Tietomallit kiinteistöjen huollossa ja ylläpidossa (Kira-digi) | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

543 katselukertaa

Kokeilu on luotu 26.03.2019

Tietomallit kiinteistöjen huollossa ja ylläpidossa (Kira-digi)

Kokeiluhankkeen tavoitteena oli muodostaa tietomalleihin perustuva ratkaisu kiinteistöjen ylläpidon ja huollon tarpeisiin, mikä johtaa jatkokehityksen kautta kaupallisesti toimivaan sovellukseen.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Tulokset saavutettiin pääosin. Objektien ja tuotetiedon linkitystä saatiin testattua koekohteessa, ja lopputuloksena syntyi yhdistelmätietomalli avoimessa IFC-muodossa. Kokeilun aikana osallistujien ymmärrys huollon ja ylläpidon tarpeista lisääntyi niin suunnittelu- kuin rakentamisvaiheenkin osalta. Loppukäyttäjän työkalu jäi visuaalisen prototyypin tasolle, mutta sen jatkokehitys hankkeen päätyttyä on mahdollista. Osana kokeiluhanketta määriteltiin erilaisia jatkokehitystarpeita.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Nykyisessä tietomalleihin perustuvassa toimintamallissa on totuttu siihen, että vain suunnittelijat tekevät muutoksia tietomallien tietosisältöön. Alalla on kuitenkin havaittavissa kehitystä siihen suuntaan, että IFC-malleja ollaan tuomassa muokattaviksi – ehkä myös rikastettaviksi – erilaisissa ratkaisuissa. Tämä herättää kysymyksiä eri toimijoiden velvollisuuksista, vastuista ja tiedon audit trailista - mikä on tiedon luotettavuus? Miten varmistetaan sen todentaminen, kuka on muokannut mitäkin tietoa ja milloin? Onko nykyisillä ylläpidon ohjelmien toimittajilla (kuten huoltokirjatoimittajat) intressiä lähteä kehittämään tietomallipohjaisia toiminnallisuuksia osaksi nykyisiä järjestelmiä?

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilu osoitti, että aiheen ympärillä on paljon kysymysmerkkejä. Lopputuloksena syntyi määrittelyä vaativia kysymyksiä niin osapuolille kuin kira-alalle yleisesti. Kyseessä on laaja-alainen haaste, mikä vaatii yhteissuunnittelua ja -kehitystä koko kira-alan voimin.