Ura alkuun Etelä-Pohjanmaalla - yliopistoharjoittelijoiden verkostoitumis- ja markkinointikampanja | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

Kokeilun teemat

YliopistoMaakuntaOsaaminen

661 katselukertaa

Kokeilu on luotu 18.03.2019

Seinäjoen yliopistokeskus

Ura alkuun Etelä-Pohjanmaalla - yliopistoharjoittelijoiden verkostoitumis- ja markkinointikampanja

Hankkeen tarkoituksena on luoda materiaalia työnantajille yliopistoharjoittelijoiden palkkauksesta sekä suunnitella mainosmateriaalia, jolla harjoittelijoita saadaan houkuteltua alueelle.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Etelä-Pohjanmaalla yliopistoharjoittelijoiden palkkaaminen on monelle vierasta, sillä alueella ei ole yliopistoa. Tarkoitus on tehdä työnantajille tutuksi yliopistoharjoittelijoiden palkkaamista sekä sitä, minkä kaltaisiin työtehtäviin opiskelijat soveltuvat. Opiskelijat eivät puolestaan välttämättä halua lähteä seudulle, jossa kulkuyhteydet eivät ole hyvät tai vapaa-ajan tarjonta on suppeampaa. Yritämme keksiä erilaisia mainonnan keinoja saadaan opiskelijoita innostumaan alueesta. Miten yliopisto-opiskelijoita kannattaa lähestyä eri medioiden keinoin, jotta he tulevat työharjoitteluun Etelä-Pohjanmaalle. Löytää uusia tapoja levittää tietoa yliopistoharjoittelijoiden palkkaamisesta ja heille sopivista työtehtävistä.

Miten kokeilu toteutetaan?

Etelä-Pohjanmaalla tarjolla oleville harjoittelupaikoille saadaan laajempaa näkyvyyttä verkossa ja työnantajat saavat helposti lisätietoa yliopistoharjoittelijoiden palkkaamisesta sekä aarresaari.net -palvelu tulee alueella tutummaksi. Video, nettisivut ja somemarkkinointiin sopivaa materiaalia tuotetaan hankkeen aikana ja laitetaan välittömästi jakoon. Kokeillaan auttaako markkinointi löytämään alueelle opiskelijoita ja työnantajille suunnatulla mainonnalla on tarkoitus löytää uusia harjoittelupaikkoja. Helmikuu-huhtikuu 2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Seinäjoen yliopistokeskus

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilua varten on saatu Etelä-Pohjanmaan liitolta AIKO-rahoitusta 17 550 € (30 % omarahoitus osuudella)

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Aiemmat kontaktit ja yliopistokeskuksen omaa rahoitusta

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

18.03.2019

Lähtökohdat

Aiemmassa 100 maisteria Etelä-Pohjanmaalle -hankkeessa vahvistui käsitys, että eteläpohjalaiset yritykset hyödyntävät yliopisto-opiskelijoita hyvin rajallisesti. Harjoittelijoiden rekrytointi saa vähän, jos lainkaan, näkyvyyttä pääkampuksilla, eivätkä yritykset aktiivisesti markkinoi harjoittelijatarpeitaan. Osa aiemmassa hankkeessa kontaktoiduista yrityksistä kertoi, että he eivät aktiivisesti hae harjoittelijoita, mutta ovat valmiita työllistämään heitä. Hankkeen tuloksena selvisikin, että aluella on merkittävää tarvetta harjoittelijoille.

 

Haasteet

Hankkeen haasteena on saada eri toimijat kohtaamaan. Henkilökohtaisella vuorovaikutuksella tehtävä työ on hidasta, mutta vaikuttavaa. Verkkomarkkinointi tarjoaa tähän yhtenä keinona nykyaikaisen ratkaisun. Hankkeen ensimmäisenä perushaasteena on saada tuotettu materiaali (video, nettisivut, some-julkaisut) tavoittamaan kohdeyleisö mahdollisimman laajasti. Toinen perushaaste on tehdä kampanjamateriaalista sellaista, jossa korostuu Etelä-Pohjanmaan harjoittelupaikkoihin liittyvät edut opiskelupaikkakuntien etuihin verrattuna. Maakuntaan lähteminen ei välttämättä ole houkutteleva vaihtoehto varsinkaan opiskelijalle jolla ei ole autoa (maakunnan työnantajat pitkien välimatkojen päässä, julkisen liikenteen heikkous) ja joka joutuisi maksamaan vuokraa kahdesta asunnosta (sekä opiskelu- että harjoittelupaikkakunnallaan). Hankkeen materiaaleissa täytyy siis korostaa maakunnan etuja, esimerkiksi viihtyvyyttä,vapaa-ajanviettomahdollisuuksia sekä erityisesti pienemmillä paikkakunnilla harjoittelupaikkoihin liittyvää työtehtävien moninaisuutta sekä vastuun mahdollisuuksia.

 

Toimenpiteet verkkomarkkinoinnin aloittamiseksi

Hankkeessa kilpailutetaan, suunnitellaan ja toteutetaan ammattilaisten kanssa ohjevideo yrittäjille harjoittelupaikan ilmoittamisprosessista alusta loppuun, graafista mainosmateriaalia ja nettisivut. Työnantajille kerrotaan nettisivuista ja ohjevideosta sekä neuvotaan julkaisemaan harjoittelupaikka mahdollisimman monessa kanavassa.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit