Upcycling Mode | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

Kiertotaloushaku

1568 katselukertaa

Kokeilu on luotu 22.01.2019

Upcycling Mode

Työllistävä korjauspalvelu vaatteille

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Tällä hetkellä ihmiset laittavat liian huonokuntoisia vaatteita hyväntekeväisyyteen, jolloin järjestöt joutuvat heittämään ne sekajätteeseen ja heille syntyy tästä kuluja. Järjestöillä ei ole aikaa tai resursseja korjata esimerkiksi puuttuvaa nappia. Ihmisiä myös kielletään nykyisin laittamasta liian huonokuntoisia vaatteita hyväntekeväisyyteen, joten moni empii ja heittääkin vielä käyttökelpoisen vaatteen roskiiin. Haluamme oppia, saadaanko toimintamalli, jossa hieman rikkinäiset vaatteet korjataan, toimivaksi ja kannattavaksi.

Miten kokeilu toteutetaan?

Upcycling Moden tiimi kerää hyväntekeväisyysjärjestöiltä ja ihmisiltä korjattavat vaatteet, korjaa ne Oodissa järjestettävissä työpajoissa ammattilaisen johdolla ja palauttaa ne järjestöille myytäväksi. Järjestöjen kanssa sovitaan pienestä korvauksesta tiimille, kun vaate myydään. Myös yksityishenkilöiden on mahdollista korjauttaa tiimillä omia vaatteitaan korvausta vastaan. Palvelu on edullisempi kuin tyypilliset räätälipalvelut, sillä palkka menee suoraan tekijätiimille. Tiimissä pyritään työllistämään erityisesti ulkomaalaistaustaisia naisia, mutta kuka tahansa on tervetullut mukaan. Ylläkuvattu prosessi hiotaan toimivaksi käytännössä: vaatteiden nouto, tiimin kokoaminen, korjaus, vaatteiden palautus ja rahoitusmalli. Työpaja järjestetään Oodissa. Kokeilu halutaan toteuttaa huhtikuussa. Käytännön valmistelut aloitetaan heti rahoituksen valmistumisen myötä.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Betren tiimi järjestää kokonaisprosessin sekä korjausompelupalveluihin erikoistunut pienyrittäjä toimii työpajojen ohjaajana

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

5000e

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Työpajojen vetäjällä on monien vuosien kokemus korjausompeluista ja vaatteiden tuunaamisesta.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Tavoitteet saavutetiin yli odotusten. Saimme myös lisäideoita kokeilun kehittämiselle ja toiminnan skaalaukselle. Haluamme kehittää kokeilusta pysyvän toimintamallin, jolla pieniä vikoja sisältävät tuotteet saavat uuden elämän sen sijaan, että ne päättyisivät sekajätteeseen ja samalla työllistetään vaikeasti työllistyviä ulkomaalaistaustaisia naisia heidän ominta osaamistaan vastaavassa työssä. Tämä idea sai alkunsa lehtijutusta, jossa kerrottiin, miten vaatelahjoituksia vastaanottavilla toimijoilla ei ole aikaa ja resursseja korjata viallisia tuotteita, vaan ne päätyvät sekajätteeseen. Kokeilun paikka on mahdollistanut sen, että tästä ideasta on tullut todellisuutta ja se jo työllistää kokeilun toteuttajien lisäksi neljän hengen ompelutiimin.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeilusta opittiin, että tällaiselle palvelulle on tilausta. Itse asiassa UFF oli kuullut kokeilusta ennen kuin ehdimme ottaa heihin yhteyttä ja he olivat tavoitelleet meitä ensin. Haasteena kokeilussa on kokeilun moniulotteisuus. Vaatteiden valikointi, logistiikka, oikea-aikainen toimitus, tilojen varaus, tiimin rekrytointi, tiimin johtaminen ja ohjaaminen, vaatteiden palautus UFFille jne vaatii melkoisia organisointitaitoja. Tässä projektissa onkin havaittu, että mitään ei kannata pitää itsestäänselvyytenä, vaan asioista kannattaa sopia tarkasti kaikkien osallistuvien tahojen kanssa. Tiedonkulusta eri osapuolten välillä on tärkeää pitää huolta. Avoin ja runsas kommunikaatio on pakollinen projektin onnistumiseksi. Lisäksi projektissa havaittiin, että toimintamallista ei ole helppoa saada kannattavaa. Myynnin provisioista joskus tulevaisuudessa kertyvät tulot ovat epävarmoja ja henkilöstökulut puolestaan kiinteät. Mikäli kokeilu pääsee jatkoon, nimenomaan toimintamallin saamiseksi kannattavaksi tullaan kiinnittämään erityistä huomiota.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Pyrimme jatkamaan kokeilua ja laajentamaan sitä. Seuraavassa vaiheessa avaamme työpajat myös niille ulkomaalaistaustaisille naisille, joiden taidot eivät vielä riitä palkkatyöhön. Monika Naisista kuka tahansa voi jatkossa tulla paikalle tarkoituksena kartuttaa ompelutaitoja. Ompelutiimin vetäjn lisäksi muut palkatut ompelijat opettavat muita. Täysin toimivassa mallissa naiset ovat normaalissa toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa, workshopit pyörivät tasaisesti ja vaatteet saapuvat UFFilta, kuten nyt, mutta systemaattisemmin. Jatkossa tavoite on, että ompelutiimin palkat katetaan Betre by UFF -brändin alla myytävien vaatteiden tuotoilla. Haaveilemme myös omista pysyvistä tiloista, esimerkiksi kierrätyskeskuksen tai muun vastaavan toimijan yhteydessä, jolloin tuotantoa pystyy helposti skaalaamaan. Nyt työpajaa ei ole mahdollista toteuttaa Oodissa joka päivä jo esimerkiksi vaatteiden logistiikan takia. Tavoitteemme on tehdä projektista tunnettu ja pysyvä toimintamalli, joka palvelee yhteiskunnan tarpeita matkalla kohti kiertotaloutta.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

28.05.2019

Sopiva henkilö vetämään työpajoja rekrytoitiin helmikuussa. Seuraavaksi otettiin yhteys UFFiin yhteistyön käytännön toteutuksesta sopimiseksi sekä Monika Naisiin ja muihin vastaaviin järjestöihin tiimin kokoamiseksi.

Yhteistyöstä sovittu UFFin kanssa. Puhuttu myös yhteisestä osallistumisesta Maailma kylässä -festareille, jossa tuotteita voisi myydä.

Monika Naiset ovat kartoittaneet sopivia henkilöitä ensimmäiseet työpajaan, joka järjestetään 25.4. Oodissa.

Rekrytoitu ompelijatiimin vetäjä ehti saada tässä välissä kokoaikaisen työpaikan, mutta onneksi uusi henkilö löydettiin pian.

Betre kävi tutustumassa Uffin toimintaan ja sopimassa yhteistyöstä. Tässä kuvia vierailulta. Ensimmäisessä kuvassa on ensimmäinen rekki Uffin Betren työpajaan valitsemia vaatteita.


Ensimmäinen työpaja onnistui yli odotusten. Paikalla oli jopa 10 naista ja he kaikki saivat osoittaa ompelutaitonsa. Heistä valittiin neljä jatkamaan tiimissä vakituisesti. Toiminta jatkuu kahden viikon välein.


Ensimmäisen työpajan jälkeen käytiin tutustumassa Monika Naisten toimintaan ja sopimassa projektin kulusta heidän kanssaan ja ulkomaalaistaustaisten naisten työllistämisestä.

Myös UFFin päämajassa Klaukkalassa käytiin uudelleen sopimassa tarkemmin projektin jatkosta ja logistiikkaan liittyvistä asioista.

Viimeisin työpaja oli torstaina 23.05 ja projektin tuotokset pääsivät myös esittelyyn UFFin ständille Maailma Kylässä -festareille. Betre by UFF -brändiä käytetään kertomaan asiakkaalle, että tämän tuotteen ostamalla hän tukee paitsi kiertotaloutta myös maahanmuuttajataustaisten naisten työllistämistä. Projektin tässä vaiheessa ompelutiimin palkat maksetaan Kokeilun paikan -rahoituksella, mutta mallista olisi tarkoitus kehittää sellainen, että tuotteiden myynnillä katetaan ompelutiimin palkat.

Oodi on ollut ihastunut projektiin ja pitää hienona sitä, että heidän ompelupisteensä pääsee tällaiseen hyötykäyttöön. Projekti on saanut muutenkin hyvän vastaanoton ja siitä on tehty juttuja mm. Oodin uutiskirjeeseen ja Monika Naisten jäsentiedotteeseen.

Projekti täyttää myös aktiivimallin ehdot, sillä siitä kertyy 18h+ tuntia töitä per 65 päivää ja näin työllistetut naiset hyötyvät siitä myös epäsuorasti. Projektiin palkattujen naisten lisäksi ne, joilla taidot ei vielä riitä itsenäiseen työskentelyyn, voivat tulla harjoittelemaan ompelutaitojaan ohjaajan opastuksessa.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit