Seudullinen tilojen varaaminen | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

573 katselukertaa

Kokeilu on luotu 11.10.2017

Tampereen kaupunkiseutu

Seudullinen tilojen varaaminen

Projektin tarkoituksena on toteuttaa seudullisena yhteistyönä kuntien tilojen varaamista helpottava kokeilu. Keskeistä on tilojen avaaminen seudullisesti varattaviksi sekä tilojen varaamisen prosessin ja hallinnoinnin sujuvoittaminen.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Tampereen kaupunkiseudun kuntalaisten tulisi pystyä varaamaan erilaisia vapaa-ajan tiloja ja alueita kuntarajat ylittäen aiempaa helpommin omien tarpeidensa mukaan. Kokeilun tavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia, nostaa tilojen käyttöasteita sekä parantaa asiakaspalveluprosessia kokonaisuudessan.

Miten kokeilu toteutetaan?

Projektissa otetaan seudulliseen käyttöön avoimen lähdekoodin Varaamo-palvelu. Tilojen varaamisen kokeilu toteutetaan tiiviillä kahdeksan kunnan seudullisella yhteistyöllä. Kokeiluvaiheessa kunnat tarjoavat yhteiselle alustalle muutamia tiloja, joiden varaaminen seudullisesti mahdollistetaan. Syksyn 2017 aikana kokeilusta tehdään projektisuunnitelma, jota lähdetään toteuttamaan vuoden 2018 alussa.