Sininauhasäätiön monitoimikahvila | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Vapaaehtoistoiminta

530 katselukertaa

Kokeilu on luotu 14.11.2017

Soile Bar-Yosef

Sininauhasäätiön monitoimikahvila

Ideamme on perustaa monitoimi kahvila, joka toimisi pääosin vapaaehtoisvoimin. Kahvila tarjoaisi kaikille avoimen viihtyisän olohuoneen jossa olisi tarjolla monenlaista vapaaehtoistyötä.Haluaisimme innostaa Sininauhasäätiön asukkaita toimijoiksi monitoimikahvilaan. Näin mielenterveys- ja päihdetaustaiset henkilöt saisivat mahdollisuuden vaikuttaa ja edetä elämässään. Osallistua oman kykynsä mukaan ja saada arvostavaa kohtaamista. Kahvila antaisi mahdollisuuden toimia ja olla tarpeellinen.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Haluamme ratkaista mielenterveys- ja päihdetaustaisten ihmisten yksinäisyyden, tarpeettomuuden tunteen, elämän sisällöttömyyden sekä syrjäytymisen ongelman. Ihmiselle joka tanssii nuoralla riippuvuuksien kanssa, on elämä usein ilman päihteitä tyhjää ja tarkoituksetonta. Haluamme tarjota mahdollisuuden olla tarpeellinen ja edetä elämässä päihteettömyydessä vahvistuen. Haluamme motivoida päihteitä käyttäviä päihteettömään elämään. Haluamme kehittää vapaaehtoistoimintaamme, ja saada lisää mahdollisuuksia tarjota erilaisia tehtäviä vapaaehtoisille ja vertaisille. Sininauhasäätiöllä on paljon tietoa, taitoa ja osaamista liittyen asumiseen, mielenterveyteen ja päihteisiin. Haluamme jakaa tietoa vapaaehtoisille sekä vertaisille jolloin toimintamme saa lisää volyymia ja samalla vapaaehtoiset ja vertaiset pääsevät kehittämään itseään ja etenemään elämässään. Vapaaehtoistehtävät ja vastuu motivoisi asiakkaitamme päihteettömyyteen. Sininauhasäätiön vapaaehtoistyöllä ei ole vielä selkeää koulutusrakennetta ja tavoitteenamme on, että tämän hankkeen kautta saisimme rakennettua soveltuvan koulutuksen, johon voisi osallistua kuka tahansa vapaaehtoinen. Koulutukset toteutettaisiin monitoimi kahvilassa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Haluamme avata Mäkelänkadulle Sininauhasäätiön tiloihin Monitoimi kahvilan, joka tarjoaisi monipuolisia tehtäviä vapaaehtoisille ja vertaisille. Keskuksessa toimisi kahvila, kokkikerho, kirpputori, matalan kynnyksen vertaisryhmiä, harrastustoimintaa erilaisissa ryhmissä, elävää musiikkia, tietoa erilaisista aiheista hyödyntäen eri alojen opiskelijoita ja kokemusasiantuntijoita, palveluohjausta ja neuvontaa asioiden hoidossa liittyen asumiseen, talouteen ja terveyteen. Monitoimi kahvila toimisi kodikkaana olohuoneena tarjoten seuraa ja tekemistä. Kahvilassa olisi päivystäviä vapaaehtoisia jotka voisivat lähteä kaveriksi harrastukseen, asuntonäytölle tai vaikkapa leffaan. Tavoitteena on, että monitoimi kahvila toimisi pääosin vapaaehtoistyövoimin. Päiväkeskus Illusian työntekijät mahdollistaisivat kahvilan toiminnan. Illusia laajenisi monitoimitilaan ja aukioloajat laajenisivat. Koska paikalla olisi aina Illusian työntekijöitä, turvaisimme vapaaehtoisten turvallisen työskentelyn monitoimi kahvilassa. Kahvila tarjoaisi kaikille halukkaille mahdollisuuden edetä elämässä askel kerrallaan ja tavoitteellisesti. Vapaaehtoistyön koordinaattorin ja muiden asiakkaan elämässä mukana olevien työntekijöiden kanssa jokaiselle suunniteltaisiin yksilöllinen etenemispolku. Osan ajan vuorokaudesta, esimerkiksi iltaisin, kahvila olisi päihteetön. Olemme selvittäneet asiakaskuntamme toiveita ja tarpeita elämänhallinnan kohentamiseksi. Keräsimme Askel kerrallaan hankkeen asiakkailta ajatuksia vapaaehtoistyön tehtävistä ja tarpeista.Ideoinnissa on hyödynnetty myös päiväkeskus Illusian kävijöiltä esiin nousseita ajatuksia ja ideoita, sekä kuultu asumisyksiköiden työntekijöiden kautta asumisyksiköidemme asiakkaiden ääntä. Kaikki vapaaehtoistehtävät ovat syntyneet asiakkaiden toiveista ja tarpeista. Kokeilisimme miten tällainen monitoimitila ja sen organisoiti käytännössä toimisi. Haluaisimme testata motivoisiko se asiakkaitamme päihteettömyyteen ja vapaaehtoistyöhön. Haluaisimme antaa erilaisia vastuutehtäviä joka antaisi sisältöä elämään. Uskomme että vapaaehtoistyöllä on valtava kaksisuuntainen voima. Vapaaehtoistyötä saavalle on merkittävää että joku auttaa, koska haluaa, ei siksi että hänelle maksetaan siitä. Pienetkin teot saattavat olla hyvin merkityksellisiä. Vapaaehtoistyötä antava saa merkitystä elämäänsä, uusia ihmissuhteita, vastuuta ja onnellisuutta. Teemme alustavat ja kattavat suunnitelmat ja aikataulutuksen projektin etenemiseksi. 2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Sininauhasäätiön vapaaehtoistyö yhteistyössä päiväkeskus Illusian kanssa. Tekisimme myös tiiviisti yhteistyötä Askel kerrallaan hankkeen kanssa. Askel kerrallaan hanke tavoittaa potentiaalisia vertaisia vapaaehtoisia. Vapaaehtoistyö hankkeemme kautta meillä olisi monipuolisesti mahdollisuuksia tarjota erilaisia vapaaehtoistehtäviä sekä niihin liittyvää koulutusta.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Sininauhasäätiö omistaa tilat joten vuokrakuluja ei olisi. Kuluja: Työntekijöiden kulut, vapaaehtoistyön koordinointi, vapaaehtoisten koulutus, ohjaus ja virkistystoiminta. Yht. 122 421,36€

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Potentiaalisia vapaaehtoisia Sininauhasäätiön asiakaskunnassa, Sininauhasäätiössä aloittanut vapaaehtoistyön koordinaattori, tilat omassa kiinteistössä, päiväkeskus Illusian työntekijät.