Työkalupakki kansalaisten päästöjen puolittamiseen | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

666 katselukertaa

Kokeilu on luotu 06.03.2019

Clonet Oy

Työkalupakki kansalaisten päästöjen puolittamiseen

Sitouduttuaan puolittamaan hiilijalanjälkensä, kansalaiset tarvitsevat helppokäyttöiset työkalut tavoitteeseen pääsemiseksi. Työkkalupakin tarkoituksena on lisätä kansalaisten ymmärrystä omasta hiilijalanjäljestään ja tukea kestävien valintojen tekemistä arjessa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Moni haluaisi omien kulutusvalintojensa olevan kestäviä, mutta kuinka se onnistuu? Tietoa kestävien valintojen tekemiseksi on vain vähän saatavilla, se on ripoteltu eri puolille ja lisäksi tieto voi olla ristiriitaista (esimerkiksi keskustelu sähköautojen vähäpäästöisyydestä). Kuluttaja joutuu itse selvittämään, mikä on ympäristön kannalta paras vaihtoehto ja näkemään paljon vaivaa löytääkseen vähäpäästöiset tuotteet. Tuotteiden ja palvelujen mainonta luo mielikuvia, jotka voivat johtaa ympäristön kannalta haitallisten kulutustapojen muodostumiseen (esimerkiksi nettikauppaan liittyvät ilmaiset palautukset koetaan kätevänä tapana ostaa, mutta useinkaan ei ymmärretä, että palautetun tuotteen koko arvoketju menetetään, jos palautettua tuotetta ei voida myydä uudelleen). Nettisivustolle koottava työkalupakki kokoaa olemassa olevia hyviä työkaluja ja palveluja sekä esimerkkejä ja vinkkejä, joiden avulla kestävien kulutusvalintojen tekemisestä tulee helppoa myös kiireisen arjen keskellä. Kokeilun tavoitteena on testata, kuinka saadaan kerättyä kattava toimijaverkosto tukemaan kansalaisten kestäviä kulutusvalintoja ja millä edellytyksillä eri tyyppiset toimijat haluavat olla mukana kokoamassa kansalaisten päästöjen puolittamiseen tähtäävän työkalupakin kokoamista.

Miten kokeilu toteutetaan?

Nettisivustolle koottava työkalupakki kokoaa hyvät työkalut ja palvelut kestävien kulutusvalintojen tekemiseen yhteen paikkaan. Lisäksi se motivoi kansalaisia esittämällä inostavia esimerkkejä toisten tekemistä kestävistä kulutusvalinoista. Ideaa on tarkoitus testata toteuttamalla ns. MVP-versio (minimum viable product) nettisivustosta, jonne kootaan niin julkisten tahojen kuin yritystenkin tarjoamia työkaluja ja palveluja kestävien kulutusvalintojen tekemiseen. Kokeilu on tarkoitus toteuttaa 1.4.-31.9. välillä. Kokeilun tuloksena syntyvä työkalupakki on tarkoitus lanseerata Nollapäästöpäivää (21.9.) edeltävällä viikolla.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteutaa Clonet Oy, joka on ilmastobisneksen kehittämiseen ja hiilijalanjäljen mittaamiseen ja pienentämiseen keskittyvä startup. Clonetin aiemmin tuottamia palveluja ovat OpenCO2.net ja yhdessä EK:n kanssa pk-yrityksille toteutettu Ilmastobisnes.fi. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä Climate Leadership Coalitionin (CLC), tarkoituksena on vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yleiseen kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin sekä kykyyn hyödyntää näiden synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia. CLC:llä on reilut 50 organisaatiojäsentä, joiden joukossa on suuria ja pieniä yrityksiä, kuntia, tutkimuslaitoksia ja edunvalvontaorganisaatioita.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Työkalupakin MVP-version budjetti on 5000 eur ja koko hankkeen budjetti 30 000 eur. Hankkeelle ei ole tiedossa muuta rahoitusta.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimillä on osaamista nettipohjaisten palvelujen kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä laaja yhteistyöverkosto, jota voidaan käyttää hyväksi palvelun markkinoinnissa ja käyttöönoton edistämisessä.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

06.03.2019

Nollapäästöpäivää on vietetty Suomessa kahtena edellisenä vuonna. Nollapäästöpäivän tavoitteena on antaa maapallolle vapaapäivä fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja kiinnittää huomiota haitallisiin päästöihin sekä kannustaa tekemään ilmastomyönteisiä valintoja.


Ensimmäisenä vuonna Nollapäästöpäivää vietettiin Suomessa pienimuotoisesti:

https://clc.fi/2017/09/yritysjohtajat-vahentavat-paastojaan-nollapaastopaivana-21-9/


Vuonna 2018 Nollapäästöpäivä laajeni yrityksiin, kuntiin ja Suomen kouluihin:

https://clc.fi/2018/09/clcn-jasenet-nayttavasti-mukana-nollapaastopaivassa/

https://clc.fi/2018/08/me-tehdaan-siistimmin-clcn-jasenyritykset-kannustavat-kouluja-mukaan-nollapaastopaivaan-syyskuussa/


Vuonna 2019 Nollapäästöpäivästä on tarkoitus tehdä entistäkin isompi tapahtuma, ja tavoitteen toteuttamiseksi mukaan toivotaan kattava verkosto eri alan toimijoita ja heidän järjestämiään haasteita, kampanjoita ja tapahtumia. Jotta tavoite voisi toteutua, tarvitaan yhteinen alusta eli nyt kokeiltava työkalupakki, jossa erilaisia työkaluja, palveluja ja esimerkkejä voidaan jakaa ja jossa toimijat saavat näkyvyyttä myös omalle tekemiselleen.


Nollapäästöpäivä toimii kokeilun kehyksenä ja työkalupakin markkinointi kytketään Nollapäästööpäivään. Yksi päivä ei voi ratkaista ilmastonmuutosta, mutta se voi saada liikkeelle pidempiaikaisen muutoksen. Työkalupakin lanseerauksen jälkeen, myös sen on tarkoitus toimia ja kehittyä niin, että päästöjen vähentäminen arjessa on helppoa myös Nollapäästöpäivän jälkeen aivan jokaisena päivänä.


Työkalupakkiin kootaan kansalaisten kestäviä valintoja helpottamaan työkaluja ja palveluja seuraaviin teemoihin liittyen: asuminen ja energia, liikkuminen, ruoka sekä hankinnat ja jätteet.Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit