Turvallinen juomavesi? | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

Tekoäly

1121 katselukertaa

Kokeilu on luotu 03.06.2018

Jari Silander & Janne Juvonen, Suomen ympäristökeskus

Turvallinen juomavesi?

Puhdas juomavesi on globaali ongelma. Uusien mittausmenetelmien avulla voidaan mitat juomaveden laatua. Mittauksen avulla voidaan parantaa avoimeen tietoon perustuvaa ennustetta juomaveden juomakelpoisuudesta. Yhdistämällä mittaus ja päätöksentekojärjestelmä voidaan ehdottaa toimenpiteitä joilla vesi saadaan juomakelpoiseksi. Kokeilussa kannustetaan käyttämään mittaamiseen tekoälypohjaisia mittausmenetelmiä, jotka toimivat älypuhelimessa sekä arviomaan käytössä olevaa päätöksentekojärjestelmää. Kokeilulla selvitetään tällaisen päätöksentekojärjestelmän markkinoita.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Nykyisin Kaivoveden analyysitulkki tulkistee internetissä ei siis siellä missä käyttäjä aina on. Jos järjestelmä toimisi maastossa hyödyntäen paikannusta voitaisiin kaivonomistajalle kertoa todennäköinen veden laatu ennen mittausta ja tarkentaa ennustetaa tulosten perustella. Palvelu lisäarvo kasvaisi mutta mikä olisi asiakkaan hyödyn muutos? Onko päätöksentekojärjestelmälle kysyntää? Entä jos on niin mikä on asiakkaiden maksuhalukkuus? Entä osaamistaso?

Miten kokeilu toteutetaan?

Tieto markkinoiden koosta edesauttaa markkinoiden syntymistä. Ostetaan älykkäitä veden laadun mittausluiskia (kotimainen yritys), joita jaetaan messuilla koekäyttöön osallistuville. Koekäyttöön osallistuvat saavat mittaliuskan ja sovelluksen sitoutuessaa osallistumaan kyselyyn, jolla arviodaan markkinoita. Työsuunnitelma kesäkuussa, kyselyluonnos heinäkuussa ja koekäytön aloitus elokuun alussa ja raportointi rahoituskauden lopussa.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

SYKE toteuttaa ja alihankintaa suoritetaa yritykseltä.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

3800 €, josta enintää 1000 € käytetään älykkäisiin mittaliuskoihin.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tietoaineistot, päätöksentekojärjestelmä nimeltä Kaivoveden analyysitulkki sekä kansainväliset standardit täyttävä laboratorio (validoinut mittareita ja ihmisiä).

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kyllä erinomaisesti ja yhteistyö olis joustavaa.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Alussa on tärkeää ottaa ihmiset mukaan, myös johtajat vaikka kyse ei ole rahallisesti isosta asiasta. Markkinoiden koko selvisi sekä haasteet, mitkä liittyvät tuotteiden käytettävyyteen sekä myyntiin. Osallista alussa isosti kerro kokeilusta, kuule muita ja opi myös heiltä.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Olemme valmistellee 3 tekoälyhanketta, joista yksi sai merkittävän summan rahaa. Työjatkuu, sillä keräämme 13.5.2019 vesisektorin toimijat yhteen tunnistamaan ja ratkaisemaan AI-ongelmia?

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

10.04.2019

8.11.2018 Oppia kokeilusta. Ihmisten osallistaminen hankkeen aikana sekä verkostoituminen ovat yhä niitä tärkeimpiä asiota. Kiitos kaikille! ilman teitä ei eilen yksi hanke-esitys olisi mennyt kommenteille. - kokeilumme on päättynyt.


25.10 Yhteenveto. Markkinoita on mutta jakelukanava pitää valita oikein. Avoimen internet-kyselyn perusteella kaivoveden analyysitulkille on kysyntää ja siitä ollaan valmiita maksamaan kaivojen omistajien piirissä. Analyysitulkki oli tuttu noin 2/18 kyselyyn ja haastatteluun osallistuneesta. Kyselyn mukaan vesinäytteitä kaivonomistajat ottivat vesinäytteitä harvemmin kuin kerran kolmessa vuodessa. Analyysitulkin käyttö koettiin helpoksi, mittaliuskoilla ei kokeilun aikana kyetty mittaamaan. Kokonaispalvelusta, jossa on sekä analyysitulkki että mittaliuskat oli 5/8 valmis maksamaan 5-30 €, joista 4/8 10-30 €. Arviomme mukaan palvelun kysyntä voisi olla 30 000 - 50 000 €/v.


Tekoälypalvelulle on orastavaa kysyntään, mutta asiakassegmentointiin ja jakelukanaviin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Asiakashankintakustannuksen tulee olla pieni ja sovelluksen käytettävyyden erittäin korkea.

25.10.2018. Kyselyn palkinto tuli arvottua ja lähtettey Markulle, kiitos kaikille vastannaeille.


15.10.2018 Kysely on sulkeutunut alkaa vastausten purku.


12.10 .2018 Silakkamarkkinoilla haastattelemassa. On nuoria alle 16v ryhmiä ja paljon yli 60v. Kävijöistä 10 omisti kaivon ja heidän haastattelunsa tehtiin. Haastatelutujen ikä yli 60v. Arviolta 2/10 on kiinnostunut palvleusta sekä valmis maksamaan siiä 5-10 e (sovellus + mittaliuskat). Heillä oli myös riittävä osaainen sekä älypuhelin palvelun käyttöön. Muut vastaajat eivät olleet kiinnostuneet eri syistä. Asiakkaat ottavatt vesinäytteiteiä, joten heidät parhaiten tavoittaisi esim vesilaboratorion kautta, koska palvelua tarvitaan harvoin. Laboratorin kautta voitaisiin tavoittaa enemmän ihmisiä ehkä 1-3 (yht. n. 4/10). Palvelun käyttövälin ja erityisluonteen vuoksi, vastaajista 2-3 sanoi hyötyvänsä veteen liittyvistä lisäpalveluista. Yhdellekkään vastaajalle Kaivovesitulkki ei ollut tuttu.3.10. Markkinointi, huomataa että tapahtumia voi mainistaa https://kokeilevasuomi.fi/kokeiluviikko sivustolla!


2.10.2018 me olemme Helsingin kauppatorilla Silakkamarkkinoilla 12.10. klo 9-16 (tapahtumateltta - Keisarinluodonlaituri). Tule paikanpäälle kokeilemmaan kaivoveden laadun mittausta älypuhelimell ja vastaa Kaivoveden omistajan kyselyyn. https://www.webropolsurveys.com/S/1808D328A1611D07.par


1.10.2018 Oppia kyselystä, kyselymme on haastava, joten haastattelu toimii paremmin. Kysely sisältää laitteen kokeilua, mikä ei vaam ole niin helppoa. Onneksin olemme menossa Silakkamarkkinoille 12.10.2018 haastattelemaan. Tervetuloa!


21.9.2018 AI levätunnistusta jatkoimme SYKEssä omatoimisesti, kuvia on yli 500 ja nyt erottuu ruostesieni Kuva (c) Mitikka. Opettamisen haasteita ilmassa tähän liittyen on.


3.9.2018 AI levätunnistus toimii. Tonäköisyys yleisökuvista on yli 82.5 % (levää/ei). Pintalevän tunnistus onnistui erinomaisesti ja veteen sekoittuneen sinilevän tunnistaminen on vaikeaa. Kiitos Joni!


24.8.2018 AI sparrauksesta potkua. Päätin kerätä ja kuvata lisää sinileväesiintymisiä. Eli jos sinulla on kuvia jaa meidän kanssa! Org. sisällä Yammerin kautta enisimmäiset kuvat tuli tänään - JAMKin kanssa katsotaan mitten tunnistus onnistuisi. Maastossa myös kuvattu, 200 kuvaa luokiteltu, tavoite > 500. AI Chatpottia on mainostettu täällä, katsotaan onko tarvetta ja sen mukaan osallistutaan 31.8 Aurora tilaisuuteen.


10.8.2018 AI kokeilu sai jatkoa, kun MS myönsi meille pienen grantin heidän tekoälyalustansa käyttää - no idea tähän nousi tämän kokeilun myötä. Laskenta-aikaa on nyt yli 2500 h ja 20 miljoonaa kuvaa voidaan analysoida reaaliaikaisesti.


6.8.2018 Mittaliuskoja saatiin ja nyt on kysely postissa menossa 7 kunnan koululle. Kaivonomistajana voita vastata kyselyyn

https://www.webropolsurveys.com/S/3286E0B7C5EFB70D.par


2.8.2018 Saatiin avattua mahdollisuus osallistua Stadin Silakkamarkkinoille 7.–13. lokakuuta. Standi suunniteltu ja mahdollistaa kokeiluun osallistumisen monelle koululaisella ja kansalaiselle. Kyselyynkin on helppo kerätä vastauksia. Tosin raportointi menee tiukoille, joten kyselyn jakaminen sähköpostilla ennen tapahtumaa sekä muualla on eduksi.


15.7.2018 Yrityksen kommentit nyt saatu ja otettu huomioon. Anturien toimitusaika 3 vk, joten osallistuminen Omakotimessuille ei onnistu suunnitelman mukaan.


28.6.2018 Kyselymme alkaa olla valmis, mutta messuille osallistumien, voi osoittautua arvioitua arvokkaammaksi. Kyselyssä hyödynämmen mitä Kick-Off mietittiin sekä otimme mukaan yrityksen sen suunnitteluun.


”ÄLÄ JUO LIKAISTA VETTÄ! Tekoäly auttaa edullisemman ja turvallisemman juomaveden saannissa. (kysely 5 min)


Tekoälyn tai vesinäytteen avulla mittaat kaivoveden laadun. Jakamalla mittaustuloksesi voimme ennustaa paremmin kaivovetesi laadun ja tarvittaessa ehdottaa toimenpiteitä turvallisen juomaveden saamiseksi missä ja milloin tahansa.


Suomen talouksista yli 80 % on järjestetyn kunnallisen vedenhankinnan piirissä. Silti liki miljoona ihmistä käyttää taloudessaan oman kaivon vettä.


Hankkeen on rahoittanut valtioneuvoston kanslian Kokeileva Suomi -hanke ja sen tilaajana on Motiva Oy.”


20.6.2018 Kick-Off – On tärkeä miettiä: kokeilun pääviestin, hissipuhe ja aikataulu sekä ottaa mukaan sidosryhmät heti alussa. Kontaktoimme sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiä.


6.11.2018 Päätöstilaisuus -
Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit