Taiteilijoiden ajatuspaja | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

619 katselukertaa

Kokeilu on luotu 19.05.2017

Arts Management Helsinki

Taiteilijoiden ajatuspaja

Mihin kysymyksiin tai teemoihin taiteilijoista koostuva ajatuspaja voisi tarttua?

Miten kokeilu toteutetaan?

Ajatuspajat kehittävät ideoita ja ehdotuksia yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä poliittisten ja taloudellisten kysymysten ratkaisemiseksi. Yhteiskunnalliset kysymykset eivät kuitenkaan ole vain tieteellä ratkaistavia. Mitä uutta syntyy, kun ajatuspaja koostuu taiteilijoista? Taiteellisen toiminnan ja ajattelun tuottamat havainnot ja tietämisen tavat ovat vielä marginaaliasemassa verrattuna siihen luottamukseen, jota tunnetaan tieteen tuottamaan tietoon. Miten taiteilijat otetaan mukaan yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisuun?

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

19.05.2017

Arts Management Helsinki kehitti ja kokeili vuosina 2015-2016 toimintamuotoa, joka kokosi taiteilijoiden ajattelua, tietoa ja tietämystä. Taiteilijoiden ajatuspaja oli hankemuotoisena käynnistetty foorumi, jonka taustalla oli ymmärrys ja tieto taiteen yhteiskunnallisesta merkityksestä, sen muutosvoimasta sekä taiteilijoiden työn ja roolien laajentumisesta. 


Taiteilijoiden ajatuspajaan osallistui vapaita taiteilijoita, jotka työskentelevät laajasti taiteen kentällä. He osallistuivat ajatuspajatyöhön oman taiteellisen työn ohessa tai osana sitä. Hankkeessa keskityttiin erityisesti taiteellisen ajattelun analysointiin, yhteisen ymmärryksen luomiseen ryhmässä sekä eri metodien kokeiluun.


Taiteilijoiden yhteiskunnallisena tehtävänä on luoda uutta, kyseenalaistaa ja provosoida, tarjota näkymiä myös siihen mitä ei vielä ole ja pyrkiä muuttamaan maailmaa – käyttää omaa osaamistaan ja lisätä yhteistä kulttuuripääomaa omalla työllään. Taiteilijoiden ajatuspajan tavoitteena oli antaa tälle tehtävälle uudenlainen alusta.


Mihin tällaista alustaa ja toimintatapaa voisi käyttää? Millaisiin teemoihin taiteilijoiden ajatuspaja voisi tarttua? Minkälaisia mahdollisuuksia taiteilijoiden ajatuspajatoiminnalla voisi olla, minkälaisia yhteistyökumppanuuksia sille voisi löytyä?

 

Yhteiskunnalliset kysymykset eivät ole vain tieteellä ratkaistavia. Niihin liittyy aina myös kulttuurisia käsityksiä, näkyviä tai näkymättömiä arvoja ja uskomuksia, joihin ei pääse vain tieteellisin menetelmin käsiksi. Käytännönläheinen ongelmanratkaisu ei vielä avaa kaikkia monitahoisia solmuja tai pura siiloja, jotka ovat yhteiskunnallisen uusiutumisen esteenä. Taiteellinen tietäminen on tieteen rinnalla kulkeva todellisuussuhteen muoto, jonka potentiaalia ei toistaiseksi olla otettu tosissaan. Voisiko tämä muuttua?

<em>Arts Management Helsinki on voittoa jakamaton osakeyhtiö, jonka tarkoituksena on auttaa taiteilijoita ja yhteisöjä sekä mahdollistaa uusia toimintamalleja taiteen kentällä. Toiminnan fokuksessa on taiteilijoiden toimintaedellytysten parantaminen, uudenlaisten kumppanuuksien ja yhteistyömallien luominen sekä tuotannollisten rakenteiden vahvistaminen ja uudistaminen.</em>

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit