Tietojärjestelmien säädösten mukaisuuden huomioinen tuotekehityksessä | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

653 katselukertaa

Kokeilu on luotu 30.07.2018

Tietojärjestelmien säädösten mukaisuuden huomioinen tuotekehityksessä

Kokeiluhankeen tavoitteena on löytää luonteva dialogi kuntien tietojärjestelmien yhteentoimivuutta edistävien tahojen ja lainsäädännön kehitystyötä tekevien viranomaisten välille. Lisäksi pyritään luomaan hyvät käytänteet, jotta säädösmuutostyö ei aiheuta turhia ja yllättäviä kustannuksia kunnille. Tavoitteena on myös kehittää toimintamallit, joilla tietojärjestelmien päivityksillä pystytään tukemaan nopeammin uusien säädösten jalkautumista kuntakentälle. Yhteistyöhön tarvitaan toimivat roolit: säädösmuutosvalmistelijoiden ei tule liikaa puuttua kuntien tietojärjestelmäkehitykseen, eikä ohjelmistokehittäjien säädösvalmisteluun. Hankkeesa kartoitetaan myös ajatuksia ja (sähköisiä) toimintatapoja siitä, miten tietojärjestelmätoimittajat voivat auttaa ja tukea säädösvalmistelua.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehityksen rahoituksen ja organisoinnin osaksi hallintoa. Organisoitumisen tarve ja avoimuus

Miten kokeilu toteutetaan?

Säädösvalmistelijat oppivat viestimään, että mitä ovat tekemässä.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

kokeilija

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

n. 20000 €

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Saavutti tietoisuuden leviämisentasolla, mutta käytännön toteutus kokeiluajatuksen jälkeen jää hallinnon vastuulle.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehitys on oltava hallintovetoista ja säädöksiin sidottua. Se ei voi olla projekti- tai kokeiluluontoista.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Oletan, ettei tapahdu mitään. Kokeilut ovat kokeiluja.