validaatio, sähköinen työkalu osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Digisotetaidot

780 katselukertaa

Kokeilu on luotu 17.10.2018

Suomen Setlementtiliitto ry

validaatio, sähköinen työkalu osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen

Osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen tarvitaan uusia lähestymistapoja ja työkaluja. Suoritetut tutkinnot eivät ole osaamisen ja kyvykkyyden ainoa mitta. Osaaminen on arvokasta itsessään ja sen todentamiseen tarvitaan työkalu josta se on helppo tunnistaa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Toimivuus nimenomaan yrittäjien ja työnantajien käytössä (helppokäyttösyys, osaamisen todentamine ja kehittäminen), Yhteiskehittäminen mm. ammatillisen koulutuksen kanssa (osaamisen näytön tavat, suoritukset), työntekijän aikaisemman osaamisen tunnistamisen tallentaminen esimerkiksi videoklipein jos kieli- tai muu taito eivät riitä osaamista kuvaamaan.

Miten kokeilu toteutetaan?

KUBiT malli kokoaa yhteen aikaisemmin hankitun formaalin ja non-formaalin osaamisen. Tämän pohjalta luodaan työnantajan kanssa validaatiosuunnitelma jossa määritellään osaamisen tarpeet niin, että kokonaisosaaminen muuttuu työnantajan hyväksymäksi osaamiseksi ja työntekijä työllistyy. KUBiT malli on sähköinen, helppokäyttöinen sovellus johon osaaminen kerätään kuvin, videoklipein ja tekstin muodossa. Validaatio taas on kokonaisuus jossa osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen on työelämälähtöistä. Emme siis hae aikaisempaa osaamista formaalin opiskelun tueksi vaan suoraan työelämään. Olemme tuoneet Suomeen Ruotsista validaatiomallin. Saimme pilottirahoituksen Työ- ja Elinkeinoministeriöltä validaation pilotoimiseen Suomessa. KUBiT malli on kiinteä osa validaatiota, mutta se ei kuulu pilottirahoitukseen. Testaamme ideaa rakentamalla ruotsalaisen KUBiT mallin suomalaisen version huomioimalla suomalaisen työelmän erityispiirteet ja testaamalla sitä yrityskumppaneidemme kanssa aidoissa validaatiotilanteissa. Marraskuu-joulukuu 2018 ensisijaisesti. Jatketaan tammikuussa 2019 mikäli aikataulu niin vaatii.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Suomen Setlementtiliitto ry

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Mallin sisällön käännöstyö soveltuvin osin Ruotsista ja sisällöntuotanto Suomessa 5000 euroa. Mallin koulutus testiryhmälle joka koostuu kumppaniyrityksistä, validaatiokouluttajista ja omasta henkilöstöstä 1000 euroa. Koodaus ja hostingpalveluiden luominen 4000 euroa

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Suomessa validaatiotyöllä on hankejohtaja ja Ruotsissa asiantuntija. Setlementtiliitossa validaatiotyössä ovat mukana liiton toimitusjohtaja, opinto- ja sivistystyön asiantuntija sekä sähköisen oman elämän Näytön Paikka portfolion kehittämissuunnittelija.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

17.10.2018

Tällä hetkellä yhteiskunnassamme puhutaan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmasta. Lyhyesti sanottuna työmarkkinoiden tarpeet eivät kohtaa tarjontaa. Toisaalta tiedämme myös, että työhön motivoituneita työntekijöitä olisi tarjolla, mutta osaaminen ja ammattitaito koetaan työnantajien puolelta puutteellisena. Monelta puuttuu tarvittava tutkintotodistus eikä osaamisesta ole esittää mitään muutakaan näyttöä. On tärkeää huolehtia siitä, että yhteiskunnassamme on käytössä ratkaisuja, joilla helpotamme erityisesti työelämän murroksen väliinputoajien selviytymistä.


KUBiT on validaation eli osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sähköinen työkalu joka kokoaa aikaisemman osaamisen ja työssä vaadittavan osaamisen yhteen sähköiseen tiedostoon. Työkalu on käytössä Ruotsissa, samoin kuin validaatiomalli ja näillä on pystytty luomaan noin 18.000 uutta työpaikkaa viimeisen 5 vuoden aikana.


Haluamme kehittää KUBiT mallin sähköisen version Suomeen tuomalla Ruotsista soveltuvat osat ja lisäämällä Suomalaisen yhteiskunnan erityistarpeet siihen. Sähköinen työkalu mahdollistaa ihmisten osaamisen näytöt helposti ja non-formaalisti. Kun tämä on tehty, on työnantajien helpompi todentaa osaaminen ja tarjota töitä. Validaatio ja KUBiT malli siis nopeuttaa sellaisten henkilöiden työllistymistä joilla on aikaisempaa osaamista ja halu oppia uutta, mutta formaali tutkinto veisi liian kauan tai siihen ei ole mahdollisuuksia (vrt. maahanmuuttaja jolla ei ole peruskoulun päättötodistusta eikä näin pääsyä ammatilliseen oppilaitokseen, mutta on työkokemusta esim. ravintola-alalta tai on korjannut autoja ikänsä).


KUBit työkaluun tallennetaan aikaisemmin hankittu osaaminen kuvin, videoklipein tai tekstinä. Tämän jälkeen sinne ladataan työnantajan kanssa käyty keskustelu siitä mitä osaamista validoitava henkilö vielä tarvitsee, että työnantaja voi todeta osaamisen riittävän kyseiseen työhön. Tätä osaamista tallennetaan validaatio-ohjaajan ja validoitavan yhteisesti sopimilla tavoilla KUBiT järjestelmään ja tästä syntyy kokonaisuus jolla osaaminen tunnustetaan. Osaamisen tunnustamisessa on mukana yhteistyökumppaneita ammatillisesta koulutuksesta, työmarkkinaosapuolilta sekä työnantaja.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit