Tuotteeseen liitettävä tunnusluku, R-kerroin, joka kertoo tuotteen hyvyyden kierrätyksen kannalta. | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

AmmattikorkeakouluKorkeakouluKiertotalousTeknologiaResurssiviisaus

479 katselukertaa

Kokeilu on luotu 31.08.2017

Petri Peltonen

Tuotteeseen liitettävä tunnusluku, R-kerroin, joka kertoo tuotteen hyvyyden kierrätyksen kannalta.

Matemaattinen kaava, joka laskee tuotteen R-kertoimen (eng. Recycle Factor), ottaen huomioon muun muassa tuotteseen käytettyjen ainesosien vastaavat kierrätyskertoimet. R-kertoimen avulla ostaja voi vertailla kilpailevien tuotteiden hyvyyttä kierrätyksen kannalta. Projektissa on tarkoitus soveltaa matemaattista kaavastoa käytännön tuote-esimerkkeihin asumiseen, ruoanlaittoon ja liikkumiseen liittyen, kuten rakennustarvikkeisiin, keittiövälineisiin, huonekaluihin ja ajoneuvojen varaosiin. Hanke toteutetaan yhteistyössä korkeakoulun kanssa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Tällä hetkellä ostaja ei voi päätellä tuoteselosteesta onko se hyvä vai huono kierrätyksen kannalta. Luoda malli sille, miten tuotteen R-kerroin käytännössä määritetään.

Miten kokeilu toteutetaan?

Tuoteselosteeseen lisätään R-kertoimen lukuarvo, joka on joko valmistajan oma ilmoitus R(o), jonka perusteet löytyvät valmistajan nettisivuilta, tai akkreditoidun yhteisön antama luku R(a). Otetaan tuote kerrallaan tutkittavaksi siten, että kartoitetaan sen oma ja sen komponenttien valmistushistoriat ja taustat. Loka-joulukuussa 2017

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Petri Peltonen yhteistyössä korkeakoulun kanssa (todennäköisesti HAMK tai ÅA).

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Palkat sivukuluineen 3 kk: 9 000 euroa. Matkakulut: 1 000 euroa. Tutkittavat tuotteet ja tutkimusvälineistö: 5 000 euroa. Dokumentointi: 1 000 euroa. Yleiskulut: 1 000 euroa. Yhteensä: 17 000 euroa.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Hankkeen vetäjän matemaattis-luonnontieteellinen koulutus (FM), korkeakoulun laaja osaamisverkosto kiertotalouteen liittyen.