Terveydenhuollon potilasdokumentointi-järjestelmä (kokeiluhaku: tekoäly) | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

Tekoäly

1236 katselukertaa

Kokeilu on luotu 31.05.2018

Antti Mäkitalo, Vaasan ammattikorkeakoulu

Terveydenhuollon potilasdokumentointi-järjestelmä (kokeiluhaku: tekoäly)

Kokeilun avulla haetaan ratkaisua potilastietojen dokumentointiin tekoälyn avulla.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Terveydenhuoltohenkilöstö kuluttaa huomattavan osan työajastaan rutiiniluonteiseen byrokratiaan. On esimerkiksi arvioitu, että lääkärin työajasta lähemmäs 50% kuluu muuhun kuin varsinaiseen lääkärin työhön kuten raporttien laatimiseen ja muuhun byrokratiaan. Kokeilusta halutaan oppia miten automaatiolla tuotetun datan avulla voidaan tekoälyä hyödyntäen hakea huomattavia säästöjä samalla parantaen tiedon laatua ja näin ollen potilasturvallisuutta.

Miten kokeilu toteutetaan?

Terveydenhuollon asiakaskäyntien digitalisointi oleellisen tärkeänä osana sote-palveluiden kehitystyötä ja huomattavaa kustannusten säästöä. Tavoitteenamme tätä taustaa vasten on selvittää ja kartoittaa workflow, jolla voidaan tekoälyä hyväksikäyttäen hakea datasta kulloinkin tarvittavaa tietoa esimerkiksi osaksi potilaskertomusta, diagnoosia, varmentamista, sairastodistusta jne. Käytännössä dataa kerättäisiin vastaanottohuoneeseen kiinteästi sijoitetulla videokameralla, joka kuvaa käynnin. Tallenteesta poimitaan sitten oleellinen sisältö puheen- ja kuvantunnistuksen avulla tekoälyä hyödyntäen. Edellä kuvattu tavoitetila vaatii laajemman perehtymisen ja resursoinnin ja jää tämän hakemuksen ulkopuolelle. Tässä kokeilussa perehdytään ja selvitetään miten dataa tutkimustilanteessa kerätään ja miten siitä poimitaan oleellista sisältöä tekoälyn avulla. Selvitetään ja kartoitetaan puheentunnistuksen toimivuutta ja tähän tarvittavia teknisiä ratkaisuja ja resursseja. Lisäksi testataan koko konseptin toimivuutta ja etsitään workflow jolla tiedot voidaan hakea tekoälyn avulla datasta (esim. potilaskertomukset, diagnoosit) käytännön testien avulla selvitetään laajemmin idean soveltuvuutta. Syksyllä 2018. Aikataulu tarkennetaan myöhemmin.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Vaasan ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijat opettajien ohjaamina.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Aihealueen selvitystyö ja testiympäristön ideointi ja rakentaminen vaatii vähintään 5.000 euroa. Budjettiin sisältyy laitehankintoja ja henkilöstökuluja

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Vaasan ammattikorkeakoulussa on menossa IoT-projekti ja ajatuksena on, että tässä käytetään projektiin kuuluvaa henkilöstöä. IoT-projektin aikana on perehdytty myös tekoälyn mahdollisuuksiin. Lisäksi sosiaali- ja terveysalan opettajat ja opiskelijat tuovat osaamisensa ja panoksensa kokeiluun.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

30.04.2019

Kokeilun eteneminen

Kokeilun ovat toteuttaneet: Klaus Salonen ja Antti Mäkitalo / Vaasan ammattikorkeakoulu

Potilastietojen dokumentointi perustuu koko vastaanoton tallentamiseen kameralla. Näin vastaanotosta saadan täydellinen dokumentti automaattisesti. Videotaltiosta generoidaan tekstimuotoinen sisältö ja se indeksoidaan. Indeksoinin avulla helpotetaan dokumentin käyttöä liittämällä siihen pääkohtia varten tagit. Näiden avulla videosta voidaan hakea vain kulloinkin tarvittavia tietoja. Koko videota ei tarvitse käydä läpi.

Videomateriaalin indeksointia varten kokeilussa kartoitettiin vaihtoehtoja ja ideoitiin tekniikoita. Yksi vaihtoehto videoindeksointiin on Microsoftin Videoindexer (https://www.videoindexer.ai) Sovelluksessa on mukana myös puheen muuntaminen tekstiksi (tosin suomen kieli ei ole vielä tuettu)

Sovelluksen avulla voidaan toteuttaa demo, jolla havainnollistetaan videomuotoisen sisällön muuntamista muotoon, jota on helpompi hyödyntää myöhemmin.

Kokeilussa on mietitty projektiryhmässä miten vastaanototilanne taltioidaan teknisesti; olisiko esim. 360-kamera tässä hyvä ratkaisu. Ratkaisua ei ole testattu, mutta workflow on ideoitu.


Tekoälykokeilut - päätöstilaisuus 6.11.2018
Loki


Kesäkuu 2018

Projektiryhmä Salonen Mäkitalo ideoi alustavasti kokeilujen toteutusta ja niiden ajoittamista niin, että kokeilut ovat valmiina marraskuussa.


Heinäkuu 2018

Aloitettu eri alustojen ja niiden kattamien tekoälypalveluiden katoitustyö ja aloitettu perehtyminen niiden toimintaan.


Elokuu 2018

Projektiryhmä Salonen Mäkitalo ideoi terveydenhuollon dokumentointijärjestelmän toteutusvälineitä. Ajatuksena oli automatisoida potilaskertomuksen luontia ja dokumentointia videokuvauksen avulla tarkoituksena vapauttaa resursseja, parantaa laatua sekä oikeusturvaa. Etsittiin sovelluksia, jotka käsittelevät videomuotoista sisältöä indeksoimalla ja luomalla videosta tekstiversio potilastapaamisesta. Tällä tekniikalla varsinainen dokumentointityö muuttuisi oleellisesti ja resursseja voitaisiin vapauttaa muuhun työhön.


Syyskuu 2018

Kartoitettiin edelleen sovelluksia. Yksi vaihtoehto videoindeksointiin on Microsoftin Videoindexer (https://www.videoindexer.ai) Sovelluksessa on mukana myös puheen muuntaminen tekstiksi (tosin suomen kieli ei ole vielä tuettu). Sovelluksen avulla voidaaan toteuttaa dokumentointijärjestelmän demoversio.          


Lokakuu 2018

Ideoitiin dokumentointijärjestelmän käytettävyyttä ja mietitittiin miten tietoturva tässä toteutetaan. Emme kuitenkaan lähteneet rajaamaan kokeilua liiaksi tietoturva-asioilla, sillä valmiiksi lukkoonlyödyt tiukat reunaehdot rajaavat helposti ideointia. Video on kuitenkin vain uudenlainen tallenne kehitettäessä dokumentointia ja sen tietoturva arvioidaan ja laitetaan kuntoon sitten ajallaan. Tietenkin potilastiedot ovat jokaisen henkilökohtaisia tietoja ja niiden turvaaminen on oleellisen tärkeätä.


Marraskuu 2018

Valmistautuminen kokeilun esittelytilaisuuteen 6.11.2018.

Esitykset Helsingissä 6.11.2018

Julkaisimme kokeiluista lehdistötiedotteen:


”VAMKin tekoälykokeilulla huomattavat säästöt terveydenhuoltoon

Valtioneuvoston rahoittamat tekoälykokeilut esitettiin Helsingissä 6.11.

VAMKin opettajatiimi esitti kaksi terveydenhuollolle suunnattua ratkaisumallia. Kyseessä oli ratkaisumalli potilaan terveydenhuollon yhteydenoton tehostamiseen ja potilaskertomuksen digitalisointiin. Kummatkin kokeilut perustuivat tekoälyn hyödyntämiseen.

Potilaskertomuksen automatisointi osoitti huomattavia, arviolta n. 160 milj. euron vuosittaisia säästömahdollisuuksia. Kokeilua jatketaan yhteistyössä Vaasan keskussairaalan kanssa.

Tietojenkäsittelyn opettajatiimi Klaus Salonen ja Antti Mäkitalo toteuttivat tekoälykokeilut kuluvan vuoden kesän ja syksyn aikana. Kokeilut rahoitti Valtionneuvoston kanslian Kokeileva Suomi –hanke, jonka tilaajana toimi Motiva Oy.”

Tiedotteen pohjalta : sanomalehti Pohjalainen julkaisi kokeiluista jutun.


Kokeiluista kerrottiin myös Vaasan ammattikorkeakoulun Facebook-sivuilla


https://www.facebook.com/VAMKofficial/videos/vb.118169001579219/2186185678288307/?type=2&theater


Joulukuu 2018

Vierailimme Vaasan keskussairaalassa ja esittelimme kokeilujen tuloksia. Keskussairaalassa oltiin kiinostuneita hankkeesta. Tavoitteena on jatkaa yhteistyötä keskussairaalan kanssa niin, että voisimme pilotoida Chatbottia. Pilotoinnin jälkeen on helpompi arvioida sovelluksen käytettävyyttä ja soveltuvuutta.


Maaliskuu 2019

Kokeilumme olivat esillä myös Tieken 26.3.2019 järjestämässä Kilpailukykyä tekoälyllä ja alustataloudella! - seminaarissa.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit