1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

AikuisetHarrastuksetKuntaVapaa-aikaLapsetLiikuntaLuontoNuoretTerveysVapaaehtoistoimintaLiiketoimintamallitToimintamalliYhteistyöPalvelumuotoiluMaakuntaHyvinvointi
Kokeilu on luotu 04.01.2018

Taivalvaara osaksi urheilu- ja liikuntaekosysteemiä

Hankkeen avulla halutaan rakentaa usean toimijan urheilu-, liikunta- ja hyvinvointimatkailun kokonaisuus Pohjois-Suomen liikunta- ja urheiluopistojen, lähialueiden matkailuyrittäjien sekä muiden hankkeessa esille nousseiden tahojen kanssa, jossa Taivalvaaralla on oma ensisijainen kohderyhmänsä. Tämän lisäksi selvitetään mahdollisuuksia, jolla Taivalvaara/Taivalkoski pystyy tarjoamaan yhteistyökumppaneille näiden tarjontaa täydentävää aktiviteettitoimintaa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Hankkeessa halutaan selvittää, kuinka vuosien saatossa Taivalvaaralle ja Taivalkoskelle rakennettu erinomainen ja monipuolinen liikuntainfra saataisiin mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Olisiko liikuntamatkailun kehittäminen ratkaisu Taivalkosken matkailuelinkeinon kehittymiselle?