Teollisuuden ylituotannon uudelleenpakkaaminen ja jakelu | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta
  • Sparrausta

Kokeilun teemat

HävikkiIlmastonmuutosRuokatuotantoPakkausYlijäämäruokaHiilijalanjälki

1712 katselukertaa

Kokeilu on luotu 29.04.2020

Teollisuuden ylituotannon uudelleenpakkaaminen ja jakelu

Yhdityksen toimintaidea on ruokahävikin pienentäminen ja myös muilla toimilla yleisesti ympäristö- ja ilmastoystävälliset toimenpiteet. Yhdistyksessä on vuosien varrella kehitetty varsin toimiva hävikkiruokalogistiikka ja sillä on keittiötilat hävikkiruokaravintolassa. Kokeilun avulla on tarkoitus kehittää ravintolan rinnalle ruokateollisuuden ylituotannon uudelleenpakkaamista, prosessointia ja jakelua ympäristöystävällisien logistiikan avulla suoraan kuluttajille ja/tai jakelukanavan kautta.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Projektin tavoitteena on tuottaa "oma tuotemerkki" teollisuuden ylijäämästä, mikä edistää ruokahävikin hyötykäyttöä. Pakkausmateriaalien sekä logistiikan osalta etsitään ratkaisuja, jotka jättävät mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen. Sosiaalisen vastuullisuuden aspekti on vahvasti mukana, sillä jatkossa tuotantoon voidaan osallistaa vaikeasti työllistyviä, mistä yhdistyksellä on jo kokemusta.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilu toteutetaan vuoden 2020 aikana ja sisältää esimerkiksi seuraavia tekemisiä: - aikataulutus ja kokonaisbudjetin pilkkominen eri toimintoihin - työryhmä kootaan ja projektiin perehdytetään. - olemassa olevat resurssit arvioidaan ja tehdään suunnitelma puuttuvien resurssien esimerkiksi laitteiden hankinnasta - yhteistyötahot kontaktoidaan kuten hävikkiuhan alta pelastettavien raaka-aineiden tuottajat, logistiikka, jakelukanavat jne. - pakkausten suunnittelu, testaus ja hankinta: materiaalit, pakkausvälineet, tuotemerkin visuaalinen suunnittelu tai hahmottelu, selvitys tarpeellisista pakkausmerkinnöistä, EAN-koodit jne - omavalvonnan ja mahdollisten lupien suunnittelu ja hankkiminen - pilotointisuunnitelma ja -toteutus - markkinointi, myynti ja jatkokehitys - prosessin toteutumisen arviointi: ajallaan, laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilussa kumppaneina on ainakin ruoka-alan yrityksiä, pakkaus- ja logistiikka-alan toimijoita, mahdollisesti Forum Virium.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Koko projektin budjetti tulee olemaan varsin paljon suurempi mutta tätä kokeilurahaa haetaan 10.000€. Sitä käytetään osin kokeilun työvoimakustannuksiin mutta noin 80% tästä menee kalustohankintoihin (esimerkiksi jäähdytyskaappiin, vakumointi- ja tarroituslaitteisiin ja pakkaustarvikkeisiin sekä kokeiluajan logistiikkakustannuksiin).

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Yhdistyksellä on runsaasti käytännön kokemusta ruokahävikin pienentämisestä, hankkeista, kokeiluista ja myös liiketoiminnasta, vaikkakin on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka käyttää mahdolliset tuotot ilmastoystävällisiin toimiin ja työllistämiseen. Vuosien varrella on kertynyt kontakteja kokeilussa tarvittaviin tahoihin sekä ymmärrystä kiertotalouden lainalaisuuksista. Business Finlandin esiselvitysrahoitusta on haettu tähän projektiin mutta sitä ei ole vielä myönnetty, eikä sitä voi käyttää esimerkiksi investointeihin, markkinointikuluihin tai esimerkiksi kokeiluajan pakkausmateriaalien hankintaan.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Uusiokäyttömahdollisuuksia teollisuuden ylijäämästä. Tätä on tehty jonkin verran aiemminkin mutta tarkoitus on tehdä kunnollinen tuotekehitysprojekti, jonka avulla teollisuuden ylijäämää voidaan prosessoida ja jakaa tehokkaasti. Tuloksia mitataan sekä laadullisesti että määrällisesti. Tavoitteena on luoda hävikkiruokaravintolan rinnalle toiminta-ajatusta tukevaa toimintaa, joka tuottaa synergiaa yhdistyksen tavoitteiden ja teollisuuden ylijäämän ja -tuotannon kanssa.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Helsingin kaupungilla on useampia tahoja, joiden kanssa kokeilun aikana voi tehdä yhteistyötä.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Aiemmin mainittu hakemus BF:sta, muuta ei ole haettu. Jos se myönnetään, voidaan kokeilusta tehdä vain esiselvitys ja suunnitelma. Käytännön toimista tulee ilman YM:n rahoitusta huomattavasti suppeampaa.