Tampereen kaupungin työsuhdepyörät | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta

Kokeilun teemat

IlmastoLiikenne

2877 katselukertaa

Kokeilu on luotu 30.04.2020

Tampereen kaupungin työsuhdepyörät

Kokeilun tavoitteena on kaupungin työntekijöiden pyöräilyn ja työhyvinvoinnin edistäminen, sekä viihtyisän ja joustavan kaupunkiliikkumisen tukeminen. Pyöräilyyn kannustamisen kautta halutaan vähentää yksityisautoilua, päästöjä ja ruuhkia. Kokeilulla luodaan kaupungin työntekijöiden kestävän liikkumisen työsuhdepyörämalli, pilotoidaan se ja arvioidaan sen jatkomahdollisuudet.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Liikennesektori on suurelta osin fossiilisen energian varassa ja sen päästöt kattavat yli neljänneksen Tampereen kasvihuonekaasupäästöistä. Päästötöntä liikkumista tukevasta kokeilusta olisi hyötyä erityisesti Tampereen kaupungin liikkuvan ja jalkautuvan työn käytössä hyvinvointikeskuksilla ja lähitoreilla. Tampereen kaupunki tarjoaa tällä hetkellä kuntalaisten yhteiskäyttöön osassa kaupunkia kaupunkipyöriä ja varsinainen kaupunkipyöräjärjestelmä on tulossa kaupunkiin vuonna 2021. Kaupungin työntekijöille on myös yksittäisiä yksikkökohtaisia sähköpyöriä lainattavaksi. Työsuhdepyörä olisi työntekijän näkökulmasta kuitenkin houkuttelevampi kuin kaupunkipyörät, mahdollistaessaan pienellä kustannuksella henkilökohtaiseen käyttöön sopivan pyörän käyttämisen. Henkilökohtainen pyörä tukee pitkienkin matkojen liikkumista päästöttömästi olemalla käyttäjälleen ergonomisesti sopivan kokoinen ja ketterä. Työsuhdepyörän voisi ajaa kotiovelle asti, kuten omankin pyörän, ja pyörää voisi käyttää myös vapaa-ajalla, mikä vähentäisi fossiilisten polttoaineiden kulutusta mahdollisesti myös työntekijän muussa elämässä. Vuonna 2020 on erityistarve pyöräilyn tukemiselle, jotta saadaan COVID-19 pandemian aiheuttamaa käyttäjäkatoa julkisesta liikenteestä ohjattua kohti kevyttä liikennettä yksityisautoilun sijaan. Lisäksi työsuhdepyörien leasing mahdollistaisi myös sen, ettei pyöriä tarvitse ostaa kaupungin varastoon odottamaan, jos innokkaita käyttäjiä löytyisi. Käyttäjän pyöräilyintoa tukee myös se, että pyörän huolto on ulkoistettu. Näkyvä ja vaivaton työsuhde-etu kosiskelee myös uusia pyöräilijöitä. Suomessa työsuhdepyöriä on yritysten tarjoamina työntekijöilleen ja kunnissa työntekijöiden pyöräilyä on edistetty erilaisilla pyörähuollon tuilla, yhteiskäyttö- ja lyhytlainapyörillä, sekä kunnan tarjoamalla lainalla oman pyörän hankkimiseksi. Kuitenkaan yhdessäkään Suomen kunnassa ei ole työntekijöille varsinaisia työsuhdepyöriä työsuhde-etuna. Suomalaiset kaupungit, etenkin isot kaupungit, hakevat kaikki vaikuttavaa ja kustannustehokasta mallia henkilöstön kestävän liikkumisen tukemiselle toimiakseen suunnannäyttäjä ja toimiakseen omien ilmastotavoitteiden mukaisesti. Tampereen pilotti antaisi hyviä eväitä muille kaupungeille mallin laajempaan käyttöönottoon.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilun alussa laaditaan työsuhdepyöräilyn malli Tampereen kaupungille, jonka käyttöönotto pilotti käynnistetään alkusyksystä. Toteutus voisi toimia esimerkiksi siten, että laaditaan Tampereen kaupungin työsuhdepyöräsopimus, jonka kanssa työntekijä voi tehdä sopimuksen haluamansa Tampereella toimivan pyöräliikkeen kanssa. Valinnanvapaus tukisi sopivan pyörän löytämistä ja sijainniltaan työntekijälle parhaan palvelun valintaa. Työsuhdepyöräsopimukseen sisältyy huoltosopimus ja tavoitteena on huoltosopimustoimipaikkojen saaminen eri puolille kaupunkia eri pyöräliikkeisiin. Vaihtoehtoinen malli voisi olla, että kaupunki ostaa pyörät ja tarjoaa ne työntekijöiden käyttöön. Kokeilun kohderyhmänä ovat ensisijaisesti Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilökunta, jotka jalkautuvat hyvinvointikeskuksille ja lähitoreille. Hyvinvointikeskusten henkilökuntaa jalkautuu eri puolille kaupunkia lähitoreille tai hyvinvointikeskuksiin ja olisivat laajan liikkumisalueensa perusteella potentiaalista käyttäjäkuntaa. Työntekijä saa valita haluamansa hintaluokan pyörän käyttöönsä, josta omakustannusosuus tulee työntekijän maksettavaksi. Hankittava pyörä voisi olla veronalainen työsuhde-etuus, mutta työntekijällä on mahdollisuus myös ostaa pyörä itselleen sopimuskauden päätteeksi. Kokeilu käynnistetään alkukesästä 2020 aloittamalla mallin luominen. Tavoitteena laatia käytännön suunnitelma työsuhdepyörien käyttöönottamiselle syyskuun alkuun mennessä, johon kuuluu työsuhdepyöräsopimus, pyöräliikkeiden kiinnostuksen kartoitus sopimusten tarjoamiseen ja valitsemalla tarvittaessa rajattu työntekijöiden kohderyhmä hyvinvointikeskusten ja lähitorien työntekijöistä kokeilun toteutukseen. Pilottijakso on vuoden 2020 loppuun.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun operatiivisesta toteuttamisesta vastaa kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

10 000 euron kokeiluraha käytetään työsuhdepyörien hankkimiseen Tampereen kaupungin työntekijöille sekä toteutusmallin suunnitteluun.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tampereen kaupungin henkilöstöpalveluiden, liikennejärjestelmän suunnittelun ja sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntemus on kokeilun käytössä. Ohjausryhmässä ovat edustettuna nämä yksiköt.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Kokeilusta halutaan kokemusta työsuhdepyörien käytöstä sovellettavaksi suuremmassa mittakaavassa isommille työntekijämassoille. Kokeilusta tehdään ilmastovaikuttavuuden arviointi verrattuna alkutilanteeseen sekä kustannustehokkuuden arviointi jatkototeutusta ajatellen. Loppuvuodessa pidetään työpaja käyttäjien kokemuksista. Tavoitteena on saada mallista oppia toiminnan laajentamiseen ja saada siitä ideoita pyöräilyä edistävään kaupunkisuunnitteluun. Käyttäjät raportoivat pyörän käytöstä (kuinka usein ja minkälaisiin matkoihin käyttävät), sekä arvioivat palvelun laatua, kuten pyörän käyttömukavuutta sekä huollon sujuvuutta. Käyttäjien tekemästä laadunarvioinnista saadaan tietoa palvelun houkuttelevuudesta.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Tampereen kaupungin eri yksiköt toteuttavat kokeilun yhteistyönä.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Muuta rahoitusta ei ole haettu. Toistaiseksi ei ole tiedossa että toteutus toteutuisi ilman ympäristöministeriön rahoitusta.