Tietomallit ylläpidossa - Olosuhdemallin pilotointi | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

452 katselukertaa

Kokeilu on luotu 26.11.2018

Senaatti-kiinteistöt

Tietomallit ylläpidossa - Olosuhdemallin pilotointi

Rakennuksen BIM-tietomallin komponentteihin kohdistettua olosuhdemittaustietoa ja olosuhdepalautetta hyödynnetään kiinteistöpalveluiden tuottamisessa, yhdistämällä BIM komponentit ja aktiivinen data samaan tietovirtaan.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

BIM-tietomallien käytön kiinteistöjen ylläpitoliiketoiminnan alustana. Ylläpidon BIM-tietomallien laatimisen periaatteet, kiinteistöjen Big datan keruu ja analysointi, sekä alustatalouden periaatteiden käyttöönotto KIRA-alan liiketoiminnassa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kyllä saavutti. Kokeiluhankkeessa luotiin ohjelmisto- ja toimittaja riippumaton malli BIM-tietomallien ja kiinteistöjen Big datan yhdistämiseksi ja tarjoamiseksi kiinteistöjen ylläpitotoiminnan käyttöön. Kiinteistön tuottaman Big datan haku ohjelmistorajapintojen kautta palvelualustalle, rakennuksen IFC-muotoisen tietomallin tuominen rajapintaan, sekä näiden kahden yhdistäminen älykkääksi tietovirraksi, josta voidaan luoda visuaalisia näkymiä ja tuottaa erilaisia analyysejä. Kokeilu toteutettiin 1.2.2018 - 30.9.2018 välisenä aikana.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Senaatti-kiinteistöt, kumppaneinaan ISS Palvelut Oy ja Granlund Oy.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

287 000 €

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Senaatti-kiinteistöt on Suomen suurimpia kiinteistönomistajia sekä kiinteistömassalla että käyttäjämäärillä mitattuna. Senaatti on tietomallinnuksen edelläkävijä ja sillä on pitkät perinteet mallien tilaamisessa ja hyödyntämisessä rakentamisen aikana. ISS Palvelut Oy on johtava kiinteistöpalveluyritys Suomessa ja omaa merkittävän markkina-aseman myös globaalisti. Hankkeessa kehitetty ratkaisu tullaan viemään osaksi ISS:n globaalia liiketoimintaa. Granlund Oy on yksi Suomen suurimpia talotekniikan suunnittelutoimistoja ja edustaa korkeaa tietomalliosaamista.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kyllä saavutti. Kokeiluhankkeessa luotiin ohjelmisto- ja toimittajariippumaton malli BIM-tietomallien ja kiinteistöjen Big datan yhdistämiseksi ja tarjoamiseksi kiinteistöjen ylläpitotoiminnan käyttöön.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Toteutettiin ohjelmisto- ja toimittajariippumaton ratkaisu tietomallien hyödyntämiseksi kiinteistöjen ylläpidossa. Ratkaisu myös tuo olosuhdetiedot tilankäyttäjän ulottuville ja luo dynaamisen palautekanavan. Kokeilussa toteutettiin ensimmäinen KIRA-alan alustatalouden käytännön sovellus Suomessa. Avoin data tuo lisäarvoa kaikille osapuolille parantamalla tietojen saatavuutta ja käyttökelpoisuutta, sekä avaa mahdollisuuden luoda tiedon avulla uutta liiketoimintaa. Ensimmäistä kertaa hyödynnetään rakennuksen BIM-tietomallia tilankäyttäjän hyvinvoinnin tukemisessa.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilussa kehitetty Olosuhdemalli on päätetty ottaa käyttöön Senaatti-kiinteistöjen ja sen palveluntuottajakumppaneiden yhteistyöllä. Vuonna 2019 Olosuhdemallia on tarkoitus laajentaa 10 uuteen kiinteistöön, keskipitkän tähtäimen tavoite on 100 kohdetta. Alustatalousmallin tuottopotentiaali on merkittävä ja ratkaisu on koko KIRA-alan hyödynnettävissä, sillä kiinteistöjen Big data on pääosin olemassa, Olosuhdemalli mahdollistaa sen haltuunoton ja muuttamisen liiketoimintaa tuottavaksi energiaksi.