Sound of Lapland | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

633 katselukertaa

Kokeilu on luotu 19.11.2019

House of Lapland / Sanna Tarssanen

Sound of Lapland

Kesämatkailun kasvattamisen ensimmäisenä haasteena on luoda Lapin kesästä kansainvälisesti tunnettu ja vetovoimainen ilmiö musiikin ja äänimailmojen avulla. Onnistuminen edellyttää uusien markkinointi- ja jakelukanavien käyttöönottoa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Halusimme löytää mahdollisimman kustannustehokkaan ja hyvän tavan jaella ja markkinoida Sound of Lapland -sisältöjä. Haluamme löytää parhaiten tavoitteeseen sopivat kanavat ja markkinointimixin.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilussa markkinoimme Sound of Lapland - kokonaisuuden osaa, Scapes-albumin ensimmäisiä singlejä. Teimme kv- mediatiedotteen, pitsasimme aihetta eri medioille ja jakelimme tiedotteen kansianvälisesti ja kotimaassa. Lisäksi toteutimme Spotify - äänimeinontaa juuri julkaistuille ääniraidoille. Hankkeessa toteutetaan Sound of Lapland -konseptin kansainvälistä lanseerausta erilaisin viestintä- ja PR-toimenpitein. Konseptista rakennetaan ilmiötä mm. kokeilemalla erilaisia mediaviestinnän keinoja, pilotoimalla erilaisia ilmiötä tukevia digitaalisia sisältöjä sekä boostaamalla niitä. Kevät 2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

House of Lapland Oy, käytämme myös alihankkijoita, kuten PR-toimistoa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

28 500 euroa.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimissä on mukana digitaalisen markkinoinnin ammattilaisia. Käytettävissä on Lapin yhteisen kansainvälisen matkailumarkkinoinnin resurssit ja verkoston tuki.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilussa markkinoimme Sound of Lapland -kokonaisuuden osaa, Scapes-albumin ensimmäisiä singlejä. Teimme kv-mediatiedotteen, pitsasimme aihetta eri medioille, jakelimme tiedotteen kansainvälisesti ja kotimaassa. Lisäksi toteutimme Spotify-äänimainontaa juuri julkaistuille ääniraidoille.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeilussa huomasimme, että erityisesti Spotify-mainonta on suhteellisen kallista, mikäli sillä tavoitellaan kuuntelujen määrän kasvua. Sosiaalisen median mainonta ja PR-viestintä ovat suuremmassa roolissa ja kustannustehokkampia.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Jatkamme Sound of Lapland -kokonaisuuden toteutusta ja huomiomme kokeilun tulokset albumin lanseerauksessa marraskuussa 2019.