TYKKE- yhdessä selvittäen palvelutarpeet | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

Kokeilun teemat

AikuisetTerveydenhuoltoTyöTyöttömätTerveysSyrjäytyneetTyöllisyydenhoitoToimintamalliOsallisuusYhteistyöViranomaisyhteistyöSokra

980 katselukertaa

Kokeilu on luotu 04.11.2019

Kalle Onnela, Huoltoliitto ry, kalle.onnela@kunnonpaikka.com www.kunnonpaikka.com/tykke, Twitter: @Tykke_hanke

TYKKE- yhdessä selvittäen palvelutarpeet

TYKKE on suunnattu työttömille, joilla on työllistymistä haittaavia työ- ja toimintakyvyn rajoitteita. Toiminnan tavoitteena on kartoittaa asiakkaiden työ- ja toimintakykyä, lisätä asiakkaiden osallisuutta sekä parantaa eri toimijoiden yhteistyötä http://www.kunnonpaikka.com/tykke

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Pitkäaikaistyöttömillä on taustalla paljon tunnistamattomia terveysongelmia, mikä aiheuttaa ohjautumista vääränlaisiin palveluihin sekä ohjautumattomuutta tarvittaviin palveluihin. Palvelut ovat hajallaan ja eri toimijatahojen yhteistyö on puutteellista. Miten yllä kuvattu malli toimii. Voidaanko kyseisillä toimenpiteillä parantaa kohderyhmän ohjautuvuutta oikeisiin palveluihin, edistäen asiakkaiden työ- ja toimintakykyä.

Miten kokeilu toteutetaan?

Asiakkaan työkykyyn vaikuttavat tekijät kuten terveydentila ja toimintakyvyn rajoitteet kartoitetaan niin, että työllisyydestä vastaavilla tahoilla on riittävät tiedot asiakkaan palveluohjaukseen. Asiakkaita ohjautuvat heille parhaiten soveltuviin palveluihin sekä heidän osallisuuttaan tuetaan. Lisäksi on luotu työllisyyspalveluiden ja kuntien erityisiin tarpeisiin soveltuva toimintamalli, joka on kevyt toteuttaa. Toteuttavana tahona on Huoltoliitto ry ja toiminta on tapahtunut Huoltoliitto ry:n omistamassa Kunnonpaikassa, asiakkaiden kotipaikkakunnalla sekä etäohjauksena (puhelimitse, sähköposti). Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat olleet Pohjois-Savon TE-palvelut, Kuopion kaupunki sekä Tuusniemen kunta, joiden työllistymispalveluista vastaavat tahot osallistuvat asiakkaiden hankkeeseen ohjaamiseen. TYKKE toteutetaan Kunnonpaikassa selvitys- ja yhteenvetopäivissä (2+1 pvä) moniammatillisen tiimin (lääkäri, sosiaalityöntekijä, ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja, fysioterapeutti sekä tarvittaessa psykologi) toimesta. Asiakkaan osallisuutta sekä jatkopolkujen toteutumista tukevaa toimintaa järjestetään kartoitusjaksojen väliaikana sekä niiden jälkeen noin 2 kuukauden ajan asiakkaan kotikunnassa sekä yhteydenotoilla puhelimitse ja sähköpostilla. TYKKE toimii 1.6.2018-31.5.2020

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Huoltoliitto ry. Toiminta on mahdollista toteuttaa missä tahansa Suomessa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

TYKKE toteutetaan ESR-hankerahoituksella, aikavälillä 1.6.2018-31.5.2020. TYKKE kustannukset on arvioitu olevan noin 1080 euroa/asiakas sisältäen toiminnan suunnittelu- ja kehittämistyön.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kustannusten laskennassa ei ole huomioitu tilakustannuksia. Kunnonpaikka on huoltoliiton omistama.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Tavoitteena on ollut kartoittaa asiakkaan työkykyyn vaikuttavat tekijät kuten terveydentila ja toimintakyvyn rajoitteet niin, että työllisyydestä vastaavilla tahoilla olisi riittävät tiedot asiakkaan palveluohjaukseen. Tavoitteena on ollut ohjata asiakkaita heille parhaiten soveltuviin palveluihin sekä tukea asiakkaiden osallisuutta. Lisäksi tavoitteena on ollut luoda työllisyyspalveluiden ja kuntien erityisiin tarpeisiin soveltuva toimintamalli, joka on kevyt toteuttaa. Tavoitteet on saavutettu.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Asiakas on ollut mukana aktiivisena toimijana prosessissa eri tahojen kanssa. Asiakkaan palvelutarve on selkiytynyt ja hän on päässyt hänelle sopiviin palveluihin nopeammin kuin ilman TYKKEä.Yhteistyökumppanit ovat kokeneet, että asiakkaat ovat ohjautuneet työkykyä tukeviin terveyspalveluihin sekä asiakkaat ovat saaneet motivaatiota itsensä hoitamiseen ja tulevaisuutensa suunnitteluun.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

TYKKE on herättänyt mielenkiintoa hankerahoittajien ja kuntien sosiaali-, terveys-, ja työllisyysyhteistyökumppaneiden taholta. Jatkotoiminnan suunnittelussa on käyty neuvotteluja nykyisten yhteistyökumppaneiden lisäksi muiden kuntien edustajien kanssa.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit