Tyhjät liiketilat kaupunkikeskustoissa | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

591 katselukertaa

Kokeilu on luotu 07.11.2017

Mari Antikainen, Prizztech Oy

Tyhjät liiketilat kaupunkikeskustoissa

Pop-up -toiminnasta ratkaisu tyhjien liiketilojen houkuttelevuuteen?

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Pop-up toiminnalla pöhinää tyhjiin liiketiloihin, millainen on yhteinen toimintamalli yrityksille ja kiinteistöjen omistajille? Haluamme löytää yhteisen toimintamallin mukaan tuleville yrityksille ja kiinteistöjen omistajille. Toimintamallia voivat hyödyntää myös muut kaupungit ja alueet.

Miten kokeilu toteutetaan?

Porissa toteutetaan kolme kokeilevaa pop-up tapahtumaa 2017-2018 aikana. Ensimmäinen tapahtuma pidetään 7.-10.12.2017. Tapahtuma on avoin kaikille yrityksille, yritystoimintaa suunnitteleville, oppilaitoksille, kolmannelle sektorille jne. Ensimmäisessä tapahtumassa kukin toimija vastaa omasta myyntirepertuaaristaan sekä kassastaan. Yhteisen toiminnan pelisääntöjä haetaan ja kehitetään kokemusten perusteella Pop-up toimintaa Porin keskusta-alueella 1-9-2017-30-9-2018

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Prizztech Oy:n Kokeillaaks keskustaa AIKO-rahoitteinen hanke

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

42.720 €

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Mukana ovat myös Kävis ja Porin Yrittäjät, jotka toimivat erityisesti viestintäkanavina.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kyllä saavutti, toteutimme kolme pop-up tapahtumaa ja kokosimme niistä toimintamallin

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Opimme käytännön kautta, miten pop-up toiminnassa tulee toimia

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Pop-up toimintaa aktivoidaan ja jaetaan kokemuksia muillekin.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

28.09.2018

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit