Teemasta Toimeen | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

IkäihmisetMielenterveysSisällöntuotantoToimintamalliOsallisuusVapaaehtoistoimintaHarrastukset

581 katselukertaa

Kokeilu on luotu 14.11.2017

Ikaalisten Lähitori MoniTori , Henna-Maaria Jussila, Jenna Saarinen, Pirjo Berg ja Ikaalisten Mielihyvä ry, Reetta Kettunen, Sari Hellgren

Teemasta Toimeen

Tavoitteena on luoda uusia toimintatapoja ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien osallistavaan toimintaan. Vapaaehtoiset etsitään paikallisista yhdistyksistä ja harrastuskerhoista. Menetelmänä käytetään mielikuvitus- ja elämysdraamaa. Toteutus edellyttää osallistujilta 4-5 kokoontumista. Ensimmäisessä vaiheessa käytetään aikaa ryhmäytymiseen ja yhteisen mieluisan teeman valintaan. Toisessa vaiheessa suunnitellaan teemaan liittyviä aihepiirejä. Tämän jälkeen määritellään vapaaehtoistoimijoiden tehtävät ja roolit sekä lopullinen toteutussuunnitelma. Varsinaista toteutusta seuraa tilanteen muistelu ja jälkipuinti.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Vapaaehtoistoimijoiden yhteistyön laajeneminen ja toimintatapojen uudistuminen sekä vanhusten ja mielenterveyskuntoutujien osallistavan toiminnan lisääminen. - miten verkostoituminen onnistuu -löytyykö uusia ideoita ja toimintatapoja - sosiaalisten taitojen kehittyminen

Miten kokeilu toteutetaan?

Vapaaehtoistahojen yhteistyö kehittyy käytännön tekemisen kautta. Tilaisuuksien toteuttaminen usean erilaisen toimijan avulla luo todellisen tunnelman, missä osallistujat voivat kokea esim. matkailun iloa ja seikkailua. Osallistavaa roolia voidaan tukea monin eri keinoin. Jälkeenpäin voidaan muistella tilannetta tai lähettää " kortteja" kotiväelle. Valokuvaaminen on sekä tilaisuuksien luomisessa että jälkeenpäin muistelussa vahvasti mukana. Toteuttajat voivat olla sekä nuoria että vanhoja. Eri ikäisten kohtaaminen rennossa toiminnassa madaltaa vapaaehtoistoimintaan osallistumista. - osallistujilta kerättävä arviointi ( hymynaamat) - vapaaehtoisten palaute oppimisesta ja kokemuksista/taidoista - verkostoitumisen lisääntyminen ( verkostokartta alussa ja lopussa) - ilmapiirikuvaukset Orientaatiovaihe touko/kesäkuu 2018 ja toteutusvaihe syys/marraskuu 2018

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

- materiaalikulut - välinevuokrat - matka- ja palkkiokulut - markkinointi - ja tiedottamiskulut -raportointikulut - toimistokulut Rahallinen budjetti on vielä avoin. Vapaaehtoisten perehdyttäminen/ kouluttaminen vaatii ammatillista ohjausta

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimillä on vahva kuntouttava työote ikäihmisten ja mielenterveystyön parissa. Vapaaehtoiset tulevat aktiivisista harrastusryhmistä ja osaavat teemaan liitettävän aihealueen esim. kuvataideyhdistyksessä valokuvaus ja kuvallinen tekniikka, martoista löytyy ruoanlaittotaitoa makuelämyksiin, luontoryhmillä on luontokokemuksia, matkailun harrastajilta ja ja oppailta saadaan matkakokemuksia, Facebook-sivusto Ikaalisten Wanhoista valokuvista antaa monenlaisia teema-aiheita. Ikaalisissa on paljon yhdistyksiä, jotka ovat tottuneet tekemään verkostotyötä.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

15.11.2017

Suomessa on paljon paikallisia yhdistyksiä ja kerhoja, joissa on vahva potentiaali vapaaehtoistyölle. Vanhukset ja mielenterveyskuntoutujat syrjäytyvät usein virikkeellisestä ja aktivoivasta toiminnasta matkaesteiden ja taloudellisten syiden vuoksi. Toisaalta yhdistyksissä on paljon erilaisiin teemoihin liittyvää osaamista, jota ne voisivat kokemuksensa pohjalta jakaa myös syrjäytyville henkilöille. Monipuolisen ja todentuntuisen tilaisuuden toteuttaminen voisi antaa rohkeutta harrastajaryhmien jäsenille kohdata erilaisia ja eri-ikäisiä ryhmiä.

Ikaalisissa on lokakuussa 2017 toimintansa aloittanut matalan kynnyksen kohtaamispaikka Lähitori MoniTori paikallisille. Lähitori on Jalmari Jyllin Säätiön ja Ikaalisten kaupungin yhteistyötä. Se on osa Pirkanmaan liiton Ikäneuvo hanketta. Paikka tarjoaa yhdistyksille mahdollisuuden osallistua toteuttamaan erilaisia palveluja ja harrastustoimintaa.

Teemasta toimeen-hanke on oiva osallistava tapa kokeilla uudenlaisen sisällön tuottamista ja menetelmien kehittämistä . Hanke tukee tilojen tehokasta käyttöä. Toimintaan voivat osallistua kaikki paikalliset ikäihmiset sekä halukkaat vapaaehtoiset. Vapaaehtoisille hanke tarjoaa toimintatapoja syventävän oppimiskokemuksen. Mielenterveyskuntoutujille osallistava toiminta on tärkeä osa kuntoutumista. Kaikille osallistujille voidaan jakaa erilaisia tehtäviä esim . avustajina, roolihenkilönä, ja osallistua tilaisuuksiin aktiivisina toimijoina.

Toimintamalli on monistettavissa myös muiden toimijoiden käyttöön.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit