Valitusmekanismi kansainvälisten brändien tuotantotyöntekijoille | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

599 katselukertaa

Kokeilu on luotu 07.04.2019

Semsai Grievance Technologies

Valitusmekanismi kansainvälisten brändien tuotantotyöntekijoille

Haluamme luoda palvelun josta hyötyvät pitkissä tuotantoketjuissa työskentelevät työntekijät jotka voivat ilmoittaa huonoista työoloista. Kansainväliset brändit hyötyvät myös, koska he saavat luotettavaa tietoa siitä minkä alihankkijan tehtaissa on haasteita.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Suurin osa kuluttamistamme hyödykkeistä valmistetaan kansainvälisten brändien alihankkijoiden tehtaissa. Näissä tehtaissa työntekijöiden oikeuksia ei aina täysin noudateta esimerkiksi kustannuspaineiden takia. Näitä ongelmia ovat esimerkiksi lapsityövoima, alhainen palkka joka ei ole elämiseen riittävä ja liian pitkät työpäivät. Vaikka brändit haluaisivat myydä tuotteita jotka on tuotettu ihmisoikeuksia kunnioittaen, tiedon saaminen tehtailta on vaikeaa. Brändit teettävät auditointeja tehtaissa, mutta ne ovat lähinnä sen hetken tilannekatsauksia eivätkä pysty kertomaan koko tilannetta työntekijöiden olosuhteista. Haluamme tehdä pilootin, jotta meillä olisi ensimmäisiaä tuloksia ja voimme näyttää muille potentiaalisille asiakkaille että meidän järjestelmä toimii.

Miten kokeilu toteutetaan?

Ratkaisumme on teknologiaan pohjautuva ja työntekijälähtöinen valitusmekanismi. Työntekijä voi lähettää meille omalla äidinkielellään viestin, kun kokee huonoa kohtelua. Työntekijä saa meiltä vastausviestinä lisäkysymyksiä, joilla saamme tarkempaa lisätietoa. Tekoäly tuottaa tästä suuresta määrästä tietoa relevanttia ja ajankohtaista tietoa brändeille. Näin ollen brändeillä on tietoa siitä, mitä haasteita on missäkin tehtaassa ja voi puuttua asiaan. Kansainväliset sopimukset vaativat yrityksiltä valitusmekanismeja, mutta toimivia järjestelmiä on hyvin vähän. Suunnittelemme ensimmäiseksi piloottikohteeksi Vietnamin, koska moni kansainvälinen brändi teettää siellä tuotteitaan (esimerkiksi Adidas ja Nike). Sen lisäksi, siellä puhutaan vain yhtä kieltä mikä helpottaa meidän palvelun käyttöönottoa. Haluaisimme aloittaa mahdollisimman pian ja käymme alustavia keskusteluja kiinnostuneiden asiakkaiden kanssa.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Olemme neljähenkinen tiimi, ja taustamme ovat kauppatieteessä, vastuullisuudessa ja ihmisoikeuskysymyksissä.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Suurin osa budjetista menee työntekijäkuluihin ja teknologiaratkaisun pystyttämiseen. Rahoituskanavina näemme Finnpartnershipin kaltaisia rahoitusinstrumentteja.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Meillä on sekä tietotaitoa että laajat verkostot Eurooppaan.