Valpas! Löytävää ihmistyötä -rinnallakulkija prosessissa | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

KuntaSyrjäytyneetTyöhyvinvointiOsallisuusArjenhallintaHyvinvointiSokra

1227 katselukertaa

Kokeilu on luotu 20.04.2020

Pia ja Ritva

Pia ja Ritva

Valpas! Löytävää ihmistyötä -rinnallakulkija prosessissa

VALPAS-hanke kokeili vaativan matalan kynnyksen asiakastyön tekemistä kunnissa. Hankkeen aikana etsittiin ja tavoitettiin asiakkaat, jalkauduttiin, tehtiin kotikäyntejä ja tiivistä työparityöskentelyä. Vaikeimmassa asemassa olevien nuorten ja nuorten aikuisten rinnalla työskenteli työkykyvalmentaja. https://www.nuortenystavat.fi/ny/kehittamishankkeet/valpas-hanke

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kohderyhmänä oli kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat 15-40-vuotiaat, jotka olivat työn ja koulutuksen ulkopuolella. Heidän elämäänsä vaikeuttivat kasaantuneet ja päällekkäiset ongelmat, kuten esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmat, sosiaaliset ongelmat, yksinäisyys, rikostausta, oppimisvaikeudet, keskeytyneet ja keskeytymisuhan alla olevat opinnot ja tukiverkoston vähäisyys. Nuoret ja nuorten aikuiset olivat täysin vailla palveluja tai vaarassa pudota niistä. Valpas toi uudenlaisen vaativan matalan kynnyksen asiakastyön mallin kuntiin. Hankkeessa etsitiin ja tavoitettiin asiakkaat, jalkauduttiin, tehtiin kotikäyntejä ja tiivistä työparityöskentelyä. Vaikeimmassa asemassa olevien nuorten ja nuorten aikuisten rinnalla työskenteli työkykyvalmentaja, joka sitoutui asiakkaaseen, varmisti saattamalla katkeamattomat palveluketjut niin, että asiakkaat kiinnittyivät tarkoituksenmukaisiin palveluihin. Tällä tavalla mahdollistettiin kohderyhmän työelämävalmiuksien lisääntyminen ja osallisuuden toteutuminen.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Nuorten Ystävät ry yhdessä kumppanikuntien kanssa: Kemijärvi, Muhos, Pudasjärvi ja Utajärvi. Ylimaakunnallinen Euroopan sosiaalirahaston hanke toteutettiin vuosina 2017-2019.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Euroopan sosiaalirahasto (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), osallistuvat kunnat ja Nuorten ystävät ry toteuttivat hankkeen. Hanke tuotti kunnalliseen palvelukenttää lisäarvoa, kun kokeilun aikana työskenneltiin työpareina haastavien kohderyhmien joukossa yhdessä kunnan työtekijöiden kanssa.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

18.04.2020

Valpas! Löytävää ihmistyötä -rinnallakukija prosessissa

Valpas- hankkeessa tehtiin vahvaa juurrutustyötä hankkeen päätösvaiheessa.
Hankkeen päättyessä toimijaverkostolle järjestettiin seminaari ja Pohjois-Suomen kunnissa tehtiin jalkautuvaa vaikuttamistyötä kuntakohtaisten huono-osaisuuden iltakoulujen merkeissä. Hankkeen kohderyhmien ja huono-osaisuuden ilmiöt tuotiin esille ja niistä keskusteltiin kuntien tarpeita vastaavasti. Hankkeen työtä nosti esille heikoimmassa asemassa olevat kuntalaiset ja heidän tarvitsemat palvelut, joiden kautta he tulevat kohdatuksi, nähdyksi ja kuulluksi.
Valpas-hanke jakaa kehittämistyötä edelleen uusien kumppaneiden kanssa.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit
18.04.2020

Palvelun tuotteistamisprosessi

Toimintamalli on työstetty yhdessä Sokra/Diak tuotteistusprosessin avulla. Mallin kehittämisessä on hyödynnetty palvelumuotoilun menetelmiä ja Lean-Canvas työmenetelmää. Tuotteistusprosessin jälkeen tehdyn arvion mukaan VALPAS-toimintamalli soveltuu hyvin levitettäväksi moni-ammatillisen yhteistyön muotona eri puolille maata.
Toimintamallilla voidaan tukea heikoimmassa olevia kuntalaisia kohti koulutus- tai työelämää. Se tuo erityisesti pienille kunnille ratkaisumallin yhteistyölle järjestöammattilaisten kanssa ratkaista niiden kuntalaisten vaikeita tilanteita, jotka ovat jääneet aiemmin käytettävissä olevien palvelujen ulkopuolelle.
Valpas-palvelu on vahvaa yksilöllistä tukea ja rinnalla kulkijuutta korostavaa ihmislähtöistä toimintaa. Toiminnalla lisätään ennakkoluulottamasti osallisuutta yhteiskunnan reunamilla eläville.
Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit