Tarpeenmukainen lämmitys ja ilmanvaihto | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta

Kokeilun teemat

YmpäristöToimitilatIlmastonmuutosAutomaatioSisäilmaHiilijalanjälki

1309 katselukertaa

Kokeilu on luotu 24.03.2020

Tarpeenmukainen lämmitys ja ilmanvaihto

KETS-yhteyshenkilönä olen havainnut kuntapuolen toimijoiden pääasiassa vain keräävän tietoa energiankulutuksesta. Olemassa olevaa kiinteistöautomaatiota ei hyödynnetä juuri lainkaan energian kulutuksen optimaaliseen käyttöön. Myös sisäilma-olosuhteet paranevat tarpeenmukaisen lämmityksen ja ilmanvaihdon myötä.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

KETS-yhteyshenkilönä olen havainnut kuntapuolen toimijoiden pääasiassa vain keräävän tietoa energiankulutuksesta. Olemassa olevaa kiinteistöautomaatiota ei hyödynnetä juuri lainkaan energian kulutuksen optimaaliseen käyttöön. Myös sisäilma-olosuhteita saataisiin parannettua tarpeenmukaisen lämmityksen ja ilmanvaihdon myötä.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kiinteistö-automaatioon tehtävillä ohjelmamuutoksilla: 1. Ohjelmoidaan kaikkiin säädettävissä oleviin ilmanvaihtoihin normaalin käytön mukaan mitoitetun lisäksi käyttöajan ulkopuolelle rakennusteknisesti turvallinen minimi-ilmanvaihto. Ohjaus tehdään valvomosta muutettavissa olevan aikaohjelman mukaisesti. 2. Ohjelmoidaan myös lämmitys pudottamaan lämpötilaa käyttöajan ulkopuolella valvomosta säädettävissä olevan ulkolämpötilan mukaan säätyvän käyrän mukaisesti. Myöskin ilmanvaihdon jälkilämmityksen tulee pudottaa lämpötilaa samassa suhteessa.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Seinäjoen kaupungin tekninen valvonta yhteistyössä kiinteistöautomaatiotoimittajien kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti on 10000€. Kokeiluraha käytetään kokonaisuudessaan 62:n kiinteistön automaatiojärjestelmän ohjelmointimuutoksiin. Kiinteistöautomaatioita on kuudessa eri merkkisessä järjestelmässä.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Minulla itselläni on yli 20 vuoden kokemus automaation ohjelmoinnista. Meillä ei kuitenkaan ole kehityslisenssejä mihinkään käytössämme oleviin kiinteistöautomaatio-järjestelmiin joten ohjelmointityö on teetettävä automaatiourakoitsijoilla. Kaupungilla työskentelee myöskin vuosikymmenien vankan kokemuksen omaavia henkilöitä niin LVI:n, sähkön, isännöinnin, rakentamisen ja suunnittelun parissa.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Haluamme tietää paljonko energiaa voidaan säästää kuntien toimitiloissa automaatiota paremmin hyödyntämällä. Kokeilun tuloksia seurataan kiinteistökohtaisten energiankulutustietojen tuntikohtaisella seurannalla ja siitä tehtävien raporttien avulla.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Olemme automaatiotoimittajien kanssa yhteistyössä kehittämässä tarpeen mukaisen lämmityksen ja ilmanvaihdon ohjausta. Operoimme myös beta-testausvaiheen ja myöhemmän käytönaikaisen teknisen valvonnan.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Hankkeelle ei ole rahoitusta. Rahoitusta ei ole tiedossa kuntien erittäin heikossa taloustilanteessa sekä käynnissä olevien YT-neuvottelujen vuoksi.