TIETOMALLIPOHJAINEN RAKENNUSLUPA ASUINKERROSTALOHANKKEESSA | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

430 katselukertaa

Kokeilu on luotu 02.04.2018

Järvenpään rakennusvalvonta

TIETOMALLIPOHJAINEN RAKENNUSLUPA ASUINKERROSTALOHANKKEESSA

Kokeiluhankkeessa testattiin tietomallipohjaisen rakennuslupaprosessin eri vaiheissa hyödynnettäviä työkaluja ja koko prosessin kulkua kolmessa kerrostalohankkeessa kolmessa eri kunnassa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Lupakäsittelyn kokeileminen tietomallipohjaisesti Kuinka suuri osa säädösten vaatimuksista voidaan lupakäsittelyn yhteydessä tietomallista tarkastaa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Tietomallipohjaista lupakäsittelyä testattiin käytännön asuinkerrostalokohteissa. Kokeilu toteutettiin 6.6.2017-31.12.2017 välisenä aikana.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Hanke tehtiin kolmen eri kunnan (Hyvinkää, Järvenpää ja Vantaa) sekä neljän eri toimittajan (Evolta, Gravicon, Solibri, Sova3D) yhteishankkeena.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Hakemuksen budjetti oli 282 500 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 157 886 euroa. Muuta rahoitusta ei tullut.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimin jäsenillä on erittäin hyvä osaaminen tietomallintamisesta ja sähköisistä lupaprosessipalveluista.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Tavoitteet saavutettiin

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Pääosa rakennuslupakäsittelyn teknisistä tarkastuksista voidaan tehdä tietomallipohjaisesti, mikäli malli on tehty oikein. Tämä mahdollistaa valtakunnallisesti yhtenäisemmän ja sujuvan lupakäsittelyn. Kaikille osapuolilla tarvitaan koulutusta. Ifc-tietodostomuoto tulee saada hyväksyttyjen tiedostomuotojen joukkoon.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Rakennushankkeiden kokeilumuotoista käsittelyä tietomallipohjaisesti. Koulutusta eri toimijoille.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

08.04.2019

Kokeiluhankkeessa testattiin tietomallipohjaisen rakennuslupaprosessin eri vaiheissa

hyödynnettäviä työkaluja ja koko prosessin kulkua kolmessa kerrostalohankkeessa kolmessa

eri kunnassa. Näissä hankkeissa kokeiltavat vaiheet olivat: 


1. UAV-kopterilla kohdeympäristön kuvaus ja mallintaminen pistepilveksi, 

2. Malliin määritettävän koordinaattipisteen hyödyntäminen IFC-mallin automaattisessa

sijoittamisessa kaupunkimalliin, 

3. IFC-mallin pre-check ennen viranomaiselle toimitusta,

4. Rakennus- ja huoneistotietojen lukeminen automaattisesti IFC-mallista

rakennuslupahakemukseen ja VRK:ta varten, 

5. IFC-mallin muunnos CityGML kaupunkimallin osaksi. 

Hankkeessa arvioitiin prosessin toimivuutta viranomaisten, luvanhakijoiden ja

suunnittelijoiden näkökulmasta. Hanke liittyy VM:n SAPA-hankkeeseen IFC-mallien

arkistoinnin osalta ja BuildingSMART Finlandin Vakiointiryhmän työhön.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit