Sisäilmaa parantava akustiikkaelementti | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

Kiertotalous

1060 katselukertaa

Kokeilu on luotu 31.08.2017

Pekka Koivukunnas

Sisäilmaa parantava akustiikkaelementti

Rakennusten sisäilman huono laatu aiheuttaa rakennusten käyttäjille oireita ja terveydellisiä haittoja. Lisäksi sisätilojen melu vaikeuttaa ihmisten keskittymistä ja hyvinvointia, esim. avokonttoreissa, ruokaloissa , aulatiloissa jne. Ongelmaan pitäisi keksiä edullinen, toimiva ratkaisu nopeasti.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Sisäilman laatuun vaikuttaa mm. mikrobit, sienet, homeet ja kemikaalit. Nykyrakennuksissa niillä on usein otolliset elin- ja lisääntymisolosuhteet. rakennusten käyttäjät saavat oireita ja/tai sairastuvat. Sillä on suuri kansantaloudellinen kustannus. Julkisten tilojen ja konttoreiden avoimet tilat ovat usein meluisia. Se on jo yksin ratkaisemisen arvoinen ongelma. Jos henkilö altistuu samanaikaisesti sekä huonolle sisäilmalle että melulle, yhteisstressivaikutus on elimistölle enemmän kuin kaksinkertainen. Haluamme parantaa olemassa olevien rakennusten sisäilman laatua ja melunehkäisyä mahdollisimman yksinkertaisella keinolla, joka on helposti ja nopeasti toteutettavissa ongelmakohteessa, jotta ihmiset saavat nopean helpotuksen tilanteeseen. Tavoitteena on todentaa idean mukaisen periaatteen käytännöllisyys ja toimivuus. Luoda edellytyksiä konseptin tuotteistamiselle.

Miten kokeilu toteutetaan?

Biohiili parantaa tunnetusti sisäilman laatua. Biohiili tasaa kosteutta (hengittävä) kyetessään imemään itseensä viisinkertaisen määrän vettä. Biohiilen pinta-ala on noin 250m2/gramma, ja pintavaraus on negatiivinen, jolloin positiiviset ionit tarttuvat siihen (immobilisaatio). http://www.ithaka-journal.net/pflanzenkohle-zum-hauser-bauen-stadte-als-kohlenstoffsenken?lang=en Ideana olisi valmistaa ilmanlaatua parantavia akustiikkaelementtejä, joita voidaan viedä huonetilaan nopeasti ja helposti ( ja myös poistaa tarvittaessa). Elementti koostuu modulaarisista osista, joiden sisällä on biohiiltä. Valmistetaan idean mukaisia ilmanlaatua parantavia akustiikkaelementtejä ja viedään niitä ongelmakohteisiin. Havainnoidaan ihmisten kokemuksia (ja mahdollisesti mittauksia, jos niihin saadaan lisärahoitusta). Kokeilu toteutetaan syksyn 2017 - kevään 2018 aikana, päättyen 31.3.2018.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa yhteistyössä Innovaatiopalvelu Koivukunnas Oy (Pekka, Aino ja Jarno Koivukunnas) ja Tmi Stadilo (Jukka Mikkonen).

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti on 5000€, koostuen elementtien suunnittelusta ja muotoilusta, materiaalihankinnoista, valmistuksesta ja asennuksesta (sekä purusta tarvittaessa). Kokeilun havainnointi ja dokumentointi sisältyy kustannuksiin, sisältäen matkakulut.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kattava tuotesuunnittelu, innovaatio ja muotoiluosaaminen. Biohiilen ja sen valmistusvälineiden suunnittelu ja valmistus. Oma protopaja elementtien valmistusta varten. Jäsenyys Suomen Biohiiliyhdistys ry.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

04.04.2018

Opit:

Sisäilmaongelma on "kuuma peruna". Paikan löytäminen kokeiluun ei sujunutkaan niin sutjakasti kuin odotettiin.

Elementeistä tehtiin kolme kehitysversiota. Kaupallistaminen edellyttää vielä parannuksia. Ongelmana on hiilipöly.

Kokeen tulokset ovat lupaavia; jotkut toksiset bakteerit katosivat kokonaan. Joihinkin toisiin bakteereihin ei ollut vaikutusta.

Ohessa tutkimuksen tiivistelmä. Kopion koko raportista saa sähköpostilla pyydettäessä: pekka.koivukunnas@innovaatiopalvelu.fi


"RAPORTTI

Omakotitalon sisäilmanäytteiden analysointi:

indikaattorilajien tunnistus ja mikrobien toksisuuden määritys

Tiivistelmä

Puurakenteisesta pientalosta otettiin ilmanäytteet 18.12.2017 ja 26.2.2018. Kyseessä oli

sisäilman mikrobiologisen laadun kartoitus ennen ja jälkeen biohiilikäsittelyn. Talossa oli

tapahtunut vuosia sitten putkirikosta johtunut vesivahinko, joka mahdollisesti vaikutti sisäilman

laatuun.

Talosta otettiin sisäilmanäyteet sekä lämpimästä asuintilasta että kylmästä eteisestä 6-

vaiheimpaktorilla (Andersen-keräin). Lisäksi ensimmäisellä näytteenottokerralla otettiin

ulkoilmanäyte. Ilmanäytteistä laskettiin sienten, bakteerien ja aktinobakteerien

kokonaispitoisuus ja sienilajit tunnistettiin maljoilta. Mikrobipesäkkeitä uutettiin valikoiden

kaikki eri lajit ja uutteiden toksisuus testattiin kahdella toisiaan täydentävällä menetelmällä.

Testit olivat: toksisuus sian siittiöille (mitokondriotoksisuus) ja toksisuus nisäkässoluille (häiriö

solujen lisääntymiselle).

Sienten kokonaismäärä asuintilassa ei muuttunut kahden kuukauden aikana, mutta bakteerien

määrä laski. Suurin tapahtunut muutos kahden kuukauden aikana sisäilmassa oli home- ja

kosteusvauriosta indikoivien sienilajien suuri väheneminen. Ensimmäisessä näytteenotossa

sisäilmasta löytyi runsaasti seuraavia indikaattorilajeja: <em>Exophilian</em>, <em>Eurotium</em>, <em>Scopulariopsis</em>,

<em>Wallemia </em>ja eri <em>Aspergillus </em>lajeja. Näistä <em>Scopulariopsis </em>ja <em>Wallemia </em>olivat kokonaan hävinneet

sekä <em>Aspergillus </em>sen suvullista muotoa (<em>Eurotium</em>) lukuunottamatta.

Toksisia sienilajeja löytyi kuitenkin myös toisessa näytteenotossa, sillä osa <em>Penicillium </em>suvun

sienistä sekä edelleen jäljellä ollut <em>Eurotium </em>olivat toksisia. Toksisten sienten osuutta on vaikea

arvioida näiden tulosten perusteella, mutta se ei ainakaan ole noussut kahden testikuukauden

kuluessa.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit