus. Kiuas tarkkailee saunojan olotilaa ja toimii sen mukaisesti, mahdollisen vaaratilanteen huomatessa sammuen kokonaan.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

14.09.2018

Saunaan asennetaan anturi, joka tunnistaa ihmisen olemassa olon (esim. liiketunnistin). Kiuas voi olla päällä vain, jos saunassa on vähintään yksi henkilö, jolla on ranneke tai saunan ollessa tyhjä. Saunaan mentäessä saunoja laittaa saunarannekkeen ranteeseen ja kiuasta ohjaava systeemi saa tietoa saunomisen vaikutuksesta saunojan elimistöön. Rannekkeen avulla voidaan seurata saunojan terveydentilaa ja varoittaa saunojaa sekä sammuttaa kiuas tarvittaessa.


Vakavat häiriöt sykkeessä ja/tai verenpaineessa aiheuttavat hälytyksen rannekkeeseen ja sammuttaa kiukaan hätäsammutuksella. Kiuas sammuu automaattisesti myös silloin, jos ranneke viipyy liian kauan saunassa. 


Rannekkeen ja ulkomaailman yhdistävänä tekijänä toimisi kiuas. Jatkokehitysmahdollisuutena kiuas pystyisi hälyttämään apua paikalle, tai kiukaaseen pystyisi ohjelmoimaan hätätilanteita varten ilmanvaihdon ja valaistuksen lisääntymisen tms. 


Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit