Vältä diabetes, voit vaikuttaa! Pre-diabeetikoille ennaltaehkäisevää ohjausta ryhmässä. | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Diabetes

1382 katselukertaa

Kokeilu on luotu 27.05.2019

DiabetesSara Oy

Vältä diabetes, voit vaikuttaa! Pre-diabeetikoille ennaltaehkäisevää ohjausta ryhmässä.

Herätys oman terveyden ylläpitoon! Tarjoamme sairastumisriskissä oleville ryhmävastaanottoa diabeteksen ennaltaehkäisyyn. Pysähdy kuuntelemaan kehoasi. Glukoosisensorointia eli sokeriarvojen vuorokausiseurantaa hyödyntäen.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Olemme käytännön kautta diabeteshoitajan työssä huomanneet että pre-diabetesta sairastavat potilaat jäävät ulkopuolelle hoidon ja seurannan piiristä. Pre-diabetes tarkoittaa diabeteksen esiastetta, jolloin laboratorioarvoissa verensokeriarvot ovat hieman koholla. Valitettavasti liian usein asia sanotaan potilaalle, sen kummemmin kiinnittämättä ohjaukseen huomiota. Pre-diabetesta osoittavat tulokset ovat: paastosokeri fP-Gluk 6-7mmol/l ja pitkäsokeri eli HbA1c 42-48mmol. Sokerirasituksessa 1h arvo 6-7mmol/l ja 2 arvo 7.8-11.1mmol/l. Edellä mainitut laboratorioarvot kuittaantuvat liian usein lauseella "sinulla on verensokerit vähän koholla". Miksi näin sitten on? Siksi että laboratoriovastauksissa raja-arvot on asetettu niin että ne näyttävät näillä arvoilla olevan vielä ihan kunnossa, vain hieman koholla. Käytännössä kuitenkin tiedämme että tässä vaiheessa olisi tuhannen taalan paikka vielä estää diabetes, kun hoidosta otetan vastuuta! Vastuuta on otettava sekä potilaan itse että hoitohenkilökunnan. Tässä vaiheessa voitaisiin sairauden puhkeamista ja lääkityksen aloitusta siirtää vuosilla, parhaassa tapauksessa diabetes ei koskaan puhkea. Glukoosisensoroinnilla ja tehokkaalla ryhmäinfolla haluamme herättää ihmiset keskustelemaan terveyden ylläpidosta ja motivoitumaan omahoitoon. Voidaanko ryhmätoiminnalla vaikuttaa riskiryhmän potilaiden vastuun ottamiseen omasta terveydestään. Olisiko ryhmävastaanotosta lääkkeeksi ongelmaan, jossa kohtaa hoitohenkilökunnan resurssipula ja esidiabeetikoiden kasvava massa. Halutaan pitkällä tähtäimellä vähentää yhteiskunnalle diabeteksesta aiheutuvia kustannuksia. Miten potilaat kokevat glukoosisensoroinnin, miten he motivoituvat tekemään muutoksia elämäntapoihinsa, kun näkevät reaaliaikaisen sokeriavaihtelun.

Miten kokeilu toteutetaan?

Teemme selkeän hoitopolun pre-diabeetikoille. Miten hoitohenkilökunnan tulee toimia, kun törmää potiaalla edellä mainittuihin kohonneisiin laboratorioarvoihin. Käytännössä tiedämme, että diabeteshoitajilla ei ole resurssia vastaanottaa tätä potilasmassaa, joten hoitohenkilökunta ohjaa potilaan ryhmävastaanotolle. Ryhmässä herätetään potilas siihen, että tässä vaiheessa itse voi vaikuttaa sairauden kehittymiseen ja siirtää sen puhkeamista ja lääkityksen aloitusta. Diagnoosivaiheessa käytetään sokerirasitusta ja laboratoriokokeita. Tutkimus on potilaalle epämiellyttävä ja tulos lannistava. Laboratoriotulokset antavat tietoa hoitohenkilökunnalle, mutta se motivoi harvoin positiivisesti elämäntapamuutokseen. Glukoosisensorointi, eli sokeriarvojen vaihtelun vuorokausiseuranta antaa potilaalle valtavasti enemmän informaatiota omista valinnoista jotka vaikuttavat sokeriarvoihin. Sensorointi ohjaa terveellisempään elämäntapaan. Ensin suunnittelemme hoitopolun. Tämän jälkeen aloitamme yhteistyötahojen neuvottelut. Suunnittelemme ryhmien sisällön, jonka jälkeen aloitamme ryhmien vetämisen. Kokeilussa käydään kahdella noin kaksi tuntia kestävällä ryhmävastaanotolla läpi ruokavalioasioita ja liikuntaa, sekä molemmilla kerroilla tehdään motivaatio/rentoutumisharjoitus. Ensimmäisellä ryhmävastaanotolla asetamme glukoosisensorit potilaille. Ryhmän tavoitteena on että jokainen oppisi oman tavan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Yhteistyötahojen kartoitus ja hoitopolun laadinta kesällä 2019 Ryhmätoimintakokeilun aloitus syksyllä 2019.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

DiabetesSara Oy ja Tmi Taija Isohanni toteuttavat ryhmäohjaukset. Muita yhteystyötahoja (eli mistä asiakkaat ohjautuvat palvelun piiiriin; terveyskeskuksen vastaanotot, yksityiset lääkäriasemat, apteekit, sensoreita maahantuovat yritykset) lähdetään selvittämään, jos rahoitus saadaan.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Diabeteshoitajan 50% palkka, brutto 2950e/kk. Molemmat tekisimme 50% työaikaa (Teija Vörlin ja Päivi Orava). Työaika käytettäisiin ryhmätoiminnan suunnitteluun, ryhmien sisällön suunnitteluun, glukoosimonitoroinnin suunnitteluun ja ryhmien kokoamiseen. Yhden ryhmävastaanoton pitäminen: Yhden glukoosisensorin hinta noin 80e + ALV Psykoterapeutin tuntihinta 60e + ALV Diabeteshoitajan ryhmävastaanoton tuntihinta 96e + ALV Tilavuokra esim. Uimahalli Vesiveijari 50e/h klo 8-16, 70e/h klo 16-19. Max 20hlö. Arvio n. 3h/ryhmä/kerta. Emme saa muuta rahoitusta.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Henkilöresurssit: 2 diabeteshoitajaa, diabeteshoitaja Teija Vörlin ja diabeteshoitaja Päivi Orava. 1 psykoterapeutti, Taija Isohanni Käytettävissä tietokoneet, joissa Office paketit,joten PowerPoint esitysten suunnittelu/toteutus mahdollista.