Soveltavan liikunnan vaikuttamisopas terveysjärjestöjen paikallisyhdistyksille | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

EsteettömyysVammaisetVapaa-aikaLiikuntaTerveysKokeilutOsallisuusYhteistyöVapaaehtoistoimintaPolitiikkaHarrastuksetHyvinvointi

573 katselukertaa

Kokeilu on luotu 09.11.2017

Soveltava Liikunta SoveLi ry, Tommi Yläkangas

Soveltavan liikunnan vaikuttamisopas terveysjärjestöjen paikallisyhdistyksille

Kokeilussa tuotettaisiin vaikuttamisopas, jonka avulla terveysjärjestöjen paikallisyhdistykset pystyisivät tehokkaammin vaikuttamaan soveltavan liikunnan kohderyhmän liikuntamahdollisuuksiin

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Ongelmana on soveltavan liikunnan kohderyhmän riittämättömät liikuntamahdollisuudet. Pulaa on mm. erityisryhmien liikunta/uimahallikorttien kattavuudessa, liikuntavuorojen saatavuudessa, liikuntapaikkojen esteettömyydessä... Terveysjärjestöjen paikallisyhdistyksissä on tarve saada lisätietoa siitä, miten he voisivat tehokkaasti vaikuttaa paikallistason liikuntamahdollisuuksiinsa. Haluamme oppia kehittämään paikallisyhdistyksien vapaaehtoistoimintaa yhä paremmin. Ajatus oppaan tekemiseen on saatu paikallistasolta ja nyt tarkoituksena on viedä paikallistason kehitysajatus käytäntöön. Koko prosessi tulee edetessään antamaan arvokasta oppia vaikuttamistyön kehittämiseen liittyen.

Miten kokeilu toteutetaan?

Terveysjärjestöjen paikallisyhdistyksille suunnatun vaikuttamisoppaan avulla paikallistason toimijoiden valmiudet vaikuttaa heidän omiin liikuntamahdollisuuksiinsa paranisivat oleellisesti. SoveLi ry tekee paljon valtakunnan tason vaikuttamistyötä soveltavan liikunnan kohderyhmän liikuntaolosuteiden edistämiseksi, mutta olisi erittäin tärkeää, että myös paikallistasolla olisi valmiudet tehdä vastaavaa vaikuttamistyötä. Opasta levitettäisiin SoveLin jäsenjärjestöjen (18 terveysjärjestöä) kautta paikallistasolle ja oppaalla olisi näin hyvät mahdollisuudet luoda vaikuttavuutta koko valtakunnan tasolle. Oppaan käytön tueksi järjestettäisiin myös koulutustilaisuuksia. Liikuntatoiminta on osoittautunut erittäin suosituksi terveysjärjestöjen toimuntamuodoksi ja sitä kautta on mahdollista saada lisää jäseniä ja aktiivisia toimijoita mukaan vapaaehtoistoimintaan. Kun vaikuttamistyön kehittämisen kautta paikallistason liikuntamahdollisuudet ja -toiminta vilkastuisi, olisi sillä potentiaalisesti suotuisia vaikutuksia myös yhdistysten muuhun vapaaehtoistoimintaan. Käytännössä kokeillaan sitä, kuinka tehokkaasti paikallistasolle suunnattu vaikuttamisopas johtaa tehostuneeseen vaikuttamistyöhön. Samalla kokeillaan eri terveysjärjestöjen paikallisyhdistysten valmiuksia tehdä yhteistä vaikuttamistyötä. Ajankohtaa on kaavailtu siten, että aineistoa voitaisiin viedä paikallistasolle 2019-2020. Eli käytännössä itse oppaan tulisi valmistua vuoden 2018 aikana.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa SoveLi ry yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Tässä vaiheessa ei ole vielä mietitty tarkkaa budjettia, mutta kokeilu aiheuttaa oppaan tuottamiseen ja koulutustapahtumiin liittyviä kuluja. Budjetti olisi varmaankin joitakin tuhansia euroja.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimillä on käytössään työaikaresurssit. Esim. SoveLin toiminnnajohtaja on sitoutunut käyttämään työaikaansa kokeilun eteenpäin viemiseen.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilu on vasta ideavaiheessa.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeilu on vasta ideavaiheessa.