Tuuppaamalla Diabetesta vastaan | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

Kokeilun teemat

Diabetes

1552 katselukertaa

Kokeilu on luotu 27.05.2019

Tuuppaamalla Diabetesta vastaan

Tuuppaamalla henkilöitä tekemään oikeita valintoja elämässä voidaan muuttaa heidän käytöstään pysyvästi ja näin ehkäistä tyypin 2 diabeteksen kehittyminen ja mahdollistaa heille terveempi tulevaisuus. #kokeilunpaikka #diabetes

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Tyypin 2 diabeteksen taustalla ovat tutkimusten mukaan suurelta osin elintavat. Hektinen ja uraorientoitunut elämä on johtanut siihen, että elämästä puuttuu selkeä rytmi. Olemme tottuneet epäsäännöllisiin ruokailuaikoihin, vajaisiin yöuniin, vähäiseen liikuntaan ja suosimme muutenkin huonoja elämäntapoja. Tämä koskee etenkin noin neljäkymmentä vuotiaita miehiä. Diabetesta ei ole ehkä vielä todettu, mutta he roikkuvat juuri ja juuri siinä rajoilla. Tässä vaiheessa ei ole vielä liian myöhäistä! Koko kehitystyö alkaa siitä, että haastatellaan eri sidosryhmiä (asiakkaat, hoitajat, lääkärit) ja luodaan kokonaiskuva diabeteksen ennaltaehkäisyn mahdollisuuksista digitaalisin apuvälinein. Näin vältytään turhalta työltä devausvaiheessa. Käyttäjien tuuppaaminen on ajatuksen tasolla selkeä ja yksinkertainen konsepti. Kuitenkin raja siinä, milloin tuuppaaminen saattaa muuttuua häiritseväksi, on mahdollisesti hiuksenhieno. Vertailemalla käyttäjäryhmää verrokkiryhmään kokeilun lopuksi, saadaan viitteitä siitä, toimiiko sovellus suuremmassa kaavassa. Näin myös konseptin kehittäminen omaksi sovellukseksi joko jatkuu, tai hylätään toimimattomana.

Miten kokeilu toteutetaan?

Ihminen on hämmentävä olento! Pelkkä tietoisuus siitä, että diabetes riski on kasvanut ei välttämättä riitä. Me tarjoamme tässä tilanteessa oleville henkilöille mahdollisuutta tehdä parempia valintoja. Se tapahtuu digitaalisen alustan välityksellä, joka tuuppaa syömään säännöllisemmin ja terveellisemmin, nukkumaan riittävästi, liikkumaan säännöllisesti ja tarkkailemaan painoaan. Käyttäjä saa myös viikkokohtaisen raportin toiminnastaan, jota diabeteshoitaja voi hyödyntää laatiessaan hoito-ohjelmaa. Mahdollisimman suuri osa tiedonkeruusta automatisoidaan jolloin vältetään mahdolliset tiedonvääristymät joita voi inhimillisistä ja/tai itsekkäistä syistä syntyä. Ideaa on tarkoitus kokeilla Slack -alustalle rakennettavassa virtuaalisessa ympäristössä. Toivomme löytävämme yhteistyökumppniksemme sekä julkisen, että yksityisen puolen toimijan, jotka voisivat tarjota palveluamme kokeiltavaksi asiakkailleen. Kokeilujaksoksi oletamme tällä hetkellä n. kaksi kuukautta. Samalla toivomme saavamme käyttöömme vastaavalta ajalta dataa anonyymisti verrokkiryhmästä, joka ei käytä sovellustamme. Asiakkaiden on tarkoitus päästä käyttämään sovellusta elo-lokakuussa.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kaikki tarvittava osaaminen kokeilun suorittamiseen löytyy tiimin sisältä. Palvelumuotoilijat Juha-Pekka Ahvenainen ja Markus Alavaikko vastaavat kehitystyön eri vaiheiden toteutuksesta ja koordonoinnista. Antti Manninen toteuttaa sovelluksen teknisen kehitystyön ja LT Lea Kyhälä vastaa kontakteista eri lääkäriasemien kanssa, sekä lääketieteellisestä tarkkuudesta sovelluksen toiminnassa. Kokeilun toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa kontaktoidaan perinteisiä diabeteksen hoitoon erikoistuneita yksiköitä ja tehdään haastattelu heidän ja asiakkaiden kanssa. Toisessa vaiheessa sovellus koodataan, ja kolmannessa vaiheessa viedään käyttöön asiakkaille. Neljännessä vaiheessa suoritetaan tulosten analyysi, raportointi ja esittely.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Esitutkimus: 1000€ Koodaus: 2000€ Integraatiot: 1500€ Tuki ja päivitykset: 1500€ Tarvittavat laitteet ja materiaalit: 1500€ Yhteensä 7500€ Meillä ei vielä ole muuta rahoitusta!

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tietotaitoa ja intoa, sekä jonkin verran kontakteja.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

14.11.2019

1.10.2019 Asiat etenevät


Aikaa on kulunut, mutta tulostakin alkaa syntymään. Valitettavasti aikataulusta olemme jäljessä siinä määrin, että hieman jännittää.. Nyt kuitenkin saamme varsinaisen kokeilun käyntiin ja loppuviikosta testiryhmä pääsee nauttimaan sovelluksemme versiosta numero X.1.


Yhteistyökuviot eivät ole toteutuneet aivan toivotulla tavalla, mutta luovuttaminen ei kuulu sanavarastoon. Huomionarvoista lienee myös se, että muutimme nimeämme! Olemme nyt virallisesti Tuuppaamo, ja toivomme toimivamme tuuppauksen parissa myös jatkossa.


-Markus

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit