Terveydenhuollon potilasdokumentointijärjestelmä | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Tekoäly

982 katselukertaa

Kokeilu on luotu 31.05.2018

Antti Mäkitalo, Vaasan ammattikorkeakoulu

Terveydenhuollon potilasdokumentointijärjestelmä

Kokeilun avulla haetaan ratkaisua potilastietojen dokumentointiin tekoälyn avulla.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Terveydenhuoltohenkilöstö kuluttaa huomattavan osan työajastaan rutiiniluonteiseen byrokratiaan. On esimerkiksi arvioitu, että lääkärin työajasta lähemmäs 50% kuluu muuhun kuin varsinaiseen lääkärin työhön kuten raporttien laatimiseen ja muuhun byrokratiaan. Kokeilusta halutaan oppia miten automaatiolla tuotetun datan avulla voidaan tekoälyä hyödyntäen hakea huomattavia säästöjä samalla parantaen tiedon laatua ja näin ollen potilasturvallisuutta.

Miten kokeilu toteutetaan?

Terveydenhuollon asiakaskäyntien digitalisointi oleellisen tärkeänä osana sote-palveluiden kehitystyötä ja huomattavaa kustannusten säästöä. Tavoitteenamme tätä taustaa vasten on selvittää ja kartoittaa workflow, jolla voidaan tekoälyä hyväksikäyttäen hakea datasta kulloinkin tarvittavaa tietoa esimerkiksi osaksi potilaskertomusta, diagnoosia, varmentamista, sairastodistusta jne. Käytännössä dataa kerättäisiin vastaanottohuoneeseen kiinteästi sijoitetulla videokameralla, joka kuvaa käynnin. Tallenteesta poimitaan sitten oleellinen sisältö puheen- ja kuvantunnistuksen avulla tekoälyä hyödyntäen. Edellä kuvattu tavoitetila vaatii laajemman perehtymisen ja resursoinnin ja jää tämän hakemuksen ulkopuolelle. Tässä kokeilussa perehdytään ja selvitetään miten dataa tutkimustilanteessa kerätään ja miten siitä poimitaan oleellista sisältöä tekoälyn avulla. Selvitetään ja kartoitetaan puheentunnistuksen toimivuutta ja tähän tarvittavia teknisiä ratkaisuja ja resursseja. Lisäksi testataan koko konseptin toimivuutta ja etsitään workflow jolla tiedot voidaan hakea tekoälyn avulla datasta (esim. potilaskertomukset, diagnoosit) käytännön testien avulla selvitetään laajemmin idean soveltuvuutta. Kokeilu alkaa 2018 syyskuussa ja päättyy lokakuussa.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Vaasan ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijat opettajien ohjaamina.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Aihealueen selvitystyö ja testiympäristön ideointi ja rakentaminen vaatii vähintään 5.000 euroa. Budjettiin sisältyy laitehankintoja ja henkilöstökuluja

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Vaasan ammattikorkeakoulussa on menossa IoT-projekti ja ajatuksena on, että tässä käytetään projektiin kuuluvaa henkilöstöä. IoT-projektin aikana on perehdytty myös tekoälyn mahdollisuuksiin. Lisäksi sosiaali- ja terveysalan opettajat ja opiskelijat tuovat osaamisensa ja panoksensa kokeiluun.