S.O.S. – Safety Of Sauna -konsepti | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

IkäihmisetTerveysIot (esineiden internet)Sauna

720 katselukertaa

Kokeilu on luotu 12.09.2018

Jon Lahti

S.O.S. – Safety Of Sauna -konsepti

S.O.S. – Safety Of Sauna -konseptin tarkoituksena on mahdollistaa avunsaanti saunassa loukkaantuneelle tai sairaskohtauksen saaneelle ihmiselle. Saunaan asennettava hälytyskatkaisin välittää painettaessaan avuntarpeen puhelinsovelluksen tai kodinturvajärjestelmän kautta kanssa-asujille sekä pelastuslaitokselle. Konsepti mahdollistaa myös saunan lämpötilan tarkkailun sekä automaattisen hälytyksen teon tulipalon tai vikatilanteen syntyessä.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Konseptin tarkoituksena on auttaa saunassa loukkaantunutta tai sairauskohtauksen saanutta ihmistä sairashälytyksen tekemisessä. Kiukaan ja sen ohjauskeskuksen ollessa päällä, järjestelmä tarkkailee myös kiukaan toimintaa ja lämpötilaa ehkäisten vikatilanteista sekä muista seikoista johtuvia vaaratilanteita.

Miten kokeilu toteutetaan?

Konseptiin kuuluu saunaan sijoitettava hälytyskatkaisin sekä kiukaan ohjauskeskuksen kautta toimiva hälytysjärjestelmä, joka aktivoituu katkaisimen painalluksesta tai lämpötilan raja-arvon ylittymisestä. Katso pitkä kuvaus, josta löytyy tarkempi kuvaus.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

12.09.2018

Konsepti koostuu saunaan sijoitettavasta Safety Of Sauna -hälytyskatkaisimesta, joka on osa saunatilan ohjauskeskusta. Sairaskohtauksen saanut, liukastunut tai muuten loukkaantunut ihminen pystyy hälyttämään apua painamalla saunan sisäseinässä olevaa hälytyskatkaisinta. Hälytyskatkaisija välittää käyttäjän avuntarpeen ohjauskeskuksen kautta siihen liitetyn puhelinapplikaation (sama applikaatio, jonka avulla voi etätarkkailla sekä kauko-ohjata kiuasta) tai kodinturvajärjestelmän kautta niin kanssa-asujille, kuin myös pelastuslaitokselle. Näin huoneiston muut asukkaat ovat nopeasti auttamassa apua tarvitsevaa henkilöä tai mikäli kyseessä on yksin asuva henkilö, on hälytys mennyt pelastuslaitokselle. Konseptia voidaan myös hyödyntää julkisissa saunatiloissa, joissa palveluntarjoaja saa tiedon saunatiloissa sattuneesta onnettomuudesta ja voi tarkistaa henkilön avuntarpeen. 


Hätäkatkaisimen sijainnin tule olla sellainen, että jokainen saunaa käyttävä pystyy sitä käyttämään ja tunnistaa sen sijainnin. Haasteen katkaisimelle tuovat äkilliset sairaskohtaukset, jossa tajunnanmenetys tapahtuu lyhyessä ajassa. Tästä syystä katkaisimen tulee olla nopeasti saatavilla sekä nopeasti painettavissa. Pitkän painallusajan avulla voidaan karsia pois vahinkopainalluksia, mutta todellisissa hätätilanteissa lyhyen ja pehmeän painalluksenkin pitää pystyä hälyttämään apua paikalle. Tästä syystä painike on suojattu suojakannella, joka suojaa painiketta vahinkohälytyksiltä ja mahdollistaa hälyttämisen myös kevyellä sekä nopealla kosketuksella. Lasten, pienikokoisten sekä esimerkiksi kaatumalla loukkaantuneiden vuoksi katkaisimen sijainnin tulee olla maksimissaan noin metrin korkeudella. 


Mobiilisovellukseen tai kodinturvajärjestelmään linkitetyn ohjausyksikkö konseptin avulla on myös mahdollisuus parantaa saunan paloturvallisuutta. IoT -ajattelun mukaisesti saunan kiuas ja sen lämpösensori välittää tietoa ohjausyksikön kautta turvajärjestelmälle saunan lämpötilasta. Äkillisen lämmönnousun, joka viittaa kiukaan vikatilaan tai tulipaloon myötä, järjestelmä voi ylikuumenemissuojaa hyödyntäen sammuttaa kiukaan sekä antaa hälytyksen käyttäjälle puhelinapplikaation tai kodinturvajärjestelmän kautta. Mikäli lämpötila jatkaa nousemistaan tulipalon johdosta, lähettää järjestelmä ilmoituksen tulipalosta pelastuslaitokselle asetetun raja-arvon ylittymisen seurauksena. 


Jo olemassa olevissa järjestelmissä ohjauskeskuksen sekä mobiilisovelluksen välistä kommunikointia on varmistettu GSM-moduulin yhdistämisellä osaksi ohjauskeskusta. Näin ollen yhteys ei ole pelkästään langattoman internetyhteyden varassa. Tästä huolimatta tietyt ympäristöt, kuten maanpinnan alapuolelle sijoitetut saunatilat voivat olla haasteellisia konseptille, joka hyödyntää langatonta verkkoa sekä gsm-yhteyttä. Näissä tapauksissa kaapeloitu verkkoyhteys kodinturvajärjestelmän kautta saunatiloihin on varma vaihtoehto takaamaan yhteyden toimivuuden. 


__________________________________________________________________

Kuvan vektorilaudoituksen on luonut Olga_spb - Freepik.com

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit