SaVaDi: Sairaalasuunnittelun Vaatimushallinnan Digitalisointi (KIRA-digi hanke) | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

720 katselukertaa

Kokeilu on luotu 30.01.2019

Gordionpro Oy

SaVaDi: Sairaalasuunnittelun Vaatimushallinnan Digitalisointi (KIRA-digi hanke)

Hankkeen tavoitteena oli systematisoida rakennusprojektien alkuvaiheen toiminnallisen suunnittelun työpajojen tuotokset vaatimushallinnan digitaaliseksi tietovirraksi. Tuloksena on yhtenäinen tietovirta toimintastrategiasta yksittäisiin tiloihin asti.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Suurtenkin rakennusprojektien toiminnalliseen suunnitteluun ja sen tuottamien vaatimusten käsittelyyn ei ole systemaattisia toimintamalleja ja niitä tukevia työkaluja.

Miten kokeilu toteutetaan?

Vaatimushallintaprosessin digitaalista konseptia testattiin kolmessa eri pilottisairaalassa syksyllä 2018.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Hankekonsortion muodostavat Granlund Oy, Gravicon Oy, Gordionpro Oy ja 3D-Talo

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Hankkeessa pystyttiin tuottamaan konsepti vaatimushallinnan digitalisoimisesta. Konseptin avulla voitiin todentaa, että vaatimushallintaprosessi on mallinnettavissa digitaaliseksi virraksi työpajojen Post-It lapuista aina huonekorttivaiheeseen asti. Kokeilu saavutti sille asetetut tavoitteet.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Hankkeessa kerättiin toteutettuja käytäntöjä vaatimushallinnan menetelmistä. Käytännöistä ja geneerisistä vaatimustenhallinnan metodologioista rakennettiin vaatimushallintaa ohjaavia prosessimalleja sekä digitoitiin vaatimushallinnan elinkaaresta matka vaatimusten tunnistamisesta niiden jalostamiseen ja hyväksymiseen suunnittelun lähtötiedoiksi. Substanssikohteeseen, sen dokumentteihin, käytäntöihin ja tekijöihin tutustuminen on ensiarvoisen tärkeää. Usein aluksi "samaa" kieltä on hankala löytää, mutta kyllä se sieltä rakentuu, kunhan jaksaa vaan omaksua!

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilun tuloksia on lähdetty esittelemään rakennusalan yrityksiin ja organisaatioihin. Tavoitteena on saavuttaa yleisesti hyväksytty geneerinen malli vaatimushallinnan organisoimiseksi suurissa rakennusprojekteissa.