THE center (Terveyden ja Hyvinvoinnin Edistämisen keskus) | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

EsteettömyysHoivaIkäihmisetKorkeakouluVammaisetVapaa-aikaLiikuntaMielenterveysNuoretYliopistoHyväntekeväisyysYhteisöSisällöntuotantoToimintamalliKuntoutusYhteisöllisyysAsunnottomuusYksinäisyysVapaaehtoistoimintaLuontoHarrastuksetHyvinvointi

642 katselukertaa

Kokeilu on luotu 04.10.2017

JELE Ry, Toiminnanjohtaja Marko Nieminen

THE center (Terveyden ja Hyvinvoinnin Edistämisen keskus)

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen keskuksessa järjestetään hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä tukevaa toimintaa ympäristössä, joka jo itsessään kuntouttaa. Kohteessa on räätälöityjä palveluita järjestöjen/kuntien, ryhmien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Syrjäytymisuhassa oleville Ihmisille tarjotaan luksusta arkeen, ympäristössä jossa luonto/ihminen tavattavissa. Osallistujien on mahdollisuus saada terveyspaketti ruokailuineen toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Teknologian kehitys, tekniikan kehittyminen ja hektinen maailma etäännyttää ihmisiä toinen toisistaan. Ihminen on luotu auttamaan, tukemaan, opastamaan ja ohjaamaan toinen toistaan ja erityisesti vahvemmat heikompiosaisia. Kaikki ei aina pysy mukana kehityksessä ja syitä on monia/moninaisia. Heikompiosaiset (vammaiset ja sairaat)tarvitsevat opastusta, ohjausta ja neuvontaa terveytensä edistämiseksi ja samalla erittäin merkittävää vertaistukea. Useat henkilöt kuntoutuisivat, pääsisivät kiinni (mahd.) työelämään, saisivat merkittävää vertaistukea ja kokisivat itsensä tärkeäksi osaksi yhteiskuntaa. Keskus tekisi yhteistyötä Satakunnan sairaanhoitopiirin (SataSote) kanssa ja toimintaa (psykososiaalista, liikunnallista ja kuntouttavaa)järjestettäisiin eri vammaisryhmille, potilasryhmille ja eläkeläisryhmille kohteessa jossa olisi ihminen tavattavissa ja luonto olisi osana kuntoutusta. Yhteiskunnassa on paljon tietoa, taitoa ja osaamista. Liikunta ja terveyttä edistävä toiminta on aivan liian alihyödynnetty keino kohentaa vammaisten ja sairaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Alihyödynnetty keino on myös vertaistuen mahdollisuus, joka antaa kanssaihmisille uskoa tulevaan ja tukee koko yhteisöä.

Miten kokeilu toteutetaan?

Konkreettisella, ihmisläheisellä toiminnalla (psykososiaalinen, liikunnallinen ja kuntouttava) ennaltaehkäisemme vammaisten ja sairaiden syrjäytymistä ja suomme edellytyksiä (vertaisryhmä) näiden henkilöiden kuntoutumiselle ympäristössä, joka itsessään kuntouttaa ja jossa on ihminen tavattavissa. Idea toimita-idea ratkaisee moninaisia ongelmia: ennaltaehkäisee syrjäytymistä, kuntouttaa vammaisia ja sairaita, edesauttaa osallisuutta ja yhteistä hyvää, antaa merkittävää koulutusyhteistyömahdollisuutta (SAMK, yliopistokeskus), keskuksen ilmapiiri, toiminta ja kohde antaa vammaisille ja sairaille uskoa elämään ja huomiseen. Kohde ja toiminta kohteessa suo edellytyksiä vähentää sairaanhoidon kuluja. Alustavaa yhteistyöesitys on toimitettu Satakunnan ammattikorkeakoululle. Teemme alustavat ja kattavat suunnitelmat/aikataulutuksen projektin etenemiseksi. Tarkoituksemme on selvittää Satakunnan kuntien toiveet/tarpeet vammaisten, sairaiden ja ikäihmisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn kohentamiseksi. Selvitämme koulutusyhteistyönä Satakunnan alueen Sote-kiinteistöt ja niiden mahdollinen uusiokäyttö ja investointitarpeet. Satakunnan järjestöjen/potilasryhmien kautta selvitetään tarpeet toiminnasta, tiloista ja toimintaperiaatteista. 1.1-31.12.2018

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa JELE Ry/Marko Nieminen, yhteistyössä satakunnan ammattikorkeakoulun sekä yliopistokeskuksen kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

58000€